Βellou Fotini
 • +30 2310 891.479
 • fbellou uom.edu.gr
 • Office: Κτίριο ΚΖ, 3ος όροφος, γραφείο 332Α
 • +30 2310 891.331

  Βellou Fotini

  Associate Professor
  Department of International and European Studies

  Associate Professor, Academic Staff (Master in Shipping and Sea Transports: Economics and Politics)


  Academic Area

  International Relations

  Curriculum Vitae
  Academic Titles
  • BA in Political Science and Public Administration with a major in International Relations, Law School, University of Athens
  • MA in International Relations, University of Kent at Canterbury (UK)
  • Ph.D. in International Relations, Department of War Studies, King's College London (UK)
  Research Interests
  • Contemporary Strategy
  • Transatlantic Relations
  • International Security
  • European Security and Defence
  • European Security and Defence
  • Crisis Management and Conflict Resolution
  • Strategic Communication
  • Women, Peace and Security Policy Agenda
  Director of the UNESCO Chair on Women, Peace and Security

  Teaching


  • CONFLICT RESOLUTION
   (Δ28012-1)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  IES

  Department
  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES

  Course Outlines

  The course analyses the nature of post Cold War conflicts and examines the way in which the international community, states and international organizations, formulate collective action in order to resolve or manage them. Concepts such as collective action, Responsibility to Protect (R2P), humanitarian intervention and post conflict reconstruction are evaluated while certain crises are used as case studies. In particular, conflicts and crises are examined from Southeastern Europe while cases such as Afghanistan and Iraq are critically evaluated. Through the examination of the international involvement and efforts to manage international crises, this course also presents and assesses the evolution of the models and mechanisms of international crisis management.

   

   

  CONFLICTS AND CONFLICT RESOLUTION

  The course analyses the nature of post Cold War conflicts and examines the way in which the international community, states and international organizations, formulate collective action in order to resolve or manage them. Concepts such as collective action, Responsibility to Protect (R2P), humanitarian intervention and post conflict reconstruction are evaluated while certain crises are used as case studies. In particular, conflicts and crises are examined from Southeastern Europe while cases such as Afghanistan and Iraq are critically evaluated. Through the examination of the international involvement and efforts to manage international crises, this course also presents and assesses the evolution of the models and mechanisms of international crisis management.

  • INTERNATIONAL DIPLOMACY AND CRISIS MANAGEMENT
   (ΜΔΠ0306-1)

  Type
  COMPULSORY

  Department Abbreviation
  ΜΔΕΣ

  Department
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL STUDIES

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • INTERNATIONAL RELATIONS OF BALKAN COUNTRIES
   (Δ28003)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  IES

  Department
  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES

  Course Outlines

  Στο μάθημα αναλύονται οι Διεθνείς Σχέσεις των χωρών της Βαλκανικής (Νοτιοανατολικής Ευρώπης) ξεκινώντας από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ως τις μέρες μας. Αναλύονται οι διαδικασίες περιφερειακής συνεργασίας των συγκεκριμένων χωρών καθώς και οι τάσεις διάσπασης και αποδόμησης κρατών. Εξετάζονται οι σύγχρονες στρατηγικές προτεραιότητες των χωρών της περιοχής καθώς και οι εξωτερικές τους σχέσεις. Η εξωτερική πολιτική του κάθε κράτους εξετάζεται τόσο ως αυτόνομη δράση όσο και ως συστατικό στοιχείο συγκεκριμένων περιφερειακών πρωτοβουλιών ή οργανισμών
  • PARTICULAR TOPICS OF INTERNATIONAL RELATIONS
   (ΜΔ0208)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  ΜΔΕΣ

  Department
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL STUDIES

  Course Outlines

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • PUPLIC DIPLOMACY AND STRATEGY COMMUNICATION
   (Δ27015)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  IES

