Μαμάτας Ελευθέριος
 • 2310 891.709
 • emamatas uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 530

  Μαμάτας Ελευθέριος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη (2003)
  • Διδακτορικό στα Δίκτυα Υπολογιστών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη (2008)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ασύρματα και κινητά δίκτυα
  • Ποιότητα παροχής υπηρεσιών
  • Διαχείριση δικτύων
  • Δίκτυα οριζόμενα μέσω λογισμικού
  • Δίκτυα ανεκτικά σε καθυστέρηση
  • Ενεργειακά αποδοτική επικοινωνία
  • Στοχαστική μοντελοποίηση

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
   (ΠΛ0838)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Μαμάτας Ελευθέριος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με ειδικά θέματα στα δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών, όπως τις τεχνολογίες που είναι κατάλληλες για διαφορετική κλίμακα δικτύων ή τις εφαρμογές με ιδιαίτερες απαιτήσεις. Στόχος είναι ο φοιτητής να μπορεί να επιλέγει την κατάλληλη τεχνική λύση ανάλογα με τις συνθήκες.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Το μάθημα επικεντρώνεται σε ειδικά θέματα στα δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών, προσφέροντας τις γενικές αρχές λειτουργίας, καθώς και τεχνικές λεπτομέρειες, χρήσιμες στην κατανόηση αλλά και στην αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών τεχνολογιών και υποδομών. Το πρώτο μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει μια ανασκόπηση των ιδιαίτερων απαιτήσεων εφαρμογών και δικτυακών υπηρεσιών και ειδικές πλευρές της αρχιτεκτονικής δικτύων υπολογιστών και επικοινωνιών. Στη συνέχεια καλύπτονται βασικές κατηγορίες τεχνολογιών πρόσβασης και κορμού (Backbone) δικτύων, π.χ. WiFi, DSL, ATM κ.α. Το μάθημα περιλαμβάνει μια πρώτη επαφή με νέες τεχνολογίες δικτύων που χρησιμοποιούνται ή βρίσκονται στη διαδικασία έρευνας,
όπως τα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G Networks), τα προγραμματιζόμενα δίκτυα (Software-Defined Networks) και τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (Wireless Sensor Networks). Το μάθημα δίνει έμφαση στην εργαστηριακή άσκηση χρησιμοποιώντας προσομοιωτές και εξομοιωτές δικτύων.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  100% Γραπτή τελική εξέταση.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  21494 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΜΑΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΡΑΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 2010, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-386-1

  13954 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, LARRY L. PETERSON, BRUCE S. DAVIE, 2009, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-266-6

  Συμπληρωματικό υλικό

  Επιπλέον διδακτικό υλικό στα αγγλικά (e-books, papers, tutorials, technical reports, patents).

  • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II
   (ΠΛ0112)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 2ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: Κορμού | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος, Μαμάτας Ελευθέριος, Χαλκίδης Σπυρίδων

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Μαθηματική Ανάλυση, Βελτιστοποίηση, Εισαγωγή στις εξισώσεις διαφορών και τις διαφορικές εξισώσεις, Xρήση της γλώσσας Python.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Περιεχόμενο μαθήματος
  1. Παραγώγιση - Διαφορικό
  2. Παραγώγιση συνάρτησης πολλών μεταβλητών
  3. Ακολουθίες - Σύγκλιση
  4. Σειρές Taylor
  5. Ακρότατα συνάρτησης πολλών μεταβλητών
  6. Βελτιστοποίηση με περιορισμούς ισότητας
  7. Εξισώσεις διαφορών,
  8. Διαφορικές εξισώσεις
  9. Βασική χρήση της Python για υπολογισμούς.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές εξετάσεις 70%, Ασκήσεις 30%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  50655961 Οικονομικά Μαθηματικά, Τύπος: Σύγγραμμα, Μυλωνάς Νίκος, Γεώργιος Σαραφόπουλος, 2015, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-564-1

  41962521 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΟΣ Β', Τύπος: Σύγγραμμα, ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, 2014, "σοφία", ISBN: 978-960-6706-75-2

  22767283 Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Τύπος: Σύγγραμμα, Hoy Michael, Livernois John, McKenna Chris, Stengos Thanasis, Κυρίτσης Ιωάννης (επιμ.), 2012, Gutenberg, ISBN: 978-960-01-1535-2

