Γραμματεία


Γραμματεία του Π.Μ.Σ.στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης & Πολιτισμού
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη,
τηλ.: 2310-891138

E-mail: epnep (at) uom.edu.gr
Φόρμα Επικοινωνίας


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font