New Curriculum


  • MBA - Compulsory Courses
  • Elective Courses
3ο Εξάμηνο
MBA - Compulsory Courses

COMPULSORY COURSES

  • RESEARCH METHODOLOGY/RESEARCH METHODS
    (ΔΕ0380)

Katou Anastasia   

Course Outlines

ΣΥΝΟΨΗ
Το μάθημα καλύπτει σημαντικά θέματα που συνδέονται με τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας στη γνωστική περιοχή του μάνατζμεντ. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εξοπλίσει τους φοιτητές με όλα εκείνα τα θεωρητικά και εφαρμοσμένα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση πραγματικών φαινομένων στη διοίκηση επιχειρήσεων. Έτσι, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν, αναπτύξουν, περατώσουν και συντάξουν μια ερευνητική πρόταση στο ευρύτερο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος.
ΣΚΟΠΟΣ
Υπό τη σκοπιά ότι η «Μεθοδολογία Έρευνας» αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της επιστημονικής θεώρησης, σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να υποστηρίξει ότι πολλά από τα πραγματικά προβλήματα που συναντώνται στη διοίκηση των επιχειρήσεων είναι δυνατόν να διερευνηθούν και αντιμετωπιστούν κάνοντας χρήση των αρχών και των κανόνων της συστηματικής επιστημονικής μεθοδολογίας έρευνας, ακολουθώντας το εννοιολογικό, το θεωρητικό, το μεθοδολογικό και το αναλυτικό ως τέσσερα διακριτά πλαίσια.

ΣΤΟΧΟΙ

Τα πρώτα δύο διακριτά πλαίσια αποτελούν το πρώτο μέρος του μαθήματος που στοχεύει να εισάγει τους φοιτητές στο εννοιολογικό και το θεωρητικό πλαίσιο, στις βασικές έννοιες που αφορούν στην εξοικείωσή τους με την επιστημονική έρευνα και το γραπτό επιστημονικό λόγο για την εκπόνηση μιας εργασίας μεταπτυχιακού επιπέδου και στις βασικές ερευνητικές φιλοσοφίες και προσεγγίσεις.

Τα δεύτερα δύο διακριτά πλαίσια αποτελούν το δεύτερο μέρος του μαθήματος που στοχεύει να εισάγει τους φοιτητές στο μεθοδολογικό και αναλυτικό πλαίσιο, στις ερευνητικές φιλοσοφίες και προσεγγίσεις στη διαμόρφωση του σχεδιασμού της έρευνας και των ερευνητικών στρατηγικών, στις ποιοτικές και ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις, στις μεθόδους συλλογής δεδομένων, και στα εργαλεία ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων.


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδεικνύουν ότι:
• Κατανόησαν τις θεμελιώδεις αρχές, τεχνικές και τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη μεθοδολογία έρευνας.
• Απέκτησαν ικανότητα να αναλύουν κριτικά δημοσιευμένες επιστημονικές έρευνες στη διοίκηση επιχειρήσεων.
• Εμπλούτισαν τις δεξιότητές τους ως προς την ανάλυση και τη διερεύνηση μιας ερευνητικής πρότασης.
• Μπορούν να συντάξουν αποτελεσματικά τα ευρήματα και τα συμπεράσματα μιας εμπειρικής έρευνας.