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος

  • ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
   (CS0206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
   (ΠΛ0526)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 5ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης ΕΠ | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Ψάννης Κωνσταντίνος, Πετρίδου Σοφία

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Εκμάθηση των βασικών αρχών και μεθόδων των συστημάτων επικοινωνίας.
  Συγκεκριμένα
  • Έμφαση στις μαθηματικές τεχνικές και στην κατανόηση των βασικών αρχών, των μεθόδων, των θεμελιωδών περιορισμών και των trade-offs των ψηφιακών συστημάτων επικοινωνίας
  • Ο φοιτητής/ η φοιτήτρια θα αποκτήσει μια συνολική εικόνα του χώρου των Επικοινωνιακών Συστημάτων. Επίλυση ασκήσεων με βάση τη θεωρία που έχει διδαχθεί. Θεωρητικές/ή Εργαστηριακές ασκήσεις σε θέματα ψηφιακών επικοινωνιών (Open Source).
  • Ελαχίστη αναφορά σε hardware, πρωτοκολλά, βιομηχανικά standards, προϊόντα

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Ανάλυση Fourier, Αναπαράσταση σημάτων στα πεδία συχνότητας και χρόνου. Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη, Φίλτρα, Πηγές και παραδείγματα υποβάθμισης καναλιού-θόρυβος. Συστήματα αναλογικής διαμόρφωσης, Συστήματα ΑΜ και FM. όριο Shannon (Shannon bound), Χωρητικότητα κατά Nyquist (Nyquist Bandwidth), Διαμόρφωση Πλάτους Παλμών (PAM), Παλµοκωδική διαµόρφωση (PCM), Μέσα μετάδοσης (Transmission Media), Διαδικασία Δειγματοληψία, Πολυπλεξία (Multiplexing), Κωδικοποίηση καναλιού, Κώδικες Hamming. Ψηφιακές διαμορφώσεις, Ψηφιακή διαμόρφωση πολλαπλών επιπέδων. Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης πολλαπλών χρηστών. Αξιολόγηση παραμέτρων κωδικοποίησης και Διαμόρφωσης (Performance Parameters of Coding and Modulation Scheme), Υπηρεσίες Επικοινωνιών Δεδομένων (Data Communication Services), Transmission Media, Transmission Impairments, μοντέλο OSI, Δίκτυα Επικοινωνιών, Θεωρία Πληροφοριών και Κωδικοποίηση. Αλγόριθμοι και εφαρμογές συστημάτων επικοινωνιών.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Ενδιάμεσες εργασίες, Τελική εργασία, Τελική γραπτή εξέταση

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  18548860 Αρχές τηλεπικοινωνιακών συστήματων, Τύπος: Σύγγραμμα, Taub Herbert 1918-,Schilling Donald L., 2006, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-061-5

  77107676 Επικοινωνίες υπολογιστών και δεδομένων, 10η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Stallings William, Κατσαβούνης Στέφανος (επιμέλεια), 2018, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-814-7

  18548741 Ψηφιακές επικοινωνίες, Τύπος: Σύγγραμμα, Rice Michael, 2009, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-176-6

  3235 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΟΣ 1:ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, NEVIO BENVENUTO,GIOVANNI CHERUBINI, 2004, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ISBN: 960-530-065-5

  68369851 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, 4η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Καραγιαννίδης Γεώργιος, Παππή Κοραλία, 2017, Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-675-4

  18549058 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες, Τύπος: Σύγγραμμα, Κωττής Παναγιώτης Γ., 2011, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-362-3

  50657744 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, Proakis/Salehi, 2015, Fountas, ISBN: 9789603307631

  12866698 Digital Communications, Τύπος: Σύγγραμμα, John Proakis, Massoud Salehi, 2008, McGraw Hill, ISBN: 9780071263788

  14869 Ψηφιακή Ανάλυση Σήματος, Τύπος: Σύγγραμμα, Proakis J, Manolakis D., 2010, Ίων, ISBN: 978-960-411-715-4

  33197231 Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών, Τύπος: Σύγγραμμα, Simon Haykin, 2014, Παπασωτηρίου, ISBN: 978-960-491-088-5

  Συμπληρωματικό υλικό

  Διαφάνειες μαθήματος, Προτεινόμενα sites, ιστοσελίδα μαθήματος , ebooks, papers, Demonstrations, Virtual Labs , Experiments (http://compus.uom.gr)

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
   (AIC105)

  Τύπος
  ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: Υποχρεωτικό - Κοινό ΕΤΥ-ΠΣ | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Παπαδημητρίου Παναγιώτης, Μαμάτας Ελευθέριος, Σουραβλάς Σταύρος, Τρακατέλης Γεώργιος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα έχει σαν βασικό στόχο την εξοικείωση του φοιτητή με τα Συστήματα Υπολογιστών.

  Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  - προσδιορίζουν τα συστατικά μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος,
  - διακρίνουν τα συστήματα αρίθμησης,
  - μετατρέπουν αριθμούς μεταξύ του δεκαδικού και δυαδικού συστήματος αρίθμησης,
  - εξηγούν τις έννοιες της κωδικοποίησης και αναπαράστασης δεδομένων,
  - διακρίνουν τις λογικές πύλες,
  - εκτελούν πράξεις με δεδομένα,
  - απαριθμούν διαφορετικά λειτουργικά συστήματα,
  - καταγράφουν και να συγκρίνουν χαρακτηριστικά λειτουργικών συστημάτων,
  - γενικεύουν έννοιες όπως διασύνδεση υπολογιστικών συστημάτων και επικοινωνία δεδομένων,
  - περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά των λειτουργικών συστημάτων Unix / Linux,
  - εξοικειωθούν με τις εντολές φλοιού του Linux,
  - αναγνωρίσουν την εφαρμογή θεωρητικής γνώσης στην πράξης (διαχείριση αρχείων, διεργασιών, δικτύου κ.α.),
  - αναπτύξουν αφαιρετικό τρόπο σκέψης.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Αυτόνομη εργασία
  Ομαδική εργασία
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Το μάθημα περιλαμβάνει την ακόλουθη ύλη:
  • Συστήματα αρίθμησης
  • Προσημασμένοι, μη προσημασμένοι αριθμοί και αριθμητικές πράξεις
  • Αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής
  • Λογικές πύλες, λογικές συναρτήσεις και βασικά συνδυαστικά κυκλώματα (αθροιστές, αφαιρέτες, συγκριτές)
  • Υλικό υπολογιστών, λειτουργία ΚΜΕ και κεντρική μνήμης, καταχωρητές, ιεραρχία μνήμης, κύκλος μηχανής, εντολές Assembly
  • Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα, διεργασίες, είσοδος / έξοδος (χειρισμός διακοπών, DMA), σελιδοποίηση / κατάτμηση κύριας μνήμης, διαχείριση εικονικής μνήμης, χρονοπρογραμματισμός ΚΜΕ
  • Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών, τεχνικές μεταγωγής, υποδομή Διαδικτύου, στρώματα δικτύου, διευθυνσιοδότηση, υποδικτύωση, πρωτόκολλα IP, DHCP, ICMP, δρομολογητές, πίνακες δρομολόγησης, πρωτόκολλα μεταφοράς (TCP/UDP), υπολογισμός του TCP timeout

  Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος καλύπτουν τα παρακάτω θέματα:
  • Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Unix / Linux
  • Συστήματα και διαχείριση αρχείων
  • Διεργασίες
  • Το κέλυφος bash και ο προγραμματισμός του
  • Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης των δικτύων υπολογιστών

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

  100% τελική εξέταση

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  50656007 Εισαγωγή στην Πληροφορική και τους Υπολογιστές, Τύπος: Σύγγραμμα, Μποζάνης Παναγιώτης Δ., 2016, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-538-2

  50656335 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, BEHROUZ FOROUZAN, 2015, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-660-2

  86055860 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, RANDAL E. BRYANT, DAVID R. O'HALLARON, 2019, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-953-5

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (8 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • Wired/Wireless Internet Communications, 15th IFIP WG 6.2 International Conference, WWIC 2017, St. Petersburg, Russia, June 21–23, 2017, Proceedings, Editors: Koucheryavy, Y., Mamatas, L., Matta, I., Ometov, A., Papadimitriou, P. (Eds.), Springer LNCS.

   2014

   • L. Mamatas, Scott Burleigh, V. Tsaoussidis (Guest Editors), Special Issue on New Research Challenges in Mobile, Opportunistic & Delay-Tolerant Networks, Elsevier Ad Hoc Networks, 2014.

