Κουστριάβα Ελένη
 • 2310 891.333
 • elkous uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ3, 316

  Κουστριάβα Ελένη

  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

  Επίκουρη Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» («Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή»))


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 2013: Διδάκτωρ του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ.συν.23/25.4.2013)
  • 2008: Μεταπτυχιακό δίπλωμα Ειδικής Αγωγής του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστημιακό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • 2006: Πτυχίο του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημιακό Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
   (EA0641)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΚΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ
   (ΕΑ0515-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΚΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Κωδ. Μαθ. [ΕΑ0515-1]
  5 ECTS

  Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση τόσο των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών των ατόμων με πρόβλημα όρασης, όσο και των μεθόδων και μέσων εκπαίδευσής τους. Το περιεχόμενο του μαθήματος κατανέμεται σε τρεις γενικές θεματικές ενότητες που αφορούν: α) την παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των ατόμων με πρόβλημα όρασης, β) τις βασικές αρχές που διέπουν την εκπαίδευσής τους και γ) τα βασικά εκπαιδευτικά μέσα.
  Στην πρώτη ενότητα αναλύονται η λειτουργία της όρασης, οι ασθένειες των ματιών και οι εκπαιδευτικές τους συνέπειες και τα αρνητικά αποτελέσματα της απώλειας όρασης στην εξέλιξη/ ανάπτυξη των ατόμων.
  Στη δεύτερη ενότητα διδάσκονται τα γενικά χαρακτηριστικά και αρχές της εκπαίδευσης των ατόμων με πρόβλημα όρασης, ιστορικά στοιχεία αναφορικά με την εκπαίδευση των ατόμων με τύφλωση και τα απαιτούμενα προσόντα (γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες) των ειδικών δασκάλων, προγράμματα εκπαίδευσης ατόμων με πρόβλημα όρασης και μέθοδοι αξιολόγησης.
  Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται η γραφή μπράιγ, οι απτικές εικόνες και η υποστηρικτική τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση των ατόμων με πρόβλημα όρασης. Επιπλέον, γίνεται εισαγωγή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και παρουσιάζονται μέθοδοι και τεχνολογικά μέσα που δύνανται να πλαισιώσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των ατόμων με πρόβλημα όρασης. Οι θεματικές περιοχές του μαθήματος επικεντρώνονται τόσο στη θεωρητική όσο και στην πρακτική διάσταση του γνωστικού αντικειμένου της εκπαίδευσης των ατόμων με πρόβλημα όρασης. Για το λόγο αυτό οι φοιτητές αναλαμβάνουν να εκπονήσουν και να παρουσιάσουν σχετικές βιβλιογραφικές ή ερευνητικές εργασίες.

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
   (ΕΚΑΠ0109)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΑΕΑ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
   (ΕΑ0622)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΚΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
   (ΕΕΔΒ302)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΕΒΔΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
   (ΕΑ153)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΚΠ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I
   (ΕΑ0702)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΚΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
   (ΕΚΑΠ0106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΑΕΑ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (11 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   2017

   • Papadopoulos, K., Koustriava, E., Koukourikos, P., Kartasidou, L., Barouti, M., Varveris, A., Misiou, M., Zacharogeorga, T., & Anastasiadis T. (2017). “Comparison of three orientation & mobility aids for individuals with blindness: verbal description, audio-tactile map and audio-haptic map”. Assistive technology 29(1), 1-7.
   • Papadopoulos, K., Koustriava, E., & Koukourikos, P. (2017). Orientation & mobility aids for individuals with blindness: verbal vs. audio-tactile map. Assistive Technology.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2015

   • Papadopoulos, K., Papakonstantinou, D., Koutsoklenis, A., Koustriava, E., & Kouderi, V. (2015). Social support, social networks and happiness of individuals with visual impairments. Rehabilitation Counseling Bulletin, 58(4), 240-249.

   2014

   • Koustriava, E. & Papadopoulos, K. (2014). Attitudes of individuals with visual impairments towards distance education. Universal Access in the Information Society, 13, 439-447.

