Τσικουρίδης Ελευθέριος
 • 2310 891.850
 • eltsikou uom.edu.gr
 • Γραφείο: Β' υπόγειο, επίπεδο πάρκινγκ

  Τσικουρίδης Ελευθέριος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Μουσικές Τέχνες)
  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Μουσική και Κοινωνία)
  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Ηχογεωλογικά Τοπία του Ελληνικού Χώρου - Ερμηνεία και Εκτέλεση, (ΦΕΚ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ:Γ’ 815/19.07.2018)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχιούχος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, 2003
  • Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (Τίτλος Διατριβής: Μουσικολογική Έρευνα και Ανάλυση στην Ρεμπέτικη Μουσική (1900 έως 1940)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Έρευνα στην ελληνική παραδοσιακή δημοτική μουσική με έμφαση στο ρεμπέτικο τραγούδι
  • Προβολή της ρεμπέτικης μουσικής στο εξωτερικό
  • Επιπλέον, ασχολείται με τον συνδυασμό της Ελληνικής Παραδοσιακής και Ρεμπέτικης μουσικής με άλλα μουσικά είδη από τον υπόλοιπο κόσμο, όπως την Αφροβραζιλιάνικη μουσική και τη μουσική Jazz Manouche.
  Πολυμέσα

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I
   (ΠΑ9703)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΜΚΑ105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΗΧΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ I
   (ΠΑ0522)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επικεντρώνεται στην έρευνα, ερμηνεία και εκτέλεση τοπικών μουσικών ιδιωμάτων του Ελλαδικού χώρου.
  • ΗΧΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ II
   (ΠΑ0622)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επικεντρώνεται στην έρευνα, ερμηνεία και εκτέλεση τοπικών μουσικών ιδιωμάτων του Ελλαδικού χώρου.
  • ΗΧΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ III
   (ΠΑ0725)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επικεντρώνεται στην έρευνα, ερμηνεία και εκτέλεση τοπικών μουσικών ιδιωμάτων του Ελλαδικού χώρου.
  • ΗΧΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ IV
   (ΠΑ0824)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επικεντρώνεται στην έρευνα, ερμηνεία και εκτέλεση τοπικών μουσικών ιδιωμάτων του Ελλαδικού χώρου.

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΚΑΠ201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΚΑΠ202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ III
   (ΚΑΠ203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IV
   (ΚΑΠ204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ V
   (ΚΑΠ205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VI
   (ΚΑΠ206)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VII
   (ΚΑΠ207)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VIII
   (ΚΑΠ208)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΚΑΣΠ01)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΚΑΣΠ02)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ III
   (ΚΑΣΠ03)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IV
   (ΚΑΣΠ04)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ II (ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ)
   (ΛΜ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΜΕΤ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ III (ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΟΥ)
   (ΛΜ0313)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΜΕΤ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ III (ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ)
   (ΛΜ0302)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΜΕΤ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗ I
   (ΠΑ0530)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗ II
   (ΠΑ0630)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ
   (ΠΑ0324)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ)
   (ΜΣ0171)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου,
  ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου,
  ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ)
   (ΜΣ0172)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου,ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ)
   (ΜΣ0229)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ)
   (ΜΣ0230)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ)
   (ΜΣ0342)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ)
   (ΜΣ0343)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ)
   (ΜΣ0443)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ)
   (ΜΣ0444)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΜΣ0321)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΜΣ0422)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ III
   (ΜΣ3003)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IV
   (ΜΣ3004)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ V
   (ΠΑ0502)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VI
   (ΠΑ0602)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  • ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ I
   (ΠΑ0117)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΤΑ001)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ II
   (ΠΑ0218)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΤΑ002)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ III
   (ΠΑ0316)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΤΑ003)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ IV
   (ΠΑ0415)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΤΑ004)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ V
   (ΠΑ0518)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΤΑ005)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ VI
   (ΠΑ0618)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΤΑ006)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ VII
   (ΠΑ0721)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΤΑ007)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΠΑ0839)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
   (ΠΑ0820)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ I
   (ΠΑ0118)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΜΠ301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ II
   (ΠΑ0219)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΜΠ302)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ III
   (ΠΑ0317)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΜΠ303)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ IV
   (ΠΑ0416)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΜΠ304)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ V
   (ΠΑ0519)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΜΠ305)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ VI
   (ΠΑ0619)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΜΠ306)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ VII
   (ΠΑ0722)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΜΠ307)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΠΑ0840)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΡΙΧΟΡΔΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
   (ΠΑ0821)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (3 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2009

