Βellou Fotini
 • +30 2310 891.479
 • fbellou uom.edu.gr
 • Office: Κτίριο ΚΖ, 3ος όροφος, γραφείο 332Α
 • +30 2310 891.331

  Βellou Fotini

  Assistant Professor
  Department of International and European Studies


  Academic Area

  International Relations

  Curriculum Vitae
  Academic Titles
  • BA in Political Science and Public Administration with a major in International Relations, Law School, University of Athens
  • MA in International Relations, University of Kent at Canterbury (UK)
  • Ph.D. in International Relations, Department of War Studies, King's College London (UK)
  Research Interests
  • Contemporary Strategy
  • Transatlantic Relations
  • International Security
  • European Security and Defence
  • European Security and Defence
  • Crisis Management and Conflict Resolution
  • Strategic Communication
  • Women, Peace and Security Policy Agenda
  Director of the UNESCO Chair on Women, Peace and Security

  Teaching


  • CONFLICTS AND CONFLICT RESOLUTION
   (Δ28012-1)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  IES

  Department
  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • INTERNATIONAL DIPLOMACY AND CRISIS MANAGEMENT
   (ΜΔΠ0306-1)

  Type
  COMPULSORY

  Department Abbreviation
  ΜΔΕΣ

  Department
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL STUDIES

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • PARTICULAR TOPICS OF INTERNATIONAL RELATIONS
   (ΜΔ0208)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  ΜΔΕΣ

  Department
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL STUDIES

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • PUPLIC DIPLOMACY AND COMMUNICATION
   (Δ27015)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  IES

  Department
  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES

  Course Outlines

  Στο μάθημα εξετάζονται τα μέσα και οι μηχανισμοί με τους οποίους κράτη και διεθνείς οργανισμοί επιδιώκουν να επικοινωνήσουν τις πολιτικές τους και την 'ταυτότητά' τους σε διαφορετικά «ακροατήρια», είτε στην εσωτερική δημόσια σφαίρα, είτε σε διεθνές επίπεδο. Αναλύεται ιστορικά, ο ρόλος της επικοινωνίας στη δημόσια πολιτική αλλά και στις διεθνείς σχέσεις και επιχειρείται μια εισαγωγή στη 'στρατηγική επικοινωνία', όπως αυτή εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια από κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς. Στο μάθημα αναλύεται και η προσπάθεια για τη δημιουργία μιας συνεκτικής ελληνικής επικοινωνιακής πολιτικής. Επίσης, αξιολογείται, η επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων οργανισμών για μια αποτελεσματική Επικοινωνιακή Πολιτική. Στο μάθημα επιχειρείται μια συγκριτική ανάλυση της δημόσιας διπλωματίας συγκεκριμένων κυβερνήσεων εστιάζοντας στους μηχανισμούς και τις πολιτικές διαχείρισης της εθνικής τους εικόνας αλλά και ταυτότητας (nation branding), μεταβλητές που συχνά αποτελούν συστατικά στοιχεία της εθνικής στρατηγικής τους.
  • SPECIAL ISSUES OF INTERNATIONAL RELATIONS: POLITICS AND ECONOMY
   (ΔΕ4018)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  IES

  Department
  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES

  Course Outlines

  The course focuses on the study of certain international phenomena, which are related to the composite character of security and analyses their political and economic impact on state?s behavior and the activities of international organizations. The study of the concept of security and the different nuances it can take is the main objective of this module. In particular, it examines international phenomena such as: the management of energy sources and the consequent state?s competition in the name of their energy security, dysfunctional or failing states, maritime piracy, international organized crime, and climate change. An analysis of those challenges shows that they have a political and economic impact on states and they considerably affect their behavior. Frequently, confronting those challenges evolve into the major pillars of states? foreign policy. States strive for the maximization of their political and economic power but at the same time recognize the importance of international cooperation to address those challenges. This module, examines not only states? antagonism but also the mechanisms of international cooperation aiming at addressing those challenges which threaten not only international, but also national and human security.
  • STRATEGIC STUDIES
   (Δ27001)

  Department Abbreviation
  IES

  Department
  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES

  Course Outlines

  Εξετάζονται θέματα και έννοιες της στρατηγικής σκέψης, όπως στρατηγική, δόγμα, στρατηγικά, συμβατικά και διαστημικά οπλικά συστήματα, αποτροπή, έλεγχος των εξοπλισμών, κλπ. Ως κύριο στόχο έχει την εξοικείωση και, κυρίως, την κατανόηση των εννοιών. Γι αυτό και εστιάζει στο φαινόμενο της κούρσας των εξοπλισμών από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, τα δόγματα και τα επιχειρησιακά σχέδια των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ, καθώς και τη σχέση μεταξύ της κούρσας και του ελέγχου των εξοπλισμών. Τέλος, εξετάζει τα Ελληνικού ενδιαφέροντος σχετικά ζητήματα.
  • THE EUROPEAN UNION IN THE INTERNATIONAL SYSTEM
   (ΔΕ4005)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  IES

  Department
  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES

  Course Outlines

  THE EUROPEAN UNION IN THE INTERNATIONAL SYSTEM

  The purpose of the course is to examine the external relations of the European Union and assess its role as a reliable international actor in a transformed international system. In light of the theories of European integration, the course analyses the Common Foreign and Security Policy (CFSP), including the mechanisms and agencies through which it is materialized. The operational aspect of CFSP is also analyzed. EU relations towards specific geopolitical sub-regions as well as international organizations are also examined. Specific provisions of European treaties including the Constitutional Treaty are analyzed in order to evaluate the evolution of EU's role in the international system. Relations with the US and NATO are evaluated through the prism of transatlantic relations.