   2012

   • Y. Koucheryavy, L. Mamatas, I. Matta, V. Tsaoussidis (Editors), Wired/Wireless Internet Communication - 10th International Conference, WWIC 2012, Santorini, Greece, June 6-8, 2012, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 7277, Springer 2012, ISBN 978-3-642-30629-7.

   2010

   • J. Rubio-Loyola, A. Astorga, J. Serrat, L. Lefevre, A. Cheniour, D. Muldowney, S. Davy, A. Galis, L. Mamatas, S. Clayman et al, "Manageability of Future Internet Virtual Networks from a Practical Viewpoint", Towards the Future Internet - Emerging Trends from European Research, G. Tselentis et al. (Eds.), IOS Press, 12th April 2010 (Book Chapter).
   • Β. Τσαουσίδης, Ε. Μαμάτας, Ι. Ψαρράς, Ε. Κοσμίδης, Σ. Δημητρίου, "Εργαστηριακά μαθήματα στα δίκτυα και διαδίκτυα υπολογιστών", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 978-960-461-386-1, 2010.

   2008

   • Ε. Μαμάτας, "Εξοικονόμηση Ενέργειας για Διαδικτυακές Συσκευές με Μπαταρία σε Ετερογενή Περιβάλλοντα", Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη, 2008.

   2004

   • Β. Τσαουσίδης, "Διαδικτυακά πρωτόκολλα", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-209-746-9, 2004 (συγγραφή ενός κεφαλαίου).

   2003

   • Α. Συροπουλος, "Στοιχεία Προγραμματισμού στην PERL", Εκδόσεις Επίκεντρο, ISBN 9789606647437, 2003 (συγγραφή ενός κεφαλαίου).
   • Επιστημονικά Περιοδικά (19 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • T. Theodorou, G. Violettas, P. Valsamas, S. Petridou and L. Mamatas, "A Multi-Protocol Software-Defined Networking Solution for the Internet of Things", in IEEE Communications Magazine, Series: Telecom Software, Network Virtualization, and Software Defined Networks, Oct. 2019.
    • G. Violettas, S. Petridou, L. Mamatas, "Evolutionary Software Defined Networking-inspired Routing Control Strategies for the Internet of Things", in IEEE Access, Sep. 2019.
    • S. Skaperas, L. Mamatas, A. Chorti, "Real-time Video Content Popularity Detection Based on Mean Change Point Analysis", in IEEE Access, Aug. 2019.

    2017

    • S. Petridou, S. Basagiannis and L. Mamatas, "Formal Methods for Energy-Efficient EPONs", IEEE Transactions on Green Communications and Networking, volume 2, issue 1, pages 246-259, 2017.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • E. Koutsogiannis, L. Mamatas and V. Tsaoussidis, "Opportunistic forwarding for user-provided networks", International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems, pages 1-24, Taylor & Francis, 2017.

    2016

    • L. Mamatas, S. Clayman and A. Galis, "Information Exchange Management as a Service for Network Function Virtualization Environments", IEEE Transactions on Network and Service Management, volume 13, issue 3, pages 564-577, 2016.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • L. Mamatas, S. Clayman and A. Galis, "A flexible information service for management of virtualized software-defined infrastructures", Wiley International Journal of Network Management, Special Issue on Software-Defined Operations, volume 26, issue 5, Pages 396–418, 2016.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • L. Mamatas, S. Clayman and A. Galis, "A Service-Aware Virtualized Software Defined Infrastructure", IEEE Communications Magazine, Feature Topic on Network and Service Virtualization, volume 53, issue 4, pages 166 - 174, April 2015.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • R. G. Clegg, S. Clayman, G. Pavlou, L. Mamatas and A. Galis, "On the selection of management/monitoring nodes in highly dynamic networks", IEEE Transactions on Computers, Volume 62, Issue 6, June 2013.

    2011

    • G. Papastergiou, C. Georgiou, L. Mamatas, and V. Tsaoussidis, "A delay-oriented prioritization policy based on Non-Congestive Queuing", International Journal of Communication Systems (IJCS), Wiley Academics, pages 1099-1131 (2011).
    • I. Psaras, L. Mamatas, "On Demand Connectivity Sharing: Queuing Management and Load Balancing for User-Provided Networks", Computer Networks (COMNET), Elsevier Science, Special Issue on Wireless for the Future Internet, volume 55, issue 2, February 2011.

