Dimitriadou Despina
 • +30 2310 891.474
 • dimitria uom.gr
 • Office: ΓΔ, 415

  Dimitriadou Despina

  Special Educational Personnel
  Department of Balkan, Slavic & Oriental Studies


  Curriculum Vitae
  Academic Titles
  • M.A. in Sociolinguistics (Departments of: French Language and Philology, German Language and Philology, Italian Language and Philology and  Electrical and Computer Engineering), Aristotle University of Thessaloniki (2001)
  • B.A. in Archeology, Department of History and Archeology, Aristotle University of Thessaloniki (1995)
  • B.A. in French Language and Philology, Aristotle University of Thessaloniki (1989)

  Teaching


  • GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE I
   (ΞΓ1612)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  IES

  Department
  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE II
   (ΞΓ2612)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  IES

  Department
  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE III
   (ΞΓ3612)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  IES

  Department
  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE IV
   (ΞΓ4612)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  IES

  Department
  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • MODERN GREEK LANGUAGE for Advanced level I (for LLP Erasmus students)
   (ΞΓ0903)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  Διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σε προχωρημένο επίπεδο. Διδάσκονται σύνθετα μορφολογικά και συντακτικά φαινόμενα. Στο τέλος του εξαμήνου οι μη φυσικές/οί ομιλήτριες/ητές πρέπει να έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα με ευχέρεια και αυθορμητισμό, ώστε η επικοινωνία με τις/τους φυσικές/ούς ομιλήτριες/ητές να γίνεται χωρίς πίεση και δυσκολία, πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τις κύριες ιδέες ακόμη και σε αφηρημένα θέματα, να παράγουν λόγο με σαφήνεια και λεπτομέρεια σε ευρύ πεδίο θεμάτων και να εξηγούν μία άποψη πάνω σε ένα θέμα, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διάφορων επιλογών. Διδάσκονται κείμενα σε θέματα όπως εργασία, ανεργία, εκπαίδευση, δημόσια διοίκηση, κοινωνικά προβλήματα

  • MODERN GREEK LANGUAGE for Advanced level II (for LLP Erasmus students)
   (ΞΓ09031)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  Διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σε προχωρημένο επίπεδο. Συνεχίζεται η διδασκαλία σύνθετων μορφολογικών και συντακτικών φαινομένων. Στο τέλος του εξαμήνου οι μη φυσικές/οί ομιλήτριες/ητές πρέπει να έχουν την ικανότητα να κατανοούν ένα ευρύ φάσμα σύνθετων και μακροσκελών κειμένων και να αναγνωρίζουν σημασίες που υπονοούνται, να μπορούν να εκφραστούν άνετα, αυθόρμητα και ευέλικτα με κανονικό ρυθμό ομιλίας, χωρίς να χρειάζονται χρόνο για αναζήτηση σωστών εκφράσεων, στον κατάλληλο βαθμό τυπικότητας, ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας, να μπορούν να παράγουν σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα στο ανάλογο ύφος, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη στρατηγική και ευρύ φάσμα εννοιών. Διδάσκονται κείμενα σε θέματα όπως υγεία, οικολογία, δικαιοσύνη και οικονομικά.

  • MODERN GREEK LANGUAGE FOR ADVANCED LEVEL III
   (ΒΣ090311-1)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  Στο τέλος του εξαμήνου οι μη φυσικές/οί ομιλήτριες/ητές πρέπει να μπορούν να κατανοούν σχετικά εύκολα όλα όσα ακούν ή διαβάζουν, να είναι σε θέση να διακρίνουν διαφορές ύφους και αναφορές σε κοινωνικοπολιτισμικά στοιχεία, να μπορούν να κατανοούν όλα τα είδη του λόγου, συμπεριλαμβανομένων σύνθετων κειμένων, εξειδικευμένων άρθρων και λογοτεχνικών κειμένων, να μπορούν να εκφραστούν με άνεση και ακρίβεια σε σύνθετες περιστάσεις επικοινωνίας, να διατυπώνουν επιχειρήματα με ύφος που ταιριάζει στην περίσταση και με λογική δομή, να μπορούν να γράψουν περιλήψεις και κριτικές σε ευρύ φάσμα θεμάτων, να παράγουν κείμενα αντλώντας πληροφορίες από διαφορετικές γραπτές ή προφορικές πηγές, ανασυνθέτοντας επιμέρους στοιχεία σε μια συνεκτική παρουσίαση που βοηθάει την/τον αναγνώστρια/η ή ακροάτρια/ατή να εντοπίσει τα σημαντικά σημεία του κειμένου.

  • MODERN GREEK LANGUAGE FOR ADVANCED LEVEL IV
   (ΒΣ090312-1)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  Το μάθημα έχει ως στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας της/του φοιτήτριας/ητή να αναλύει και να παράγει διάφορα είδη συνεχούς γραπτού λόγου, αφού πρώτα εντοπίσει τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε είδους, με έμφαση στον επιστημονικό λόγο. Στο τέλος του εξαμήνου οι μη φυσικές/οί ομιλήτριες/ητές πρέπει να μπορούν να κατανοούν άρθρα γνώμης ευρύτερου διεπιστημονικού ενδιαφέροντος, διακρίνοντας το ύφος και τη στάση της/του συγγραφέα, να παρακολουθούν ακαδημαϊκές διαλέξεις και να παράγουν σύντομο επιστημονικό κείμενο, σωστά δομημένο, κάνοντας χρήση ορθών μορφοσυντακτικών δομών και ρητορικών σχημάτων, καθώς και των απαραιτήτων βιβλιογραφικών παραπομπών.