   2013

   • Papadopoulos, K., Koustriava, E., Charalampidou, M., & Gerapostolou, I. (2013). The impact of vision loss on personality traits. International Journal of Special Education, 28(3), 1-7.

   2012

   • Koustriava, E. & Papadopoulos, K. (2012). Are there relationships among different spatial skills of individuals with blindness? Research in Developmental Disabilities, 33, 2164-2176.
   • Papadopoulos, K., Koustriava, E., & Kartasidou, L. (2012). Spatial coding of individuals with visual impairments. Journal of Special Education, 46, 180-190.

   2011

   • Papadopoulos, K., Koustriava, E., & Kartasidou, L. (2011). The impact of residual vision in spatial skills of individuals with visual impairments. Journal of Special Education, 45(2), 118–127.
   • Papadopoulos K. & Koustriava E. (2011). The impact of vision in spatial coding. Research in Developmental Disabilities, 32, 2084-2091.
   • Papadopoulos, K. & Koustriava, E. (2011). Piaget’s water-level task: The impact of vision on performance. Research in Developmental Disabilities 32, 2889-2893.

   2010

   • Koustriava E. & Papadopoulos K. (2010). Mental rotation ability of individuals with visual impairments. Journal of Visual Impairment and Blindness, 104(9), 570-574.
   • Συνέδρια (9 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    2016

    • Papadopoulos, K., Barouti, M., & Koustriava, E. (2016). The Improvement of cognitive maps of individuals with blindness through the use of an audio-tactile map. Lecture Notes in Computer Science, 9738, 72–80. Switzerland: Springer.
    • Koustriava, E., Papadopoulos, K., Koukourikos, P., & Barouti, M. (2016). The impact of orientation and mobility aids on wayfinding of individuals with blindness: Verbal description vs. audio-tactile map. Lecture Notes in Computer Science, 9739, 577–585. Switzerland: Springer.
    • Papadopoulos, K., Charitakis, K., Koustriava, E., Kartasidou, L., Stylianidis, E., Kouroupetroglou, G., Gumus, S., Mόller, K., & Yilmaz, E. (2016). Specification of symbols used in audio-tactile maps for individuals with blindness. Lecture Notes in Computer Science, 9759, 160–167. Switzerland: Springer.

    2015

    • Papadopoulos, K. & Koustriava, E. (2015). Comprehension of synthetic and natural speech: differences among sighted and visually impaired young adults. In G. Kouroupetroglou (Ed.), Proceedings of International Conference on Enabling Access for Persons with Visual Impairment - ICEAPVI-2015 (pp.147-151), Athens, February 12-14, 2015.
    • Papadopoulos, K., Koukourikos, P., Koustriava, E., Misiou, M., Varveris, A., & Valari, E. (2015). Audio-haptic map: An orientation and mobility aid for individuals with blindness. Procedia Computer Science, 67, 223-230.

    2010

    • Παπαδόπουλος, Κ., Παπακωνσταντίνου, Δ., Κουτσοκλένης, Α., & Κουστριάβα, Ε. (2010). Κοινωνική στήριξη και κοινωνικά δίκτυα μαθητών και φοιτητών με πρόβλημα όρασης. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών της Εκπαίδευσης, Αθήνα, 28-30 Μαΐου, 2009.

    2009

    • Papadopoulos, K., Kartasidou, L., Papakonstantinou, D., Koutsoklenis, A., & Koustriava, E. (2009). Self-esteem of adults with visual impairments. Proceedings of the 7th ICEVI European Conference, “Living in a Changing Europe”, Dublin, Ireland, 5-10 July, 2009.
    • Koutsoklenis, A., Papadopoulos, K., Papakonstantinou, D., & Koustriava, E. (2009). Students with visual impairments in higher education institutes. Proceedings of the 7th ICEVI European Conference, “Living in a Changing Europe”, Dublin, Ireland, 5-10 July, 2009.
    • Papadopoulos, K., Koustriava, E., Papakonstantinou, D., & Koutsoklenis, A. (2009). People with visual impairments: views of sighted individuals. Proceedings of the 7th ICEVI European Conference, “Living in a Changing Europe”, Dublin, Ireland, 5-10 July, 2009.
    • Άλλα (0 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.