Πατσούρης Ευθύμιος
  • 2310 891.202
  • epatsouris uom.edu.gr

    Πατσούρης Ευθύμιος

    Διοικητικός Υπάλληλος
    Τμήμα Προσωπικού
    Αναπληρωτής Προϊστάμενος