Καλλιμοπούλου Ελένη
 • 2310-891769
 • elkallim uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 303

  Καλλιμοπούλου Ελένη

  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Εθνομουσικολογία με έμφαση στην Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική" (ΦΕΚ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ:Γ’ 151/14.02.2019)

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Research Associate [Ερευνητική  Συνεργάτιδα] (2007-2009) School of Oriental and African Studies (University of London),  Music Department
  • PhD στην Εθνομουσικολογία, School of Oriental and African Studies, University of London (2006)
  • MMus στην Εθνομουσικολογία, School of Oriental and African Studies, University of London (2001)
  • Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1996)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Μουσικές της Ελλάδας και της Μεσογείου. Μουσική επιτέλεση και εθνογραφία. Δημόσιο φολκλόρ και πολιτικές του πολιτισμού. Εθνικισμός, θρησκεία και τελετουργία. Προφορική ιστορία. Ηχητικός πολιτισμός και αστικός χώρος. Επιστημολογία και μεθοδολογία της έρευνας. Εφαρμοσμένη εθνομουσικολογία. Κριτική παιδαγωγική.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
   (ΛΜ0207)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΜΕΤ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
   (ΜΣ0607)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  ο μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στην εθνομουσικολογία μέσα από την επισκόπηση της ιστορίας, της θεωρίας και της μεθοδολογίας της. Η παρουσίαση των επιμέρους θεμάτων διανθίζεται με εθνογραφικά παραδείγματα.

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ I
   (ΜΣ9930)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα προσφέρει μία γενική επισκόπηση μουσικών πρακτικών και ιδιωμάτων του Ελλαδικού χώρου

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ I
   (ΜΣ9221)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σύμφωνα με τη φύση του μαθήματος και το σαφή προσ-διορισμό του αντικειμένου ως «τέχνης της σύνθεσης και δημιουργίας στην παραδοσιακή μουσική» ο φοιτητής διδάσκεται εφ' όλης της ύλης τα ζητήματα της Μελοποιίας, της Ποίησης και της Ρυθμοποιίας που συνιστούν τους τρεις βασικούς άξονες-χρηστικούς τόπους της «Ποιητικής», προκειμένου να αποκτήσει τα απαραίτητα εργαλεία για την αξιοποίηση της προσωπικής του δημιουργικής δυνα-τότητας και του οράματος που τον συγκινεί. Για το σκοπό αυτό απαιτείται συνεχής άσκηση και μελέτη, η ολοκλήρωση ανά εξάμηνο σπουδών 109 κανού αριθμού συνθέσεων και η δημόσια παρουσίασή τους που προάγουν την εμπειρία και γνώση του φοιτητή στο πεδίο της μουσικής δημιουργίας και της «ποιητικής θεραπείας στη Μουσική»

  • ΗΧΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ I
   (ΠΑ0522)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επικεντρώνεται στην έρευνα, ερμηνεία και εκτέλεση τοπικών μουσικών ιδιωμάτων του Ελλαδικού χώρου.

  • ΗΧΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ III
   (ΠΑ0725)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επικεντρώνεται στην έρευνα, ερμηνεία και εκτέλεση τοπικών μουσικών ιδιωμάτων του Ελλαδικού χώρου.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (13 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • Kallimopoulou, E., and P. C. Poulos. 2017. Laiko. In The Bloomsbury Encyclopedia of Popular Music of the World, Vol. XI, Genres: Europe, edited by Paolo Prato and David Horn, 448-454. New York: Bloomsbury.
   • Kallimopoulou, E. 2017. Paradosiaka. In The Bloomsbury Encyclopedia of Popular Music of the World, Vol. XI, Genres: Europe, edited by Paolo Prato and David Horn, 566-568. New York: Bloomsbury.
   • Kallimopoulou, E. 2017. Dimotiko. In The Bloomsbury Encyclopedia of Popular Music of the World, Vol. XI, Genres: Europe, edited by Paolo Prato and David Horn, 201-208. New York: Bloomsbury.
   • Kallimopoulou, Eleni. 2017. Measuring Intervals between European and ‘Eastern’ Musics in the 1920s: The Curious Case of the Panharmonion or ‘Greek Organ’. In Theory and Practice in the Music of the Islamic World: Essays in Honour of Owen Wright, edited by Rachel Harris and Martin Stokes, 146-170. London and New York: Routledge.

