Dimitriadou Despina
 • +30 2310 891.474
 • dimitria uom.gr
 • Office: ΓΔ, 415

  Dimitriadou Despina

  Special Educational Personnel
  Department of Balkan, Slavic & Oriental Studies


  Curriculum Vitae
  Academic Titles
  • M.A. in Sociolinguistics (Departments of: French Language and Philology, German Language and Philology, Italian Language and Philology and  Electrical and Computer Engineering), Aristotle University of Thessaloniki (2001)
  • B.A. in Archeology, Department of History and Archeology, Aristotle University of Thessaloniki (1995)
  • B.A. in French Language and Philology, Aristotle University of Thessaloniki (1989)

  Teaching


  • GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE I
   (ΞΓ1612)

  Department Abbreviation
  IES

  Department
  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE II
   (ΞΓ2612)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  IES

  Department
  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE III
   (ΞΓ3612)

  Type
  COMPULSORY

  Department Abbreviation
  IES

  Department
  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE IV
   (ΞΓ4612)

  Type
  COMPULSORY

  Department Abbreviation
  IES

  Department
  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • GREEK LANGUAGE ADVANCE Level I (For LLP Erasmus Students)
   (ΞΓ0903)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  The Greek language is taught at an advanced level. Students are taught complex grammatical and syntactic phenomena. At the end of the semester studentsshould be able to use Greek fluently and spontaneously, to interact with native speakers easily, effortlessly, comprehend the main ideas even on abstract issues, present clear, detailed descriptions on a wide range of subjects, explain a viewpoint on an issue explaining the advantages and disadvantages of various options. Students are taught reading comprehension and spoken and written production on topics such as work, unemployment, education, public administration, social problems etc.

  • GREEK LANGUAGE Advance Level II (For LLP Erasmus Students)
   (ΞΓ09031)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  Διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σε προχωρημένο επίπεδο. Συνεχίζεται η διδασκαλία σύνθετων μορφολογικών και συντακτικών φαινομένων. Στο τέλος του εξαμήνου οι μη φυσικές/οί ομιλήτριες/ητές πρέπει να έχουν την ικανότητα να κατανοούν ένα ευρύ φάσμα σύνθετων και μακροσκελών κειμένων και να αναγνωρίζουν σημασίες που υπονοούνται, να μπορούν να εκφραστούν άνετα, αυθόρμητα και ευέλικτα με κανονικό ρυθμό ομιλίας, χωρίς να χρειάζονται χρόνο για αναζήτηση σωστών εκφράσεων, στον κατάλληλο βαθμό τυπικότητας, ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας, να μπορούν να παράγουν σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα στο ανάλογο ύφος, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη στρατηγική και ευρύ φάσμα εννοιών. Διδάσκονται κείμενα σε θέματα όπως υγεία, οικολογία, δικαιοσύνη και οικονομικά.

  • GREEK LANGUAGE ADVANCED LEVEL III
   (ΒΣ090311-1)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  At the end of the semester, non-native speakers should be able to comprehend relatively easily anything that they hear or read, to recognize differences in style and references to the socio-cultural context, to understand any kind of spoken language and all forms of written language including complex texts, specialised articles and literary works, to express themselves easily and precisely in complex communication situations, to formulate arguments in a style appropriate to the context and with an effective logical structure, to write summaries and reviews on almost any topic, to produce texts using information from different written or spoken sources, recomposing parts in a coherent way that helps the reader/listener to notice the significant points of the text.

   

  • GREEK LANGUAGE ADVANCED LEVEL IV
   (ΒΣ090312-1)

  Type
  COMPULSORY

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  The course aims to develop the students' ability to analyze and produce many types of written speech having identified the main characteristics of each type, with emphasis on academic discourse. At the end of the semester, non-native speakers should be to able to comprehend opinion articles of interdisciplinary interest, focusing on the author's style and point of view, to attend academic lectures and to produce short, well-structured academic texts, using proper morphosyntactic structures and rhetorical forms, as well as the necessary bibliographical references

  • GREEK LANGUAGE BEGINNERS LEVEL I (For LLP ERASMUS STUDENTS)
   (ΞΓ0901)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  Conversation, text comprehension, writing, grammar and syntax are taught to Erasmus+ incoming students, who are further familiarized with Greek culture and society. Students learn to understand a simple conversation between two native speakers on common everyday issues. They also learn to introduce themselves, greet, ask for information, give directions, express positive or negative feelings, shop, write short simple texts on common everyday situations and provide basic information

  • GREEK LANGUAGE Beginners Level II (For LLP Erasmus Students)
   (ΞΓ09011)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  Conversation, text comprehension, writing, grammar and syntax are taught. The incoming Erasmus students learn to communicate in Greek in different situations, develop their acoustic and reading abilities, as well as their ability to speak and write correctly. They learn to express themselves in simple oral and written language in a variety of general linguistic situations/conditions, which involve the exchange of information and personal views. They learn to shop (apparel and grocery), identify, describe and compare everyday objects and people, communicate in travelling, banking and social situations, express wishes, feelings, likes and dislikes, preferences and judgments, give information.

  • GREEK LANGUAGE INTERMEDIATE LEVEL I (For LLP Erasmus Students)
   (ΞΓ0902)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  Greek language (understanding and production of spoken and written language) is taught at an intermediate level. Complicated grammar and syntactic structures are taught (e.g. imperative with personal pronouns). The course enriches the vocabulary of students on everyday issues such as in the kiosk, bus routes etc. At the end of the semester students should have assimilated basic grammar and syntactic structures, be able to react to simple situations of personal and professional life, understand duties assigned to them, communicate in public services, fill-in complex forms, understand complicated instructions and information, express their feelings and simply present their points of view on familiar issues.

  • GREEK LANGUAGE INTERMEDIATE LEVEL II (For LLP Erasmus Students)
   (ΞΓ09021)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  Διδάσκεται η ελληνική γλώσσα (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου) σε μέσο επίπεδο. Διδάσκονται σύνθετες γραμματικές και συντακτικές δομές (π.χ. πλάγιος λόγος). Γίνεται προσπάθεια εμπλουτισμού του λεξιλογίου των φοιτητριών/ών σε θέματα όπως διακοπές, κουζίνα και ιστορία της χώρας, ΜΜΕ κτλ. Στόχος του μαθήματος είναι στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητέςνα μπορούν να κατανοήσουν έστω τα κύρια σημεία ενός κειμένου ή απλής ομιλίας σε θέματα των ενδιαφερόντων τους, που περιέχουν καθημερινή γλώσσα υψηλής συχνότητας, να είναι σε θέση να περιγράφουν τις εμπειρίες και τα σχέδιά τους, συνδέοντας φράσεις με απλό τρόπο και δίδοντας εξηγήσεις για τις απόψεις τους, και να παράγουν μεγαλύτερα, σαφή κείμενα για θέματα των ενδιαφερόντων τους επιχειρηματολογώντας για τη θέση τους.

  Publications


  • Books (0 records)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Scientific Journals (0 records)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Conferences (0 records)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Other (0 records)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.