Sideri Eleni
 • +30 2310 891.439
 • elasideri uom.edu.gr
 • Office: ΚΖ, 221

  Sideri Eleni

  Assistant Professor
  Department of Balkan, Slavic & Oriental Studies


  Academic Area

  Anthropology of Post-socialism with emphasis on the Caucasus and the Black Sea

  Curriculum Vitae
  Academic Titles

  -2016. Βachelor  in Film Studies. School of Fine Arts-AUTH. Specialisation: ScriptWriting

  -2006. PhD in Social Anthropology, School of Oriental and African Studies / University of London.

  -2002. Masters Degree in Middle Eastern Studies, School of Oriental and African Studies / University of London.

  -2000. Master of Arts in Language and Communication Sciences. Postgraduate Degree in French, German, Italian Philology and Mechanical and Computer Engineering-AUTH. Specialisation:: Sociolinguistics..

  -1997. Postgraduate in Social Anthropology. School of Oriental and African Studies / University of London.

  -1996. Bachelor in French Language and Literature, School of Philosophy-AUTH.

  Research Interests
  • Diasporas,
  • transnational migration,
  • forms of mobility & immobility,
  • tourism,
  • language and storytelling,
  • visual anthropology / cinema and anthropology,
  • new technologies and digital expression,
  • cities and globalization,
  • European cultural policies,
  • post-socialist world,
  • Black Sea,
  • Caucasus

  Teaching


  • ANTHROPOLOGICAL THOUGHT AND SOCIAL THEORY
   (ΒΣΑ302-ΙΙΙ)

  Type
  COMPULSORY

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  The course begins with the discovery of the Other in the new world, the diffusion of European modernity through Colonialism, with the beginnings and the establishment of the world capitalist system. Anthropological thought, in terms of political economy, is examined in the long run and until the introduction of travel curiosity in the science of Social and Cultural Anthropology. At the same time, and systematically from the 19th century until today, its relationship with other related branches of social sciences and humanities is investigated. Emphasis is placed on the work of the classical thinkers of social theory (Durkheim, Weber, Marx, Frankfurt School), their basic ideas and the historical context that gave birth to them in order to determine the principles of the social and cultural composition of the self, the community, the change and difference. The aim of the course is to acquaint first-year students with the subject and methodology of social anthropology as well as with the basic concepts of social theory and the practical issues of academic research and writing in the social sciences. Students are introduced to the basic concepts, definitions and fields of Social and Cultural Anthropology (kinship, economics, political organization, symbolic systems-religion, gender) and the kind of holistic view of societies between ethnographic present and historical past. . The basic theoretical schools of the 20th and 21st centuries (American, British and French) are examined, which defined anthropological thought (function, post / structure, interpretive approach). Finally, the course introduces students to the methodological peculiarities of ethnographic field research, comparative method and holistic anthropological understanding

  • ANTHROPOLOGY OF MIGRATION AND.......
   (ΒΣΑ307-ΙΙΙ)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • COMPARATIVE ISSUES IN GENDER AND CULTURAL DIVERSITY
   (HRMS205)

  Type
  COMPULSORY

  Department Abbreviation
  HURMIS

  Department
  MASTER'S DEGREE IN HUMAN RIGHTS AND MIGRATION STUDIES

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • CULTURAL POLICIES IN THE COUNTRIES OF THE FORMER YUGOSLAVIA
   (HAC905)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  ΜΙΑΠΑΝΕ

  Department
  MASTER'S DEGREE IN HISTORY, ANTHROPOLOGY AND CULTURE IN EASTERN AND SOUTH-EASTERN EUROPE

  Course Outlines

  The course examines the complex relationship of ‘politics’ and ‘culture’ in the film production of the former Yugoslavia. For decades, cinema as cultural text has been connected to the national narratives. The birth of Yugoslavia after World War II, which stopped the inception of national cinemas, laid the foundations of “Cinema Kommunisto’. The personal vision of Tito to create a Yugoslav cinema balanced between ideological orthodoxy, propaganda and artistic creation. After the dissolution of the former Yugoslavia, the independent republics were invited to respond to a cinematic landscape of cultural flows, transnational partnerships and global viewership. The course, starting from film (fiction and documentary) and to a lesser extent, television of the former Yugoslavia countries, will examine issues of national High/ Low culture and cinema, ideology and art, gender, memory and representation, transnationalism and Europeanness through the use of audio-visual and multimedia methods as well as visits to cultural organisations and sites (Cinemateque, Museum of Cinema, festivals).