   2016

   • Kallimopoulou, E. 2016. ‘Listen, Watch, Keep Quiet’: Sensory History and Oral Testimonies in Thessaloniki, City of Refugees. In Memory Narrates the City... Oral History and the Memory of Urban Space, edited by Riki van Boeschoten et al, 151-168. Athens: Plethron. (In Greek)

   2015

   • Kallimopoulou, E., K. Kornetis, and P. C. Poulos. 2015. From the Call to Prayer to the Silences of the Museum: Salonica’s Soundscapes in Transition. In Thessaloniki: A City in Transition, 1912-2012, edited by Dimitris Keridis, 316-331. Thessaloniki: Epikentro. (In Greek)

   2014

   • Kallimopoulou, E. and A. Balandina. 2014. Introduction. In Introduction to Ethnomusicology, edited by Eleni Kallimopoulou and Alexandra Balandina, 9-58. Athens: Asini Publishing. (In Greek)
   • Καλλιμοπούλου, Ελένη και Αλεξάνδρα Μπαλάντινα, επιμ. 2014. Εισαγωγή στην Εθνομουσικολογία. Αθήνα: Ασίνη.

   2013

   • Kallimopoulou, Eleni, Panagiotis C. Poulos, Kostis Kornetis, and Spyros Tsipidis. 2013. Learning Culture through City Soundscapes - A Teacher Handbook. Department of Music Science and Art, University of Macedonia.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2012

   • Βούβαρης, Πέτρος, Ελένη Καλλιμοπούλου, Αννα-Μαρία Ρεντζεπέρη-Τσώνου και Λελούδα Στάμου, επιμ. 2012. Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Καλλιέργεια της Μουσικής Τέχνης στην Ελλάδα της Ευρώπης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 29-31 Μαΐου 2009. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Fagotto Books.

   2011

   • Kallimopoulou, Eleni. 2011. "Locating the 'Mediterranean' in Music: the Medi-Terra Festival". In Contested Mediterranean Spaces: Ethnographic Essays in Honour of Charles Tilly, edited by Maria Kousis, Tom Selwyn and David Clark, 55-73. Oxford and New York: Berghahn Books.

   2009

   • Kallimopoulou, E. 2009. Ethnomusicology and its Greek Meanings: Practices, Discourses and Pedagogies in the University. Ethnomusicology in the Academy, edited by Simone Krüger, Special issue of the World of Music 51(3): 109-135.
   • Kallimopoulou, Eleni. 2009. Paradosiaká: Music, Meaning and Identity in Modern Greece. Farnham: Ashgate.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (4 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2017

    • Kallimopoulou, E., and K. Kornetis. 2017. ‘Magical Liturgy’: A History of Sound at the Kyttaro Music Club, 1970-1974. Journal of Modern Greek Studies 35(2): 481-512.

    2015

    • Kallimopoulou, E., and P. C. Poulos. 2015. Exchangeable Buildings, Silent Legacies: The Temporary Settlement of Asia Minor Refugees and the Mosques of Thessaloniki, 1922-1925. Bulletin of the Centre for Asia Minor Studies Bulletin 19: 241-270. (In Greek)

    2009

    • Kallimopoulou, Eleni. 2009. "Ethnomusicology and its Greek meanings: Practices, Discourses and Pedagogies in the University". Ethnomusicology in the Academy, edited by Simone Krüger, Special issue of the World of Music 51/3: 109-135.

    2008

    • Kallimopoulou, Eleni and Federico Spinetti. 2008. "An analysis of the Uyghur On Ikki muqam: aspects of melody and form in the segah suite". Analysing East Asian Music. Patterns of Rhythm and Melody, edited by Simon Mills, Special issue of Mousiké. International Journal of Ethnomusicological Studies 4/II/2: 113-144.
    • Συνέδρια (5 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2015

     • Kallimopoulou, E. 2015. Ethnography of Sound as an Educational Tool: Reflections on the Workshop ‘City Soundscapes: Listening to a Neighbourhood’s History’. Proceedings of the 3rd Conference of the Hellenic Society of Acoustic Ecology (HSAE), Acoustic Ecology & Education, 28-30 June 2014. Athens - Corfu: HSAE. (In Greek)