   • Vasilis Tsitsanis. Article "Απόψε με τον πόνο του, καρδούλες θα ματώσει" together with P. Savvopoulos, pp. 124 - 128. Editor: Χ. Κ. Τεγόπουλος Α.Ε. Supplement of the newspaper Eleftherotipia on Saturday 1/8/2009.

   2006

   • Readings on Rebetko music-and more/Greek: Περί της λέξεως Ρεμπέτικο το ανάγνωσμα... και άλλα. Participation in the writing of articles The eternal maqam melodies/ Greek: Τα αιώνια μακάμια, together with P. Savvopoulos, pp. 117 - 127. Editions: Odos Panos/ Greek: Οδός Πανός , Athens, 2006.

   2000

   • Siris. Tunes and Dances of the town of Serres, Iraklia - Pontismeno - Xirotopos - CD. Rhythmic analysis in collaboration with Hr. Papakostas, I. and G. Pagkozidis. Edited by The Lyceum Club of Greek Women of Drama/ Greek: Λύκειο Ελληνίδων Δράμας and the production company Magiki Piksida/ Greek: Μαγική Πυξίδα. June 2000
   • Συνέδρια (1 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    2016

    • Έκδοση Πρακτικών του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Σμύρνη: Η ανάπτυξη μιας μητρόπολης της Ανατολικής Μεσογείου (17ος αι. - 1922)», του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών σε συνεργασία με τον Φιλοπρόοδο Όμιλο Υμηττού, Εκτύπωση: Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα.
    • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (41 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

     2019

     • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, «Αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα». Οργάνωση και επιμέλεια Συνόλου Παραδοσιακής Μουσικής του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 22 Μαΐου

      Προβολή Δημοσίευσης

     2018

     • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, «Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη» για την επετειακή συναυλία για τα 20 χρόνια λειτουργίας του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Οργάνωση και επιμέλεια Συνόλου Παραδοσιακής Μουσικής του τμήματος, 13 Ιανουαρίου

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Φεστιβάλ «Rencontres Internationel de Geneve», παρουσίαση του «Trio Rebeteke», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Γενέυης, 27 Σεπτεμβρίου, Γενέυη, Ελβετία

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Φεστιβάλ «Rebetiko Carnival», παρουσίαση της κομπανίας «Πλήρη Ντάξει», στο «Vortex Jazz Club», 28 Απριλίου, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Φεστιβάλ «Greek Festival of Sydney», παρουσίαση της κομπανίας «Πλήρη Ντάξει», στο «Factory Theatre» , 11 Μαρτίου, Σύδνεϋ, Αυστραλία

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Φεστιβάλ «Rebetiko Festival», παρουσίαση της κομπανίας «Πλήρη Ντάξει», στο «Melbourne Recital Centre», 10 Μαρτίου, Μελβούρνη, Αυστραλία

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • Φεστιβάλ Βοτανικού «Κάτω από τις γραμμές», η λαϊκή κομπανία «Πλήρη Ντάξει» παρουσιάζει Ρεμπέτικη μουσική από την περίοδο του Μεσοπολέμου, Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Φεστιβάλ «Φέγγαρος», οι «Πλήρη Ντάξει» παρουσιάζουν τη θεματική ενότητα με τίτλο «le Rébétiko aujourd`hui», 4 Αυγούστου, Κύπρος

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Μουσικό φεστιβάλ «fête de l`olivier», θέατρο «Alhambra», παρουσίαση Ελληνικής Ρεμπέτικης μουσικής σε πρόσμιξη με την Jazz Manouche μουσική, από το μουσικό σχήμα «Rebeteke» σε συνεργασία με την τραγουδίστρια Άννα Κώτη, 30 Σεπτεμβρίου, Γενεύη, Ελβετία

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Φεστιβάλ «fête de la musique», το μουσικό σχήμα «Rebeteke», σε συνεργασία με την τραγουδίστρια Άννα Κώτη, παρουσιάζει Ρεμπέτικη μουσική από την περίοδο 1920-1950, Γενεύη, Ελβετία, 25 Ιουνίου

