Κουστριάβα Ελένη
 • 2310 891.333
 • elkous uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ3, 316

  Κουστριάβα Ελένη

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή»)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 2013: Διδάκτωρ του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ.συν.23/25.4.2013)
  • 2008: Μεταπτυχιακό δίπλωμα Ειδικής Αγωγής του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστημιακό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • 2006: Πτυχίο του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημιακό Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
   (ΕΚΑΠ0206)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΑΕΑ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
   (ΕΕΔΒ302)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΕΒΔΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Επιστημονικά Περιοδικά (19 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   2022

   • Koustriava, E. (2022). Readiness of individuals with visual impairments for participation in distance education. British Journal of Visual Impairment, 40(2), 435-450. https://doi.org/10.1177/0264619621994865
   • Koustriava, E., & Chronopoulou, E. (2022). In-depth examination of attitudes towards distance education in students attending a special education preparation program. International Journal of Instruction, 15(3), 1099-1110. https://doi.org/10.29333/iji.2022.15358a

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Papadopoulos, K., Koustriava, E., Georgoula, E., & Kalpia, V. (2022). Individuals with and without visual impairments use a force feedback device to identify the friction and hardness of haptic surfaces. Sensors, 22(24), 9745

   2020

   • Papadopoulos, K., Charitakis, K., Koustriava, E., Kouroupetroglou, G., Stiefelhagen, R., Stylianidis, E., Sakalli Gumus, S. (2020). Environmental information required from individuals with blindness for orientation and mobility aids concerning campuses. Journal of Visual Impairment & Blindness, 114(4), 263-276. doi.org/10.1177/0145482X20941312

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Papadopoulos, K., Charitakis, K., Koustriava, E., Kouroupetroglou, G., Muller, K., Stylianidis, E., Sakalli Gumus, S. (2020). Environmental information for inclusion in orientation and mobility maps, identified by travelers with blindness: the cases of city centers and neighborhoods/ residential areas. British Journal of Visual Impairment, 38(3), 333-346. doi.org/10.1177/0264619620913895

    Προβολή Δημοσίευσης

   2018

   • Papadopoulos, K., Koustriava, E., & Koukourikos, P. (2018). Orientation & mobility aids for individuals with blindness: verbal vs. audio-tactile map. Assistive Technology, 30(4), 191-200. doi.org/10.1080/10400435.2017.1307879

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Papadopoulos, K., Barouti, M., & Koustriava, E. (2018). Differences in spatial knowledge of individuals with blindness when using audiotactile maps, using tactile maps, and walking. Exceptional Children, 84(3), 330 –343. doi.org/10.1177/0014402918764300

    Προβολή Δημοσίευσης

   2017

   • Papadopoulos, K., Koustriava, E., & Barouti, M. (2017). Cognitive maps of individuals with blindness for familiar and unfamiliar spaces: construction through audio-tactile maps and walked experience. Computers in Human Behavior, 75, 376-384. doi.org/10.1016/j.chb.2017.04.057

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Papadopoulos, K., Koustriava, E., Koukourikos, P., Kartasidou, L., Barouti, M., Varveris, A., Misiou, M., Zacharogeorga, T., & Anastasiadis T. (2017). "Comparison of three orientation & mobility aids for individuals with blindness: verbal description, audio-tactile map and audio-haptic map". Assistive technology 29(1), 1-7.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Papadopoulos, K., Koustriava, E., & Koukourikos, P. (2017). Orientation & mobility aids for individuals with blindness: verbal vs. audio-tactile map. Assistive Technology.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2015

   • Papadopoulos, K., Papakonstantinou, D., Koutsoklenis, A., Koustriava, E., & Kouderi, V. (2015). Social support, social networks and happiness of individuals with visual impairments. Rehabilitation Counseling Bulletin, 58(4), 240-249.

   2014

   • Koustriava, E. & Papadopoulos, K. (2014). Attitudes of individuals with visual impairments towards distance education. Universal Access in the Information Society, 13, 439-447.

   2013

   • Papadopoulos, K., Koustriava, E., Charalampidou, M., & Gerapostolou, I. (2013). The impact of vision loss on personality traits. International Journal of Special Education, 28(3), 1-7.

   2012

   • Koustriava, E. & Papadopoulos, K. (2012). Are there relationships among different spatial skills of individuals with blindness? Research in Developmental Disabilities, 33, 2164-2176.
   • Papadopoulos, K., Koustriava, E., & Kartasidou, L. (2012). Spatial coding of individuals with visual impairments. Journal of Special Education, 46, 180-190.

   2011

   • Papadopoulos, K., Koustriava, E., & Kartasidou, L. (2011). The impact of residual vision in spatial skills of individuals with visual impairments. Journal of Special Education, 45(2), 118–127.
   • Papadopoulos K. & Koustriava E. (2011). The impact of vision in spatial coding. Research in Developmental Disabilities, 32, 2084-2091.
   • Papadopoulos, K. & Koustriava, E. (2011). Piaget’s water-level task: The impact of vision on performance. Research in Developmental Disabilities 32, 2889-2893.

