Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» μιλούν για τη σπουδαστική τους εμπειρία