      Προβολή Δημοσίευσης

     2016

     • Φεστιβάλ «Δημήτρια», οι «Πλήρη Ντάξει» παρουσιάζουν τη θεματική ενότητα με τίτλο «le Rébétiko aujourd`hui», Θεσσαλονίκη, 9 Οκτωβρίου

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, «Κουαρτέτο Τρίχορδων Μπουζουκιών». Οργάνωση και επιμέλεια Συνόλου Παραδοσιακής Μουσικής του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 27 Ιουνίου

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Φεστιβάλ στο «Βαφοπούλειο Θέατρο», οι «Πλήρη Ντάξει» παρουσιάζουν τη θεματική ενότητα με τίτλο «le Rébétiko aujourd`hui», Θεσσαλονίκη, 6 Μαΐου

      Προβολή Δημοσίευσης

     • «Rasa Muziek & Dans»,οι «Πλήρη Ντάξει» παρουσιάζουν ελληνική λαϊκή μουσική από την προπολεμική περίοδο του Ρεμπέτικου, Ουτρέχτη, Ολλανδία,18 Νοεμβρίου

      Προβολή Δημοσίευσης

     • «de centrale»,οι «Πλήρη Ντάξει» παρουσιάζουν ελληνική λαϊκή μουσική από την προπολεμική περίοδο του Ρεμπέτικου, Γάνδη, Βέλγιο,16 Νοεμβρίου

      Προβολή Δημοσίευσης

     • «Festival Jazz Sur la Plage», οι «Rebeteke» παρουσιάζουν τη θεματική ενότητα με τίτλο «από το Ρεμπέτικο στο Μανέτικο», Γενεύη, Ελβετία, 20 Αυγούστου

      Προβολή Δημοσίευσης

     2015

     • «Big Day - αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη» στο Θέατρο Μονής Λαζαριστών, οργάνωση, επιμέλεια και μουσική διδασκαλία Συνόλου της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 18 Ιανουαρίου

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Φεστιβάλ «au monde a part», οι «Rebeteke» παρουσιάζουν τη θεματική ενότητα με τίτλο «από το Ρεμπέτικο στο Μανέτικο», Γενεύη, Ελβετία, 19 Απριλίου

      Προβολή Δημοσίευσης

     2014

     2013

     • Le Grand Tour - Grèce, TV Channel France 3 National.Participation with the music band Pliri Ntaxei / (Greek: Πλήρη 'ντάξει), presentation of Rebetiko music, songs from our latest record and an interview on Greek Rebetiko music. Presented by France 3 National on 16/10/2013.
     • Maison de la Culture - Villeray-Saint-Michel . Presentation of Greek Rebetiko music with the music band Strada Rebetika from Quebec, Canada. Montreal, Canada, 4/10/2013.
     • Maison de la Culture - Frontenac. Presentation of Greek Rebetiko music with the music band Strada Rebetika from Quebec, Canada. Montreal, Canada, 3/10/2013.
     • Qully Classique Festival. Presentation of Greek Rebetiko music in fusion with Jazz Manouche music arranged by the music band Rebeteke. Material from the latest record was also presented. Switzerland, 22/6/2013.
     • 9ème Festival International de Guitare. Presentation of Greek Rebetiko music in fusion with Jazz Manouche music arranged by the music band Rebeteke. Material from the latest record was also presented. Switzerland, 19/6/2013.
     • 2ndDjango fest - Gypsy Jazz Festival of Thessaloniki. Participation playing Manouche guitar together with the music band Art Manouche, which combines Greek Popular Music with Manouche - Gypsy Jazz Swing. Thessaloniki, 19/5/ 2013.
     • Baglamas, TV Show Πραγμάτων Ύλη Μαγική , channel ΕΤ 3. Participation with the music band Pliri Ntaxei / (Greek: Πλήρη Eντάξει), presentation of Rebetiko music, songs from our latest record and an interview on Greek Rebetiko music and the role of the musical instrument Baglamas in particular and its musical expressions in popular music tradition. Presented on 30/3/2013.
     • Foreign lovers of Rebetiko Music , TV Show Διασπορά , channel ΕΤ 3. Participation with the music band Rebeteke from Geneva, Switzerland. Interview on the band's work on Greek Rebetiko music in fusion with Jazz Manouche music. Online connection, 23/2/2013.