     2013

     • Kallimopoulou, Eleni. 2013. "Ethnomusicological Student Fieldwork in the City of Thessaloniki: Cultural Difference and Cultural Politics in the Field and the University". In Crossroads: Greece as an intercultural pole of musical thought and creativity, edited by Evi Nika-Sampson et al. Thessaloniki: School of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kallimopoulou, Eleni, Kostis Kornetis, Panagiotis C. Poulos and Spyros Tsipidis. 2013. "From the Call to Prayer to the Silences of the Museum: Salonica's Soundscapes in Transition". In Thessaloniki: a City in Transition, 1912-2012, edited by Vasilis Gounaris. Thessaloniki: Navarino Network.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2007

     • Kallimopoulou, E. ‘Come Years, come Time, it will be Ours Once More…’: Cultural Intimacy and the Construction of Difference across the Aegean. Proceedings of ‘Music in the world of Islam’ Conference, Assilah 2007. Assilah Forum Foundation/ Maison des Cultures du Monde: Paris/ Assilah.
     • Kallimopoulou, Eleni. "'Come years, come time, it will be ours once more': Cultural intimacy and the construction of difference across the Aegean". Proceedings of 'Music in the world of Islam' Conference, Assilah 2007. Assilah Forum Foundation/ Maison des Cultures du Monde: Paris/ Assilah.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
     • Σεμινάρια / Masterclasses (0 εγγραφές)
     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
     • Δισκογραφία (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
     • Άλλα (21 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2017

      • 2017 Religious Processions and Public Space: Rituals of Transition in early-20th century Thessaloniki. Paper presented at the Conference entitled ‘Archaeological Dialogues 2017 - Movements: Places, Memories, Materiality’, University of Ioannina, Ioannina, 1-4 June. (In Greek)
      • 2017 (with S. Dimitriadis). Overlapping Ηistories of an Ottoman Church [or a Byzantine Mosque?]: Monumental Space, Religious Rituals and Dominant Ideology in Thessaloniki Before and After 1912. Paper presented at the one-day Conference entitled ‘Histories, Spaces and Heritages at the Transition from the Ottoman Empire to the Greek State’, French School at Athens, Athens, 15 September.
      • 2017 The Panharmonion Musical Instrument: Musical Trajectories between the West and the East. Paper presented at the 9th Musicological Conference entitled ‘Variations, Elaborations, Transformations’, Aristotle University of Thessaloniki & Hellenic Musicological Society, Thessaloniki, 1-3 December. (In Greek)

      2016

      • 2016 Religious Buildings in Transition: Sacred Sound and the Nation in Early 20th-century Thessaloniki. Paper presented at the Conference entitled ‘Periods & Waves: A Conference on Sound and History’, Stony Brook University, New York, 29-30 April.

      2014

      • 2014 Sensory History and Oral Testimonies in Thessaloniki of the Refugees. Paper presented at the 2nd International Conference of Oral History entitled ‘Memory narrates the city... Oral testimonies about the past and the present of urban space’, Faculty of History and Archaeology, University of Athens - Greek Oral History Association, Athens, 6-8 March. (In Greek)
      • 2014 (with P. C. Poulos). Exchangeable Buildings, Silent Legacies: The Temporary Settlement of Asia Minor Refugees and the Mosques of Thessaloniki, 1922-1925. Paper presented at the Day-Conference entitled ‘The settlement of Asia Minor refugees in Macedonia and Thrace (1922-1930): Novel approaches’, Centre for Asia Minor Studies, Athens, 10 March. (In Greek)
      • 2014 Ethnography of Sound as an Educational Tool: Reflections on the Workshop ‘City Soundscapes: Listening to a Neighbourhood’s History’. Paper presented at the Third Conference of Acoustic Ecology entitled ‘Acoustic Ecology & Education’, Hellenic Society of Acoustic Ecology - Faculty of Early Childhood Education (University of Athens), Athens, 28-30 June. (In Greek)
      • 2014 Smyrna: The Musical Construction of a Greek Topos. Paper presented at the Conference on ‘Ethnomusicology and the City’, Annual Day-Conference of the British Forum for Ethnomusicology, British Forum for Ethnomusicology & City University London, London, 29 November.

      2013

      • Kallimopoulou, Eleni, Panagiotis C. Poulos, Kostis Kornetis and Spyros Tsipidis. 2013. Learning Culture through City Soundscapes - An Educational Tool: Pilot Application. Department of Music Science and Art, University of Macedonia.