  Indicative bibliography:

  Cuche D. 1996. La notion de culture dans les science sociales. Paris: La Decouverte

  Dermentzopoulos Ch. & Spyridakis M. 2004. Anthropologia, Kultura and Politiki [Anthropology, Culture, and Politics]. Athens: Metechmio.

  Goulding D.  J. 2002. Liberated Cinema: The Yugoslav Experience 1945-2001. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

  Hill J. & Gibson P. Church. 2001. Film Studies, Critical Approaches. Oxford: Oxford University Press

  Thompson Κ. & Bordwell D.  1997. An Art History. An Introduction. NY: McGraw Hill .

  Wachtel A. Baruch. 1998. Making A Nation, Breaking A Nation. Literature and Cultural Politics in Yugoslavia. Stanford: Stanford University Press.

  • ETHNOGRAPHIES OF THE POST-SOCIALIST WORLD
   (ΒΣ304-ΙΙΙ)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ETHNOGRAPHIES OF TURKEY AND THE MIDDLE EAST
   (ΒΑ303-ΙΙΙ)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  Το μάθημα περιλαμβάνει 2 ενότητες: Α. Στην πρώτη ενότητα αναλύεται η σχέση της Ανθρωπολογίας με τη μελέτη της Τουρκίας και της Μέσης Ανατολής. Αναζητώνται τα όρια των διεπιστημονικών συνεργασιών της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με τις συναφείς κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες στο πλαίσιο των Ανατολικών σπουδών, καθώς και η συνομιλία της με τον κινηματογράφο, την κινηματογραφική αναπαράσταση και αφήγηση. Εξετάζονται συστηματικά τα ζητήματα του οριενταλισμού, της αποικιοκρατίας, της ‘παράδοσης’ του Ισλάμ και των άλλων θρησκευτικών παραδόσεων στην περιοχή, καθώς και τα ζητήματα της οργάνωσης κατά φυλές, οι μειονότητες, τα φύλα και η κουλτούρα των σύγχρονων κρατών. Β. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται οι ειδικές θεματικές της ευρύτερης Μέσης Ανατολής έτσι όπως αναδεικνύονται από τη μελέτη της καθημερινότητας και μέσα από τη συστηματική εθνογραφική έρευνα. Γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες εθνογραφίες από την Αν Μεσόγειο, την Βόρεια Αφρική, την Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία και το Ιράν. Αναδεικνύεται η σημασία της  μελέτης της καθημερινότητας και της κουλτούρας  καθώς και η σχέση του τοπικού με το παγκόσμιο στο παρόν και στη μακρά διάρκεια.

  Σελ. Μαθήματος https://openeclass.uom.gr/courses/UNI238/  

  • ETHNOGRAPHY AND CITY, MOVEMENTS AND CREATIVE ECONOMICS
   (ΒΣΑ309-ΙΙΙ)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BSO