     2012

     • Presentation of music band Pliri Ntaxei / (Greek: Πλήρη 'ντάξει) at TV 100, performing musical compositions of Greek Traditional, Folk, Popular and Rebetiko music. Thesaloniki, 29/6/2012.
     • 1st Django fest - Gypsy Jazz Festival of Thessaloniki Participation as an invited musician for the presentation of Three-string bouzouki in swing music. Thessaloniki, 25/5/2012.
     • Qully Jazz Festival. Presentation of Greek Rebetiko music in fusion with Jazz Manouche music arranged by the music band Rebeteke. Switzerland, 22/4/2012.

     2011

     • Theatre du Pois - Chiche. Presentation of Greek Rebetiko music with the music band Rebeteke. Lausanne, 21 & 22/1/2011.
     • Rembetiko Music from the early 20th century until 1940. 5-day experiential workshop with the music group Rebeteke, Geneva, Switzerland, 17 - 21/6/2011.

     2010

     • Songs from the life of Markos Vamvakaris Music supervision - Teaching: Eleftherios Tsikouridis. This work was the 3rd part of the concert Tribute to music traditions of Greece by the Greek Traditional Music Ensembles of the Department of Music Science and Art of the University of Macedonia. The concert was given at the Apollon Theatre in the island of Syros in collaboration with the Municipal Cultural Centre of Syros on 23/5/2010
     • Historical Flashback in Popular Music between 1900 and 1960. Scientific report presented at the Laboratory under the title Greek Musical Paraphrases of Indian Film Music between 1960-1970 of the courses History of Greek Music ΙΙ and Introduction to Greek Traditional Music ΙΙ. University of Macedonia, Thessaloniki, 16/3/2010.

     2009

     • Le bouzouki et la musique grecque. Lecture and musical workshop at Laval University, Quebec, Canada. 4/2/ 2009.
     • Greek Traditional Folk and Rembetiko Music. Two weekly experiential workshops with the music group Strada. Quebec, Canada.

     2008

     • Similarities between Blues, Tango, Flamenco and Rebetiko. TV show "Στην Υγειά μας". Athens, 29/3/2008.

     2006

     • Foreign musicians performing Rebetiko music. TV show "Στην Υγειά μας". Appearance with the music band Palioparea from the Netherlands , 6/3/2006.

     2005

     • Theater Zuidplein. Presentation of Greek Rebetiko music with the music band Palioparea from the Netherlands. Rotterdam, 22/4/2005.
     • Markos Vamvakaris - 100 years. TV show "MAMA MIA", TV channel ΕΤ 3. Performing musical compositions of Markos Vamvakaris together with Agathon Iakovidis and his group. 2005

     2004

     • Rebetiko, by Stavros Xarhakos. Presentation with musician I. Saoulis at the Music Palace of Constantinople. Turkey, 18/3/2004
     • Σεμινάρια / Masterclasses (2 εγγραφές)

      2018

      2016

      • Διάλεξη στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία - Λαογραφία», στον Τομέα Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα διάλεξης: «Η διαδρομή της ρεμπέτικης μουσικής από τα καφέ-αμάν της Σμύρνης στη δεκαετία 1870 μέχρι τους τεκέδες του Πειραιά στη δεκαετία 1930», Ιωάννινα, 16 Μαρτίου.
      • Δισκογραφία (15 εγγραφές)

      Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

       2020

       • «Το Σύμπαν», δίσκος του Νίκου Χρηστίδη. Συμμετοχή με ούτι στον οργανικό κομμάτι «Τρίπατη Σουίτα».

       2019

       • Soiree - Τέταρτος κατά σειρά δίσκος του μουσικού σχήματος «Πλήρη Ντάξει». Συμμετοχή με Τρίχορδο Μπουζούκι με χρήση κουρδισμάτων και σρήση slide, Τραγούδι και Κουτάλια. Διανομή από την εταιρία «M. L. K. Χρωμοδιάσταση ΕΠΕ», Αθήνα.