  • MODERN GREEK LANGUAGE for Beginners level I (for LLP Erasmus students)
   (ΞΓ0901)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  Διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σε αρχάριες/ους εισερχόμενες/ους φοιτήτριες/ητές του προγράμματος Erasmus+, ενώ γίνεται προσπάθεια για παράλληλη εξοικείωσή τους με την ελληνική κουλτούρα και κοινωνία. Οι φοιτήτριες/ητές διδάσκονται πώς να επικοινωνούν στα ελληνικά σε απλές καταστάσεις επικοινωνίας, να αναπτύσσουν την ακουστική τους αντίληψη, καθώς και την ικανότητά τους να διαβάζουν, να μιλούν και να γράφουν σωστά. Οι φοιτήτριες/ητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν μια απλή συνομιλία μεταξύ δύο φυσικών ομιλητριών/ών για απλά θέματα της καθημερινότητας, μαθαίνουν να συστήνονται, να ανταλλάσσουν χαιρετισμούς, να ζητούν πληροφορίες και να δίνουν κατευθύνσεις, να εκφράζουν θετικά ή αρνητικά συναισθήματα, να ψωνίζουν, να γράφουν σύντομα απλά κείμενα σχετικά με απλές καθημερινές καταστάσεις και να παρέχουν βασικές πληροφορίες.

  • MODERN GREEK LANGUAGE for Beginners level II (for LLP Erasmus students)
   (ΞΓ09011)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  Διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σε αρχάριες/ους εισερχόμενες/ους φοιτήτριες/ητές του προγράμματος Erasmus+. Οι φοιτήτριες/ητές διδάσκονται πώς να επικοινωνούν στα ελληνικά σε διάφορες καταστάσεις επικοινωνίας, να αναπτύσσουν την ακουστική και αναγνωστική τους αντίληψη, καθώς και την ικανότητά τους να μιλούν και να γράφουν σωστά. Οι φοιτήτριες/ητέςμαθαίνουν να εκφράζονται στον προφορικό και τον γραπτό λόγο σε μια ποικιλία γενικών γλωσσικών καταστάσεων/συνθηκών που απαιτούν την ανταλλαγή πληροφοριών και προσωπικών απόψεων. Μαθαίνουν να ψωνίζουν (είδη τροφίμων και ένδυσης), να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να συγκρίνουν καθημερινά αντικείμενα και πρόσωπα, να επικοινωνούν στo ταξίδι, την τράπεζα, σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις, να εκφράζουν επιθυμίες, συναισθήματα, προτιμήσεις και κρίσεις, να δίνουν πληροφορίες.

  • MODERN GREEK LANGUAGE INTERMEDIATE LEVEL I (For LLP Erasmus Students)
   (ΞΓ0902)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  Διδάσκεται η ελληνική γλώσσα (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου) σε μέσο επίπεδο. Διδάσκονται σύνθετες γραμματικές και συντακτικές δομές (π.χ. προστακτική με αδύνατο τύπο προσωπικών αντωνυμιών). Γίνεται προσπάθεια εμπλουτισμού του λεξιλογίου των φοιτητριών/ών σε θέματα όπως στο περίπτερο, διαδρομές λεωφορείου κτλ. Στόχος του μαθήματος είναι στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητέςνα έχουν αφομοιώσει βασικές δομές γραμματικής και συντακτικού, να είναι σε θέση να αντιδρούν σε βασικές περιπτώσεις καθημερινής και επαγγελματικής ζωής, να κατανοούν τα καθήκοντα εργασίας που τους ανατίθεται, να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν σε δημόσιες υπηρεσίες, να συμπληρώνουν σύνθετα έντυπα, να κατανοούν σύνθετες οδηγίες και πληροφορίες, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να παρουσιάζουν με απλή επιχειρηματολογία τις απόψεις τους σε οικεία θέματα.

  • MODERN GREEK LANGUAGE INTERMEDIATE LEVEL II (For LLP Erasmus Students)
   (ΞΓ09021)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  Διδάσκεται η ελληνική γλώσσα (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου) σε μέσο επίπεδο. Διδάσκονται σύνθετες γραμματικές και συντακτικές δομές (π.χ. πλάγιος λόγος). Γίνεται προσπάθεια εμπλουτισμού του λεξιλογίου των φοιτητριών/ών σε θέματα όπως διακοπές, κουζίνα και ιστορία της χώρας, ΜΜΕ κτλ. Στόχος του μαθήματος είναι στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητέςνα μπορούν να κατανοήσουν έστω τα κύρια σημεία ενός κειμένου ή απλής ομιλίας σε θέματα των ενδιαφερόντων τους, που περιέχουν καθημερινή γλώσσα υψηλής συχνότητας, να είναι σε θέση να περιγράφουν τις εμπειρίες και τα σχέδιά τους, συνδέοντας φράσεις με απλό τρόπο και δίδοντας εξηγήσεις για τις απόψεις τους, και να παράγουν μεγαλύτερα, σαφή κείμενα για θέματα των ενδιαφερόντων τους επιχειρηματολογώντας για τη θέση τους.

  Publications


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font