Εξεταστική Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21


Οι πλατφόρμες εξετάσεων eClass θα παραμείνουν διαθέσιμες για νέες εγγραφές καθόλη τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου.

Ωστόσο, πριν από την εξέταση, θα χρειαστεί να εγγραφείτε στα μαθήματα, στα οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε στην χειμερινή εξεταστική περίοδο του ακαδ. έτους 2020-21.

Οι φοιτητές συνδέονται ανάλογα με το Τμήμα που φοιτούν, στον σύνδεσμο που αντιστοιχεί στο Τμήμα τους, όπως φαίνεται ακολούθως:

 

Για τις εξ' αποστάσεως εξετάσεις έχουν εκδοθεί οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