    2010

    • L. Mamatas and V. Tsaoussidis, "Less Impact Better Service (LIBS): A Service Paradigm for Internet Telephony", Springer Annals of Telecommunications, volume 65, issue 7, page 447, 2010.

    2009

    • L. Mamatas and V. Tsaoussidis, "Differentiating Services with Non-Congestive Queuing (NCQ)", IEEE Transactions on Computers, volume 58, number 5, pages 591-604, May 2009.

    2008

    • L. Mamatas, V. Tsaoussidis, "Effort/Gains Dynamics in Heterogeneous Networks", International Journal of Communications Systems (IJCS), Wiley Academics, volume 21, issue 4, pages 361-382, 2008.
    • L. Mamatas, V. Tsaoussidis, "Exploiting Energy-Saving Potential in Heterogeneous Networks", International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems (IJPEDS), Taylor & Francis, volume 23, issue 4, pages 309-324, August 2008.
    • P. Papadimitriou, V. Tsaoussidis, and L. Mamatas, "A Receiver-Centric Rate Control Scheme for Layered Video Streams in the Internet", Journal of Systems and Software, Elsevier, volume 81, issue 12, pages 2396-2412, December 2008.
    • C. Zhang, L. Mamatas and V. Tsaoussidis, "A Study of Deploying Smooth- and Responsive- TCPs with Different Queue Management Schemes", International Journal of Communications Systems (IJCS), Wiley Academics, volume 22, issue 5, pages 513 - 530, November 2008.

    2007

    • L. Mamatas, T. Harks, V. Tsaoussidis, "Approaches to Congestion Control in Packet Networks", Journal of Internet Engineering (JIE), volume 1, issue 1, Kleidarithmos Press, 2007.

    2006

    • I. Psaras, L. Mamatas, V. Tsaoussidis, "On Protocol Engineering: Detect, Confirm and Adjust", Journal of Internet Protocol Technology (IJIPT), volume 1, issue 4, Inderscience Publishers Ltd, 2006.
    • Συνέδρια (40 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • P. Valsamas, P. Papadimitriou, I. Sakellariou, S. Petridou, L. Mamatas, S. Clayman, F. Tusa, A. Galis, "Multi-PoP Network Slice Deployment: A Feasibility Study" in IEEE CloudNet, Nov. 2019, Coimbra, Portugal.
     • Maciel Jr, P. D., Verdi, F. L., Valsamas, P., Sakellariou, I., Mamatas, L., et al., "A Marketplace-based Approach to Cloud Network Slice Composition Across Multiple Domains", IEEE Workshop on Advances in Slicing for Softwarized Infrastructures (S4SI), in the context of NETSOFT 2019, 24-28 June, 2019, Paris, France.
     • F. Fonseca, L. Mamatas, A.C. Viana, S. Correa, K. Cardoso, "Personalized Travel Itineraries with Multi-access Edge Computing Touristic Services", IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM 2019), Hawaii, USA, December 2019.
     • P. Valsamas, I. Sakellariou, S. Petridou and L. Mamatas, "A Multi-domain Experimentation Environment for 5G Media Verticals", IEEE INFOCOM CNERT Workshop, Paris, France, 2019.

     2018

     • S. Skaperas, L. Mamatas and A. Chorti, "Early Video Content Popularity Detection with Change Point Analysis", IEEE GLOBECOM 2018, 9-13 December, 2018, Abu Dhabi, UAE.
     • G. Violettas, S. Petridou and L. Mamatas, "Routing under heterogeneity and mobility for the Internet of Things: a centralized control approach", IEEE GLOBECOM 2018, 9-13 December, 2018, Abu Dhabi, UAE.
     • P. Valsamas, S. Skaperas and L. Mamatas, "Elastic Content Distribution Based on Unikernels and Change-Point Analysis", IEEE European Wireless 2018, 2-4 May, 2018, Catania, Italy
     • F. S. D. Silva, M. O. Lemos, A. Medeiros, A. V. Neto, R. Pasquini, D. Moura, C. Rothenberg, L. Mamatas, et al, "NECOS Project: Towards Lightweight Slicing of Cloud Federated Infrastructures", IEEE Workshop on Advances in Slicing for Softwarized Infrastructures (S4SI), in the context of NETSOFT 2018, 25-29 June, 2018, Montreal, Canada.
     • L. A. Freitas, V. G. Braga, S. L. Correa, L. Mamatas, C. E. Rothenberg, S. Clayman, K. V. Cardoso, "Slicing and Allocation of Transformable Resources for the Deployment of Multiple Virtualized Infrastructure Managers (VIMs)", IEEE Workshop on Advances in Slicing for Softwarized Infrastructures (S4SI), in the context of NETSOFT 2018, 25-29 June, 2018, Montreal, Canada.