   2010

   • Koustriava E. & Papadopoulos K. (2010). Mental rotation ability of individuals with visual impairments. Journal of Visual Impairment and Blindness, 104(9), 570-574.
   • Συνέδρια (13 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    2020

    • Salinas Lopez, V., Miesenberger, K., Petz, A., Kouroupetroglou, G., Koustriava, E., Papadopoulos, K., & Pino, A. (2020). How to select an accessible learning management system for distance education. Proceedings of the 17th International Conference on Computers Helping People with Special Needs, online, September 9-11, 2020
    • Koustriava, E., Papadopoulos, K., Charitakis, K., Salinas, V., Miesenberger, K., Kouroupetroglou, G., & Pino, A. (2020). Including students with disabilities in distance education. Proceedings of the 17th International Conference on Computers Helping People with Special Needs, online, September 9-11, 2020

    2017

    • Γιαννούλη, Β., Κουστριάβα, Ε., & Μπάνου, Μ. (2017). Διαφορές μεταξύ μαθητών με δυσλεξία και μαθητών τυπικής ανάπτυξης στην ακουστική διάκριση λέξεων/προτάσεων και κατανόηση κειμένων σε συνθετική και φυσική ομιλία. Στα Πρακτικά Περιλήψεων του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολική Ψυχολογίας «Σχολική Ψυχολογία, Εκπαίδευση και Κοινωνία: Συνεργασίες και Προκλήσεις», Βόλος, 19-22 Οκτωβρίου, 2017.

    2016

    • Papadopoulos, K., Charitakis, K., Koustriava, E., Kartasidou, L., Stylianidis, E., Kouroupetroglou, G., Gumus, S., Mόller, K., & Yilmaz, E. (2016). Specification of symbols used in audio-tactile maps for individuals with blindness. Lecture Notes in Computer Science, 9759, 160–167. Switzerland: Springer.
    • Papadopoulos, K., Barouti, M., & Koustriava, E. (2016). The Improvement of cognitive maps of individuals with blindness through the use of an audio-tactile map. Lecture Notes in Computer Science, 9738, 72–80. Switzerland: Springer.
    • Koustriava, E., Papadopoulos, K., Koukourikos, P., & Barouti, M. (2016). The impact of orientation and mobility aids on wayfinding of individuals with blindness: Verbal description vs. audio-tactile map. Lecture Notes in Computer Science, 9739, 577–585. Switzerland: Springer.
    • Papadopoulos, K., Charitakis, K., Koustriava, E., Kartasidou, L., Stylianidis, E., Kouroupetroglou, G., Gumus, S., Mόller, K., & Yilmaz, E. (2016). Specification of symbols used in audio-tactile maps for individuals with blindness. Lecture Notes in Computer Science, 9759, 160–167. Switzerland: Springer.

    2015

    • Papadopoulos, K. & Koustriava, E. (2015). Comprehension of synthetic and natural speech: differences among sighted and visually impaired young adults. In G. Kouroupetroglou (Ed.), Proceedings of International Conference on Enabling Access for Persons with Visual Impairment - ICEAPVI-2015 (pp.147-151), Athens, February 12-14, 2015.
    • Papadopoulos, K., Koukourikos, P., Koustriava, E., Misiou, M., Varveris, A., & Valari, E. (2015). Audio-haptic map: An orientation and mobility aid for individuals with blindness. Procedia Computer Science, 67, 223-230.

    2010

    • Παπαδόπουλος, Κ., Παπακωνσταντίνου, Δ., Κουτσοκλένης, Α., & Κουστριάβα, Ε. (2010). Κοινωνική στήριξη και κοινωνικά δίκτυα μαθητών και φοιτητών με πρόβλημα όρασης. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών της Εκπαίδευσης, Αθήνα, 28-30 Μαΐου, 2009.

    2009

    • Papadopoulos, K., Kartasidou, L., Papakonstantinou, D., Koutsoklenis, A., & Koustriava, E. (2009). Self-esteem of adults with visual impairments. Proceedings of the 7th ICEVI European Conference, “Living in a Changing Europe”, Dublin, Ireland, 5-10 July, 2009.
    • Koutsoklenis, A., Papadopoulos, K., Papakonstantinou, D., & Koustriava, E. (2009). Students with visual impairments in higher education institutes. Proceedings of the 7th ICEVI European Conference, “Living in a Changing Europe”, Dublin, Ireland, 5-10 July, 2009.
    • Papadopoulos, K., Koustriava, E., Papakonstantinou, D., & Koutsoklenis, A. (2009). People with visual impairments: views of sighted individuals. Proceedings of the 7th ICEVI European Conference, “Living in a Changing Europe”, Dublin, Ireland, 5-10 July, 2009.
    Wheelchair Blue
    Accessibility Tools
    Fonts PlusIncrease Text
    Fonts MinusDecrease Text
    ContrastHigh Contrast
    GrayscaleGrayscale
    Readable FontReadable Font