  Department
  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES

  Course Outlines

  Στο μάθημα εξετάζονται τα μέσα και οι μηχανισμοί με τους οποίους κράτη και διεθνείς οργανισμοί επιδιώκουν να επικοινωνήσουν τις πολιτικές τους και την 'ταυτότητά' τους σε διαφορετικά «ακροατήρια», είτε στην εσωτερική δημόσια σφαίρα, είτε σε διεθνές επίπεδο. Αναλύεται ιστορικά, ο ρόλος της επικοινωνίας στη δημόσια πολιτική αλλά και στις διεθνείς σχέσεις και επιχειρείται μια εισαγωγή στη 'στρατηγική επικοινωνία', όπως αυτή εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια από κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς. Στο μάθημα αναλύεται και η προσπάθεια για τη δημιουργία μιας συνεκτικής ελληνικής επικοινωνιακής πολιτικής. Επίσης, αξιολογείται, η επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων οργανισμών για μια αποτελεσματική Επικοινωνιακή Πολιτική. Στο μάθημα επιχειρείται μια συγκριτική ανάλυση της δημόσιας διπλωματίας συγκεκριμένων κυβερνήσεων εστιάζοντας στους μηχανισμούς και τις πολιτικές διαχείρισης της εθνικής τους εικόνας αλλά και ταυτότητας (nation branding), μεταβλητές που συχνά αποτελούν συστατικά στοιχεία της εθνικής στρατηγικής τους.
  • SPECIAL ISSUES OF INTERNATIONAL RELATIONS - WOMEN, PEACE AND SECURITY
   (ΔΕ4018)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  IES

  Department
  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES

  Course Outlines

  Το μάθημα εστιάζει στη μελέτη συγκεκριμένων διεθνών φαινομένων τα οποία σχετίζονται με την ευρύτερη έννοια της ασφάλειας και καταγράφει τις πολιτικές και τις οικονομικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών. Η μελέτη της έννοιας της ασφάλειας και των διαφορετικών πτυχών που μπορεί να εμφανίσει αποτελούν το βασικό κορμό του μαθήματος. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται διεθνή φαινόμενα όπως: η διαχείριση ενεργειακών πόρων και συνεπακόλουθος ανταγωνισμός κρατών στο όνομα της ενεργειακής τους ασφάλειας, η δυσλειτουργία ή η αποτυχία διακυβέρνησης κρατών, η ναυτιλιακή πειρατεία, το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα, και η κλιματική αλλαγή. Μέσα από την ανάλυση των παραπάνω ζητημάτων καταγράφονται οι επιπτώσεις στη πολιτική και την οικονομία των κρατών και αναλύονται οι προσπάθειες χάραξης εθνικών και συλλογικών διεθνών πολιτικών για την αντιμετώπισή τους, αναδεικνύοντας έτσι τη σπουδαιότητα διασύνδεσης εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, οικονομίας και πολιτκής. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών αποτελεί συχνά βασικούς πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής κρατών τα οποία ενώ δρουν στη βάση της μεγιστοποίησης της πολιτικής και οικονομικής τους ισχύος, παράλληλα προωθούν μια ευρύτερη διεθνή πολιτική και οικονομική συνεργασία.
  • STRATEGIC STUDIES (HNDGS CHAIR IN STRATEGIC STUDIES "THUCYDIDES" COURSE)
   (Δ27001)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  IES

  Department
  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES

  Course Outlines

  Εξετάζονται θέματα και έννοιες της στρατηγικής σκέψης, όπως στρατηγική, δόγμα, στρατηγικά, συμβατικά και διαστημικά οπλικά συστήματα, αποτροπή, έλεγχος των εξοπλισμών, κλπ. Ως κύριο στόχο έχει την εξοικείωση και, κυρίως, την κατανόηση των εννοιών. Γι αυτό και εστιάζει στο φαινόμενο της κούρσας των εξοπλισμών από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, τα δόγματα και τα επιχειρησιακά σχέδια των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ, καθώς και τη σχέση μεταξύ της κούρσας και του ελέγχου των εξοπλισμών. Τέλος, εξετάζει τα Ελληνικού ενδιαφέροντος σχετικά ζητήματα.
  • THE EUROPEAN UNION IN THE INTERNATIONAL SYSTEM
   (ΔΕ4005)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  IES

  Department
  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES

  Course Outlines

  THE EUROPEAN UNION IN THE INTERNATIONAL SYSTEM

  The purpose of the course is to examine the external relations of the European Union and assess its role as a reliable international actor in a transformed international system. In light of the theories of European integration, the course analyses the Common Foreign and Security Policy (CFSP), including the mechanisms and agencies through which it is materialized. The operational aspect of CFSP is also analyzed. EU relations towards specific geopolitical sub-regions as well as international organizations are also examined. Specific provisions of European treaties including the Constitutional Treaty are analyzed in order to evaluate the evolution of EU's role in the international system. Relations with the US and NATO are evaluated through the prism of transatlantic relations.