  • THE UNITED STATES OF AMERICA GRAND STRATEGY IN THE 21st CENTURY
   (ΔΕ5019)

  Department Abbreviation
  IES

  Department
  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Publications


  • Books (8 records)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2013

   • 2013 ‘Facing the nexus of internal and external security: The role of the European External Action Service” in Despina Anagnostopoulou, (ed) Developments and Challenges in the Area of Freedom, Security and Justice" University of Macedonia Press, 2013 (forthcoming) in Greek
   • 2013 American Leadership Image and the Yugoslav crisis, Saarbrucken: Scholar’s Press

   2008

   • 2008 “The European Union in South Eastern Europe” in Ioannis Konstantinidis (ed) The European Union in the International System, Thessaloniki, University of Macedonia Press. (in Greek)
   • 2008 with Ilias Kouskouvelis, Proliferation of Weapons of Mass Destruction”, in Dimitirios Triantaphyllou, Kostas Ifantis and Evanthis Hatzivassiliou, (eds) International Relations: Contemporary Subjects and Approaches, Athens, Papazisis.in Greek.

   2006

   • 2006 “The EU in Southeastern Europe: From Crisis Management to Integration” in D.K. Xenakis and M.I. Tsinisizelis (eds) Globar Europe? International Dimensions of the European Union, Athens, Sideris 2006 in Greek

   2003

   • 2003 ‘Consolidation of Democracy in Greece’ in Theodore Couloumbis, Theodore Kariotis, Fotini Bellou, (eds) Greece in the 20th Century. Lessons and Challenges (London: Frank Cass, 2003)
   • 2003 ‘Structural Realism: A Relevant Perspective in International Relations Theory’ in Thanos Dokos (ed) International Relations and Strategic Studies Handbook (Athens, MOD, 2001) in Greek
   • 2003 Theodore Couloumbis, Theodore Kariotis, Fotini Bellou, (eds) Greece in the 20th Century. Lessons and Challenges (London: Frank Cass, 2003)
   • Scientific Journals (8 records)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2010

    • 2010 ‘Winning Hearts and Minds in Bosnia and Hercegovina’, Hellenic Studies,Vol. 18, No. 2, 2010, Autumn 2010 pp. 115-132.

    2008

    • 2008 “The Energy Community of Southeastern Europe” Geostrategy, Ministry of National Defense,. No. 12. December 2008. In Greek.

    2007

    • 2007 “Srebrenica- The War Crimes Legacy: International Arguments, Intervention and Memory”, Journal of Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 7, No. 3, September 2007, pp. 387-398.

    2006

    • 2006 “US Policy in Bosnia: From Observation to Leadership. Transatlantic disagreements in managing the crisis”, Balkan Studies, Vol. 44, No.1, 2006.
    • 2006 ‘The EU role in Southeastern Europe: From Crisis Management to integration, Market Without Frontiers, Vol.11, N.2, 132-156. In Greek

    2003

    • 2003 with James Gow, “Image and Intervention, Leadership and Legitimacy: The Dynamics of Euro-atlantic Engagement with Challenges to International Peace and Security, Civil Wars, Vol. 6, No.1, Spring 2003, pp. 33-52.
    • 2003 “US Perceptions of NATO and CFSP” Defensor Pacis, Defence Analysis Institute, Issue 14, December 2003, pp. 30-42.

    2001

    • 2001 ‘New Strategic Questions in European Security and the Aegean Neighbours, Hellenic Studies, Spring 2001 (Canada)
    • Conferences (0 records)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
    • Other (8 records)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2013

     • 2013 ‘Cultural Awareness in Peace Operations. Effective Marketing or Strategic Communication’ paper presented in the 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, in Prague 2013 to be published by Elsevier as Conference proceedings (forthcoming)

     2012

     • 2012 Applying a Comprehensive Approach in International Crisis Management: The case of the European External Action Service (EAAS), παρουσίαση στο επιστημονικό συνέδριο International Business Conference, που διοργάνωσε Τμήμα ΔΕΣ, Θεσσαλονίκη, στα Αγγλικά.

     2011

     • 2011 ‘Illegal Migration in Greece’, Παρουσίαση εργασίας στη Ιnternational conference organized by RIEAS, February 2011. In English
     • 2011 ‘The Comprehensive Approach in NATO’s New Strategic Concept, Presentation in ATHENA 2011, Thessaloniki, organized by the Hellenic Ministry of National Defence. June 2011 in English
     • 2011 ‘Women, Peace and Security: The Implementation of UNSCR-1325 still pending”, presentation in international seminar organized by the Thessaloniki UNESCO Office. Dec. 2011.
     • 2011 ‘The role of International Organizations in the Balkans’ presentation in the Conference organized by the Advanced Joint War College, Thessaloniki, November 2011. in Greek (Published as conference minutes)

     2010

     • 2010 ‘NATO's New Strategic Concept: A Critical Assessement. Παρουσίαση εργασίας στη International Conference on NATO and the New Security Challenged, Αθήνα, ΕΛΙΑΜΕΠ, December 2010. In English

     2009

     • 2009 Maritime Piracy and the Role of International Orgnanizations, Conference Minutes, Advanced Joint War College, in Greek.