     2017

     • T. Theodorou and L. Mamatas, "Software Defined Topology Control Strategies for the Internet of Things", IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks 2017 - NFV-SDN'17, O4SDI Workshop, Berlin, 2017
     • S. Petridou, S. Basagiannis and L. Mamatas, "Energy-Efficiency Analysis Under QoS Constraints Using Formal Methods: A Study on EPONs", IEEE International Conference on Communications (ICC), 21-25 May 2017, Paris, France.

     2016

     • S. Clayman, L. Mamatas and A. Galis, "Experimenting with Control Operations in Software-Defined Infrastructures", IEEE Workshop on Open-Source Software Networking (OSSN) - in conjunction with NetSOFT 2016, June 6, 2016, Seoul, Korea
     • S. Clayman, L. Mamatas and A. Galis, "Efficient Management Solutions for Software-Defined Infrastructures", The First IFIP/IEEE International Workshop on Management of 5G Networks (5GMan) - in conjunction with NOMS, 25-29 April, 2016

     2015

     • L. Mamatas, A. Papadopoulou and V.Tsaoussidis, "Exploiting Communication Opportunities in Disrupted Network Environments," In Proceedings of the 13th ΙFIP International Conference on Wired/Wireless Internet Communication (WWIC), Malaga, Spain, 2015.

     2013

     • A. Galis, S. Clayman and L. Mamatas, "Towards Autonomic Management of Software Enabled Networks", The 8th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE 2013), 23-25 May 2013, Bucharest, Romania.
     • N. Koutsouris, K. Tsagkaris, P. Demestichas, Z. Altman, R. Combes, L. Mamatas, S. Clayman, A. Galis, P. Peloso and L. Ciavaglia, "Conflict-free Coordination of SON Functions in a Unified Management Framework", IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management (IM 2013), 27-31 May 2013, Ghent, Belgium (Demo Paper).
     • N. Koutsouris, K. Tsagkaris, P. Demestichas, L. Mamatas, S. Clayman and A. Galis, "Managing Software-Driven Networks with a Unified Management Framework", IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management (IM 2013), 27-31 May 2013, Ghent, Belgium (Demo Paper).
     • M. Charalambides, D. Tuncer, L. Mamatas and G. Pavlou, "Energy-Aware Adaptive Network Resource Management", IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management (IM 2013), 27-31 May 2013, Ghent, Belgium.
     • A. Galis, J. Rubio-Loyola, S. Clayman, L. Mamatas, S. Kuklinski, J. Serrat and T. Zahariadis, "Software Enabled Future Internet - Challenges in Orchestrating the Future Internet", 5th International Conference on Mobile Networks and Management (MONAMI 2013), 23-25 September 2013, Cork, Ireland.
     • A. Galis, S. Clayman, L. Mamatas, S. Kuklinski, J. Rubio-Loyola, J. Serrat, A. Manzalini and T. Zahariadis, "Softwarization of Future Networks and Services - Programmable Enabled Networks as Next Generation Software Defined Networks", Software Defined Networks for Future Networks and Services (SDN4FNS 2013), 11-13 November 2013, Trento, Italy.

     2012

     • A. Papadopoulou, L. Mamatas, and V. Tsaoussidis, "Semi Markov modeling for User Mobility in Urban Areas", 2nd Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference (SMTDA 2012), June 5-8, 2012, Chania, Greece.