       Προβολή Δημοσίευσης

      2012

      • 2012 (with K. Kornetis, P. C. Poulos and S. Tsipidis). From the Call to Prayer to the Silences of the Museum: Salonica’s Soundscapes in Transition. Paper presented at the Conference entitled ‘Thessaloniki: a City in Transition, 1912-2012’, Municipality of Thessaloniki and Navarino Network, Thessaloniki, 18-21 October.
      • Kallimopoulou, Eleni, "'The 4th of August Celebrations': A Sensory Encounter with Public Folklore". Paper presented at the Conference entitled 'Balkan worlds: Ottoman past and Balkan nationalism', University of Macedonia, Thessaloniki, 2012.

      2011

      • Kallimopoulou, Eleni, "Ethnomusicological Student Fieldwork in the City of Thessaloniki: Cultural Difference and Cultural Politics in the Field and the University". Paper presented at the Conference entitled 'Crossroads: Greece as an intercultural pole of musical thought and creativity', Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 6-10 June 2011.

      2010

      • Kallimopoulou, Eleni, "Ethnomusicology and its Greek meanings: practices, discourses, and pedagogies in the university". Paper presented at the 'Musical Knowledge' Annual Conference of the British Forum for Ethnomusicology, St John's College, Oxford University, Oxford, 2010.

      2009

      • Pennanen, Risto Pekka. 2009. "Οργανολογική εξέλιξη και εκτελεστική πρακτική του ελληνικού μπουζουκιού", Μέρος B' ['The organological development and performance practice of the Greek bouzouki', Part 2, στο 'Westernisation and modernisation in Greek popular music', PhD dissertation: University of Tampere, 1999], μετάφραση Παναγιώτης Κ. Πούλος και Ελένη Καλλιμοπούλου, Πολυφωνία 15: 100-138.
      • Pennanen, Risto Pekka. 2009. "Οργανολογική εξέλιξη και εκτελεστική πρακτική του ελληνικού μπουζουκιού", Μέρος Α' ['The organological development and performance practice of the Greek bouzouki', Part 1, στο 'Westernisation and modernisation in Greek popular music', PhD dissertation: University of Tampere, 1999], μετάφραση Παναγιώτης Κ. Πούλος και Ελένη Καλλιμοπούλου, Πολυφωνία 14: 38-91.
      • Kallimopoulou, Eleni, "Of bonds and boundaries: the embodied encounter of two musical worlds in a concert of Greek music". Paper presented at the 'The Musical Body: gesture, representation and ergonomics in performance' Conference, Institute of Musical Research, London, Senate House, 2009.
      • Kallimopoulou, Eleni, "Where the local and the translocal meet: the case of the Labyrinth Musical Workshop in Houdetsi, Crete". Paper presented at the 'Music, Culture and Globalisation' Annual Conference of the British Forum for Ethnomusicology, Liverpool John Moores University , Liverpool, 2009.

      2007

      • Κούση, Μαρία και Ελένη Καλλιμοπούλου, "Η εθνομουσικολογική έρευνα σε εφαρμογή: η περίπτωση του μουσικού φεστιβάλ Mediterra Κρήτης (Σεπτέμβριος 2005)". Ανακοίνωση στη Διημερίδα "Μουσική και κοινωνία - διεπιστημονικές προσεγγίσεις", Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας, 2007.
      • Kallimopoulou, Eleni. "'Come years, come time, it will be ours once more...': Cultural intimacy and the construction of difference across the Aegean". Paper presented at the Conference on 'Music in the world of Islam', Assilah Forum Foundation & Maison des Cultures du Monde, Assilah, 8-13 August 2007.
      • Kallimopoulou, Eleni, "'MySpace': tracing the electronic musical geographies of Greek paradosiaká". Paper presented at the 'Ethnomusicology and the Culture Industries' annual one-day Conference of the British Forum for Ethnomusicology & the Centre for Contemporary Music Cultures, Goldsmiths College, London, 2007.

      2006

      • 2006 The Role of ‘Eastern’ Music in the Construction of Greek National Identity: The Cases of State Radio (late 1950s) and Music Schools (1990s). Paper presented at the Conference on ‘Culture: Institutions and Policies’, Technological Educational Institute of Epirus, Faculty of Music Technology. (In Greek)