  Department
  DEPARTMENT OF BALKAN, SLAVIC AND ORIENTAL STUDIES

  Course Outlines

  Το μάθημα έχει ως στόχο την εθνογραφική αποτύπωση της σύγχρονης ανάπτυξης και διαμόρφωσης των πόλεων και της σχέσης τους  με την  παγκοσμιοποίηση. Θα εξεταστούν διαφορετικοί τύποι αστικών κέντρων (η μοντέρνα, η σοσιαλιστική/μετα-σοσιαλιστική, η Μεσογειακή  πόλη, μητροπόλεις, φαβέλες) αλλά και κλίμακες και μοντέλα (η παγκόσμια πόλη, η κοσμοπολίτικη πόλη, μεγα-πόλη). Θα αναδειχθούν οι σχέσεις τους με τον καπιταλισμό (αγορές, ανεπίσημη οικονομία, πόλεις-λιμάνια), τα δίκτυα που διαμορφώνονται (διεθνικές κοινότητες) και τα αναδυόμενα προβλήματα και προοπτικές (κλιματική αλλαγή και ανθεκτικές πόλεις, έξυπνες πόλεις). Παράλληλα θα εξεταστεί η διαμόρφωση μιας νέας αντίληψης του πολιτικού σε σχέση με τα αιτήματα και προβληματισμούς των κατοίκων των αστικών κέντρων  (οικόπολη,  τέχνη του δρόμου, συλλογικότητες). Σημαντικό μέρος αυτής της εθνογραφικής αποτύπωσης του ‘αστικού’ είναι και η δημιουργική οικονομία, οι τέχνες και οι πολιτιστικές βιομηχανίες και η σχέση τους με την οικονομία των σύγχρονων πόλεων.Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/τες θα έχουν αναπτύξει τα κατάλληλα εργαλεία για να συγκρίνουν εθνογραφικά διαφορετικές περιπτώσεις πόλεων, θα έχουν εξοικειωθεί με δίκτυα πολιτών (ΜΚΟ, συλλογικότητες) και θα έχουν αντιληφθεί με εφαρμοσμένο τρόπο τη διασύνδεση του πολιτισμού με την οικονομία των πόλεων.

  Σελ. Μαθήματος: https://openeclass.uom.gr/courses/BSO138/

  • POLITICAL ANTHROPOLOGY IN EASTERN AND SEE
   (MAPE0211)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  MPE

  Department
  MASTER'S DEGREE IN POLITICS AND ECONOMICS OF CONTEMPORARY EASTERN AND SOUTH-EASTERN EUROPE

  Course Outlines

  The purpose of this course is to introduce MA students to the disciplinary area of Political Anthropology, as a particular branch of the discipline of Social Anthropology with an emphasis on the Regions of Eastern and South-Eastern Europe. The focus of the course is on the regional particularities of theory and research in the regions. Emphasis is placed on the familiarization with the relevant ethnographic texts that constitute the basis for the corpus of Balkan and East European Anthropology. The course also addresses the relations between Ethnography (fieldwork research) and Social Anthropology (analysis) The syllabus is based on ethnographic texts, films, and documentaries.

  Publications


  • Books (14 records)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • Hospitality, Acceptance and Integration” Hellenic Open University-Press Project. Refugee Education and Support Initiative. Development of educational material for the online refugee awareness training program (Action 8).

    View Publication

   • Eleni Sideri and Lydia Efthymia Roupakia. Afterword in Eleni Sideri and Lydia Efthymia Roupakia (Eds.) Religions and Migrations in the Black Sea Region. Macmillan-Palgrave, Macmillan-Palgrave, pp 171-199.

    View Publication

   • Eleni Sideri and Lydia Efthymia Roupakia. Introduction to Eleni Sideri and Lydia Efthymia Roupakia (Eds.) Religions and Migrations in the Black Sea Region. Macmillan-Palgrave, Macmillan-Palgrave, pp. 1-35.

    View Publication

   • Eleni Sideri . Historical Diasporas, Religion and Identity: Exploring the Case of the Tsalka Greeks. Pp. 35-57.
   • Eleni Sideri and Lydia Efthymia Roupakia (Eds.) Religions and Migrations in the Black Sea Region. Macmillan-Palgrave

    View Publication

   2016

   • Mobility in Thessaloniki: The Greek Economic Crisis and the Transformation of Mobility in Walking in the European City. Quotidian Mobility and Urban Ethnography edited by T. Shortell and E Brown. Farnham: Ashgate. pp. 91-109.