     2011

     • E. Koutsogiannis, L. Mamatas and I. Psaras, "Storage-Enabled Access Point for Improved Mobile Performance: An Evaluation Study", 9th International Conference on Wired/Wireless Internet Communications (WWIC 2011), Barcelona, Spain, June 15-17, 2011.
     • S. Clayman, R. G. Clegg, L. Mamatas, G. Pavlou and A. Galis, "Monitoring, Aggregation and Filtering for Efficient Management of Virtual Networks", 7th International Conference on Network and Service Management CNSM 2011.

     2010

     • L. Mamatas, S. Clayman, M. Charalambides, A. Galis and G. Pavlou, "Towards an Information Management Overlay for Emerging Networks", 12th IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium (NOMS 2010), 19-23 April 2010, Osaka, Japan.
     • S. Clayman, A. Galis, L. Mamatas, "Monitoring Virtual Networks with Lattice", 12th IEEE/IFIP NOMS 2010 - International Workshop on Management of the Future Internet (ManFI 2010), Osaka, Japan, 2010.
     • J. Rubio-Loyola, A. Astorga, J. Serrat, W. K. Chai, L. Mamatas, A. Galis, S. Clayman et al, "Platforms and Software Systems for an Autonomic Internet", IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM 2010), 6-10 December, Miami Florida, USA.
     • L. Mamatas, I. Psaras and G. Pavlou, "Incentives and Algorithms for Broadband Access Sharing", 1st ACM Sigcomm Workshop on Home Networks (HomeNets), New Delhi, India, August 2010.

     2008

     • L. Cheng, A. Galis, B. Mathieu, K. Jean, R. Ocambo, L. Mamatas et al, "Self-Organising Management Overlays for Future Internet Services", MANWEEK 2008, September 22-26, Samos Island, Greece.

     2007

     • L. Mamatas and V. Tsaoussidis, "Differentiating Services for Sensor Internetworking", The IFIP Fifth Annual Mediterranean Ad Hoc Networking Workshop (Med-Hoc-Net 2007), June 2007, Corfu, Greece.
     • E. Kamateri, L. Mamatas, P. Mendes and L. Loyola, "Analysis of Methods for Controlling QOS Agreements Among IP Mobile Networks", 18th Annual IEEE Int/nal Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC 2007), Athens, Greece, September 2007.

     2006

     • I. Psaras, L. Mamatas and P. Mendes, "INQA: InterNetwork QoS Agreements, A New Protocol for Dynamic SLS Control in Next Generation Networks", Workshop on Networking in Public Transport (WNEPT 2006) in conjuction with QShine 2006, Ontario, Canada.
     • L. Mamatas and V. Tsaoussidis, "Transport Protocol Behavior and Energy-Saving Potential", Sixth International Workshop on Wireless Local Networks (WLN 2006) in conjuction with IEEE LCN 2006, Tampa, Florida.

     2005

     • L. Mamatas, V. Tsaoussidis and C. Zhang, "BOTTLENECK-QUEUE BEHAVIOR: How much can TCP know about it?", INC 2005, Samos, Greece.
     • S. Kontogiannis, L. Mamatas, I. Psaras and V. Tsaoussidis, "Measuring Transport Protocol Potential for Energy Efficiency", WWIC 2005, Xanthi, Greece.
     • C. Zhang, L. Mamatas, "The Interaction Between Window Adjustment Strategies and Queue Management Schemes", WWIC 2005, Xanthi, Greece.
     • L. Mamatas, V. Tsaoussidis, "A new approach to Service Differentiation: Non-Congestive Queueing", CONWIN 2005, Budapest, Hungary.
     • I. Psaras, V. Tsaoussidis, L. Mamatas, "CA-RTO: A Contention-Adaptive Retransmission Timeout", ICCCN 2005, San Diego, USA.

     2004

     • I. Psarras, L. Mamatas and V. Tsaoussidis, "Shaping TCP Traffic in Heterogeneous Networks", HET-NETS 2004, Ilkley, UK.
     • L. Mamatas and V. Tsaoussidis, "Protocol Behavior: More Effort, More Gains?", PIMRC 2004, Barcelona, Spain.

     2003

     • A. Syropoulos, L. Mamatas, P. Allilomes and K. Sotiriades, "A Distributed Simulation of Transition P-Systems", WMC 2003, Tarragona, Spain.
     • Άλλα (1 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • S. Clayman, L. Mamatas and A. Galis, "Management of Software-Defined Networks using UMF", Future Internet Assembly, 8-10 May 2013, Dublin, Ireland (Poster)