       2017

       • «Οι ρωγμές της σαγήνης» του Πάνου Σαββόπουλου. Συμμετοχή με Τρίχορδο Μπουζούκι, Μπαγλαμά και Τζουρά. Παραγωγή «Μετρονόμος», Αθήνα.
       • Επετειακή έκδοση διπλού (δίγλωσσου) ψηφιακού δίσκου για τα 20 χρόνια λειτουργίας του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Οργάνωση, επιμέλεια και μουσική διδασκαλία στη μουσική της Δράμας, σε σύνολο του μαθήματος «Ηχογεωλογικά Τοπία του Ελληνικού Χώρου, Ερμηνεία και Εκτέλεση», της Κατεύθυνσης Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής του τμήματος, Θεσσαλονίκη.

       2015

       • «Τσιτσάνης ο Μέγας, τραγούδια του προπολεμικού Τσιτσάνη». Οργάνωση και επιμέλεια Συνόλου Ρεμπέτικης Μουσικής της Κατεύθυνσης Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
       • «Τρίτος Δίσκος» του μουσικού σχήματος «Πλήρη Ντάξει». Συμμετοχή με Τρίχορδο Μπουζούκι, Τραγούδι και Σύνθεση. Διανομή από την εταιρία «M. L. K. Χρωμοδιάσταση ΕΠΕ», Αθήνα.

       2014

       • «Αποστολή στο Διάστημα» του μουσικού σχήματος «Πλήρη Ντάξει». Συμμετοχή με Τρίχορδο Μπουζούκι, Λαϊκή Κιθάρα, Τραγούδι και Σύνθεση. Διανομή από την εταιρία «M. L. K. Χρωμοδιάσταση ΕΠΕ», Αθήνα.
       • Strada Rebetiko of the music band Strada Rebetiko, which I am a regular member of. Participation playing Threestring bouzouki. (Pending)
       • Rebeteke of the music band Rebeteke, which I am a regular member of. Participation playing Three-string bouzouki. (Pending)

       2013

       • Pliri Ntaxei / (Greek: Πλήρη 'ντάξει) of the music band Pliri Ntaxei / (Greek: Πλήρη 'ντάξει) which I am a regular member of. Participation playing Three-string bouzouki, Oud και Vocals. Distributed by: M. L. K. Χρωμοδιάσταση Ltd. Thessaloniki, November 2013.

       2012

       • "Τα Ετερόκλητα" by Panos Savoppoulos. Participation playing Three-string bouzouki, baglamas και tzouras. Production: Μετρονόμος , Athens, October 2012.
       • Magic Winery. Online music record of: Haris Pilton and Gypsy Soundsystem. Participation playing Three-string bouzouki on the 1st and 20th track. Switzerland, 2012.

       2006

       • Palioparea - Rendez-vous . Participation playing Threestring bouzouki. Production: Chara Production , The Netherlands, 2006.

       2005

       • Johan Meijer - Vaarwater. Participation playing Three-string bouzouki. Production: Nederossi 2005.

       2000

       • "Οδός Ρεμπέτικου - Στης Αθήνας τις ομορφιές", Participation playing Three-string bouzouki and Tzouras. Production Ηχόραμα, Athens, 2000.
       • Άλλα (3 εγγραφές)

       Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

        2018

        • Διάλεξη στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο και Φεστιβάλ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, με θέμα «ηχογρωλογικά τοπία του ελληνικού χώρου στο αστικό περιβάλλον και στις απαρχές του ρεμπέτικου», Δράμα

        2012

        • "Influence of Western European music on the music of Smyrna in the late 19th century". Research presented at the International Scientific Congress Smyrna: The development of an Eastern Mediterranean metropolis (17th century - 1922) of the Hellenic Folklore Research Centre of the Academy of Athens in collaboration with the Progressive Group of Imittos / Greek: Φιλοπρόοδο Όμιλο Υμηττού. Athens, 20-23/9/2012.

        2010

        • The music of the town of Drama. Cultural heritage unspoiled by time. Research presented at the 1st Panhellenic Conference of the Centre for Cultural Development of Eastern Macedonia under the title Local Heritage and Development, Drama, 10-11-12/12/2010.
        Wheelchair Blue
        Accessibility Tools
        Fonts PlusIncrease Text
        Fonts MinusDecrease Text
        ContrastHigh Contrast
        GrayscaleGrayscale
        Readable FontReadable Font