    View Publication

   • Urban Memory and Mobility: The Designing of a City Museum in Greece in Airing the Past: Inquiries into Digital Memories edited by N.R.Ortega, F.Diez-Platas and Seppo Kuivakari,pp 45-57 Oxford: Inter- disciplinary Press [E-BOOK]

    View Publication

   • Γέφυρες, Νησίδες και Χάσματα στο Η μνήμη αφηγείται την πόλη. Προφορική Ιστορία και στη Μνήμη του Αστικού Χώρου Πλέθρον, (με την επιμέλεια των Ποθητή Χαντζαρούλα και Riki Van Boeschoten), 125-145.

    View Publication

   • Im / mobility, Urbanism and Belonging: Being Immobile and Dreaming Mobility in Volos-Greece in Bounded Mobilities Edited by Sabina Leoncini, Julia Schwarz, Andreas Hackl, Miriam Gutekunst. Bielefeld: Verlag. Pp. 95-113.

    View Publication

   • Immaginare Casa: L 'Im-mobiita dei Gregci dell ex Uionne Sovietica [Imagine Home: The Immobilization of Greeks in the Former Soviet Union] (2016) In Chi, cosa. Rifugiati, transnazionalism e frontiere [To whom. Refugees, Transnationality and Borders] Osvaldo Constantini, Aurora Massa and Jvan Yazdani (eds). Rome: Editions Misiones, pp. 257-280.

    View Publication

   2013

   • Travelling in the Caucasus: Mobile Methodologies and Lifestyles in the Field in Lifestyle Mobilities edited by T. Duncan, S. Cohen and M. Thulemark. London, Ashgate. Pp 113-129.

    View Publication

   • Μιλώντας Ελληνικά στον Καύκασο στο Έθνος πέρα των Συνόρων. Οι Ομογενειακές Πολιτικές του Ελληνικού Κράτους. Λ. Βεντούρα και Λ. Μπλατσιώτης (επ.). Αθήνα: Βιβλιόραμα. σσ 439-465

    View Publication

   2012

   • “Frozen conflicts, mobility and the future of the Greek-Abkhazians in Reflections on Abkhazia: 1992-2012 edited by Metin Sonmez ,

    View Publication

   2010

   • B-log on Social Change and Educational Reform: The Case of a Greek University Class in Cases on Online Discussion and Interaction: Experiences and Outcomes edited by L. Shedletsky & Joan E. Aitken. Maine: IGI-GLOBAL. pp123-140.

    View Publication

   • Scientific Journals (10 records)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • How can a mix of innovative research methods (like walking, visiting the place of labour) and creative representation through digital arts combining photographs, and podcasts challenge students’ perceptions of ‘what we do in class’, ‘how knowledge is constructed’ and ‘who immigrants are’?”

     View Publication

    2017

    • Bridging Worlds: Producing and Imagining the Transnational through TV Narratives. Journal of Science and Technology of the Arts, Volume 9, No. 2 – Special Issue Narrative and Audiovisual Creation, pp.27-35 (open access)

     View Publication

    2016

    2015

    • Accumulating Transnational Social Capital among the Greeks from the former Soviet Union: Education, Ethnicity, Gender”. Journal of Identity and Migration Studies vol 9/1, pp. 69-87

     View Publication

    2012

    • “Looking for the ‘language of recognition’ among the Greek communities of Georgia”. Anthropological Journal of European Cultures 21(1), pp 41-60.

     View Publication

    • Τhe land of the Golden Fleece: conflict and heritage in Abkhazia” Journal of Balkan and Near Eastern Studies 14(2), pp. 263-279.

