Other Staff


Head of the DepartmentName
Aletras VasiliosAletras Vasilios
Special Educational PersonnelNamePhoneEmail
Karagkouni AnastasiaKaragkouni Anastasia+30 2310 891.598natash uom.gr
Laboratory Teaching PersonnelNamePhoneEmail
Manthos KonstantinosManthos Konstantinos+30 2310 891.570manthosk uom.edu.gr
Theodorakioglou YpatiaTheodorakioglou Ypatia+30 2310 891.561theod uom.gr
Special Technical Lab PersonnelNamePhoneEmail
Aggelousi-Pektesidou PolyxeniAggelousi-Pektesidou Polyxeni+30 2310 891.586xenag uom.edu.gr
Alta-Arbanitidou MariaAlta-Arbanitidou Maria+30 2310 891.574alta uom.gr
Kyrou-Gourlia BasilikiKyrou-Gourlia Basiliki+30 2310 891.574kirou uom.gr
Petromelidou MelinaPetromelidou Melina+30 2310 891.603melina uom.gr
Tsirogianni MariaTsirogianni Maria+30 2310 891.683matsi uom.gr