  Publications


  • Books (8 records)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2013

   • 2013 ‘Facing the nexus of internal and external security: The role of the European External Action Service” in Despina Anagnostopoulou, (ed) Developments and Challenges in the Area of Freedom, Security and Justice" University of Macedonia Press, 2013 (forthcoming) in Greek
   • 2013 American Leadership Image and the Yugoslav crisis, Saarbrucken: Scholar’s Press

   2008

   • 2008 “The European Union in South Eastern Europe” in Ioannis Konstantinidis (ed) The European Union in the International System, Thessaloniki, University of Macedonia Press. (in Greek)
   • 2008 with Ilias Kouskouvelis, Proliferation of Weapons of Mass Destruction”, in Dimitirios Triantaphyllou, Kostas Ifantis and Evanthis Hatzivassiliou, (eds) International Relations: Contemporary Subjects and Approaches, Athens, Papazisis.in Greek.

   2006

   • 2006 “The EU in Southeastern Europe: From Crisis Management to Integration” in D.K. Xenakis and M.I. Tsinisizelis (eds) Globar Europe? International Dimensions of the European Union, Athens, Sideris 2006 in Greek

   2003

   • 2003 ‘Consolidation of Democracy in Greece’ in Theodore Couloumbis, Theodore Kariotis, Fotini Bellou, (eds) Greece in the 20th Century. Lessons and Challenges (London: Frank Cass, 2003)
   • 2003 ‘Structural Realism: A Relevant Perspective in International Relations Theory’ in Thanos Dokos (ed) International Relations and Strategic Studies Handbook (Athens, MOD, 2001) in Greek
   • 2003 Theodore Couloumbis, Theodore Kariotis, Fotini Bellou, (eds) Greece in the 20th Century. Lessons and Challenges (London: Frank Cass, 2003)
   • Scientific Journals (8 records)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2010

    • 2010 ‘Winning Hearts and Minds in Bosnia and Hercegovina’, Hellenic Studies,Vol. 18, No. 2, 2010, Autumn 2010 pp. 115-132.

    2008

    • 2008 “The Energy Community of Southeastern Europe” Geostrategy, Ministry of National Defense,. No. 12. December 2008. In Greek.

    2007

    • 2007 “Srebrenica- The War Crimes Legacy: International Arguments, Intervention and Memory”, Journal of Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 7, No. 3, September 2007, pp. 387-398.

    2006

    • 2006 “US Policy in Bosnia: From Observation to Leadership. Transatlantic disagreements in managing the crisis”, Balkan Studies, Vol. 44, No.1, 2006.
    • 2006 ‘The EU role in Southeastern Europe: From Crisis Management to integration, Market Without Frontiers, Vol.11, N.2, 132-156. In Greek

    2003

    • 2003 with James Gow, “Image and Intervention, Leadership and Legitimacy: The Dynamics of Euro-atlantic Engagement with Challenges to International Peace and Security, Civil Wars, Vol. 6, No.1, Spring 2003, pp. 33-52.
    • 2003 “US Perceptions of NATO and CFSP” Defensor Pacis, Defence Analysis Institute, Issue 14, December 2003, pp. 30-42.

    2001

    • 2001 ‘New Strategic Questions in European Security and the Aegean Neighbours, Hellenic Studies, Spring 2001 (Canada)
    • Other (8 records)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2013

     • 2013 ‘Cultural Awareness in Peace Operations. Effective Marketing or Strategic Communication’ paper presented in the 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, in Prague 2013 to be published by Elsevier as Conference proceedings (forthcoming)

     2012

     • 2012 Applying a Comprehensive Approach in International Crisis Management: The case of the European External Action Service (EAAS), παρουσίαση στο επιστημονικό συνέδριο International Business Conference, που διοργάνωσε Τμήμα ΔΕΣ, Θεσσαλονίκη, στα Αγγλικά.

     2011

     • 2011 ‘Illegal Migration in Greece’, Παρουσίαση εργασίας στη Ιnternational conference organized by RIEAS, February 2011. In English
     • 2011 ‘The Comprehensive Approach in NATO’s New Strategic Concept, Presentation in ATHENA 2011, Thessaloniki, organized by the Hellenic Ministry of National Defence. June 2011 in English
     • 2011 ‘Women, Peace and Security: The Implementation of UNSCR-1325 still pending”, presentation in international seminar organized by the Thessaloniki UNESCO Office. Dec. 2011.
     • 2011 ‘The role of International Organizations in the Balkans’ presentation in the Conference organized by the Advanced Joint War College, Thessaloniki, November 2011. in Greek (Published as conference minutes)

     2010

     • 2010 ‘NATO's New Strategic Concept: A Critical Assessement. Παρουσίαση εργασίας στη International Conference on NATO and the New Security Challenged, Αθήνα, ΕΛΙΑΜΕΠ, December 2010. In English

     2009

     • 2009 Maritime Piracy and the Role of International Orgnanizations, Conference Minutes, Advanced Joint War College, in Greek.
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font