     View Publication

    2009

    • “Pearls are a girl’s best friend: nostalgia and its discontents in the life stories of two Georgian women” International Black Sea University Scientific Journal 1(3), 97-112 (published July 2010)

    2008

    • “Τhe diaspora of the term diaspora. a working paper of a definition”. Transtext(e)sTranscultures Journal of Global Cultural Studies 4, pp 32-47

     View Publication

    2007

    • Past strategies and present exigencies: time and social networks in modern Tbilisi” in Re-public

     View Publication

    2006

    • In quest of eastern Europe: troubling encounters in the post-cold war field” Anthropology Matters vol. 8(1)

     View Publication

    • Conferences (5 records)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2015

     • Locating Belonging, refiguring space: Mediterranean crossings and the4th Thessaloniki Biennale of Contemporary Art (joint paper with Lydia Roupakia and Evi Baniotopoulou) in the minutes of E’ Conference of the European Association of Modern Greek Studies (EENS),

      View Publication

     2014

     • 8-10/5/2014 Αθήνα, Digital Story-telling in Times of Crisis, Τίτλος Παρουσίασης Digital story-telling and the city: designing the museum of the city of Volos

     2008

     • . Narrating the Homeland: the double articulation of the language with the national and diaspora in Studies in Greek Linguistics. Proceedings of the Annual Meeting of the Dept. of Linguistics, School of Philology, Faculty of Philosophy 28th Language& Society. Aristotle University of Thessaloniki, April 21-22-2007, Thessaloniki: Institute of New-Hellenic Studies, p.p.378-391.

     2007

     • Crossing the b-orders: from Georgia to Greece in Gendering transformations/Έμφυλοι Μετασχηματισμοί. Proceedings edited by G. Papageorgiou. Rethymnon: University of Crete, pp.98-109.
     • From imagining the nation to Imagining the Diaspora: Transnationalism and Diasporic Greek Media in G(l)ocal Media in Transition. The case of South-Eastern Europe 1990-2007 edited by H. Briel (ed). Skopje: Blesok, 73-87.
     • Other (9 records)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • 9/2/2019, Λονδίνο, London Centre for Interdisciplinary Research-Birbeck College, Identity, projection and the Other. Τίτλος Παρουσίασης European Cinema as Cinema of the Other: constructing identity in regional co-production markets.
      • 31/5-2/6/2019. Bόλος. Data-Stories Conference. New Critical Aesthetics and Discourses for Critical Digital Ethnography. Τίτλος Παρουσίασης My Post-Doc in Three Pictures.Data Visulasation and Ethnographic Writing /Representation.
      • 12-13/9/2019. Μασσαλία. 3rd Balkan Studies Conference . Villes des Balkans. Echelles Locale, Nationale, Globale. Τίτλος Παρουσίασης Thessaloniki and Sarajevo as Regional Film Markets. EU cultural Politics and City Branding.

      2018

      • 12-13/5/2018, Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Teaching and Learning Anthropology and Ethnography in Eastern and Southeastern Europe. Making sense of cultural difference in familiar and unfamiliar contexts. Τίτλος Παρουσίασης: Being here-seeing there”: Teaching area studies through feature films

      2016

      • 16-12/4/2016, Σόφια, COST Action IS1203 In search of transcultural memory in Europe (ISTME) Transcultural memory and reception in Europe Τίτλος Παρουσίασης: Mediated memory: European media policy and memory in Georgian cinema

      2015

      • 24-28/6/2015, IMISCOE Ετήσιο Συνέδριο, Γενεύη, Τίτλος Παρουσίασης: Greek Diaspora Voting.

      2013

      • 6-7/07/2013, Λονδίνο, Hellenic Greek Centre, Contemporary Greek Film Cultures, Τίτλος Παρουσίασης: Nation as Family and Transnational Families

      2007

      • 24-27/05/2007, Region, Regional Identity and Regionalism in South Eastern Europe, Τιμισοάρα, Association of South Eastern Europe Anthropology (ASEA), Τίτλος Παρουσίασης: Borders and Orders: constructing regions and selves in shifting European lands.

      2000

      • 23-15/06/2000, 1st Interdisciplinary Conference on Gender Ethics the Ethics of Gender, Λιντς, University of Leeds, Τίτλος Παρουσίασης: Online Engendered Identities and Language.