Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο


 

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο έτους 2024-2025

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου στην υπ' αριθμ. 13/14.05.2024 συνεδρίασή της, το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025 καθορίστηκε ως εξής: 

 

Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2024

Από Δευτέρα 26.08.2024 έως Παρασκευή 20.09.2024 (τέσσερις εβδομάδες)

Εβδομάδα Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών:

Από Δευτέρα 23.09.2024 έως Παρασκευή 27.09.2024

 Χειμερινό Εξάμηνο 2024 - 2025

Από Δευτέρα 30.09.2024 έως Παρασκευή 10.01.2025 (δεκατρείς εβδομάδες)

Αναπληρώσεις μαθημάτων από Δευτέρα 13.01.2025 έως Παρασκευή 17.01.2025

Εξεταστική περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου 2024-2025

Από Δευτέρα 20.01.2025 έως Παρασκευή  14.02.2025 (τέσσερις εβδομάδες)

Εαρινό Εξάμηνο 2024 - 2025

Από Δευτέρα 17.02.2025 έως Παρασκευή 30.05.2025 (δεκατρείς εβδομάδες)

Αναπληρώσεις μαθημάτων από Δευτέρα  02.06.2025 έως Παρασκευή 06.06.2025

Εξεταστική περίοδος Εαρινού Εξαμήνου 2024-2025

Από *Τρίτη 10.06.2025 έως Παρασκευή 04.07.2025 (τέσσερις εβδομάδες)

*Ξεκινάει από Τρίτη 10/6/2025 διότι Δευτέρα 9/6/2025 είναι αργία (ημέρα του Αγίου Πνεύματος)Ακαδημαϊκό ημερολόγιο έτους 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ' αρ. 10/16.2.2024 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου ομόφωνα εγκρίθηκε η τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου τρέχοντος έτους (2023-2024), ως εξής:

Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου: 2023-2024

Από Δευτέρα 5.2.2024 έως Παρασκευή 1.3.2024 (τέσσερις εβδομάδες)-πραγματοποίηση εξεταστικής με εξ αποστάσεως μεθόδους

Εαρινό εξάμηνο 2023-2024

Από Δευτέρα 4.3.2024 έως Παρασκευή 14.6.2024(δεκατρείς εβδομάδες)

Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου 2023-2024

Από Δευτέρα 17.6.2024 έως Παρασκευή 12.7.2024 (τέσσερις εβδομάδες)

Η Σύγκλητος για έκτακτους λόγους εγκρίνει την πραγματοποίηση διδασκαλίας μαθημάτων και τα Σάββατα του εαρινού εξαμήνου, όποτε οι διδάσκοντες κρίνουν απαραίτητοκαι σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του Τμήματός τους.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στην υπ' αριθμ. 7/24.2.2023 συνεδρίαση της Συγκλήτου εγκρίθηκε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του 2023-2024

Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2023

Από Δευτέρα 28.08.2023 έως Παρασκευή 22.09.2023 (τέσσερις εβδομάδες)

Εβδομάδα Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών: Από Δευτέρα 25.09.2023 έως Παρασκευή 29.09.2023

Χειμερινό Εξάμηνο 2023 - 2024

Από Δευτέρα 02.10.2023 έως Παρασκευή 12.01.2024 (δεκατρείς εβδομάδες)

Αναπληρώσεις μαθημάτων από Δευτέρα 15.01.2024 έως Παρασκευή 19.01.2024

Εξεταστική περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024

Από Δευτέρα 22.01.2024 έως Παρασκευή  16.02.2024 (τέσσερις εβδομάδες)

Εαρινό Εξάμηνο 2023 - 2024

Από Δευτέρα 19.02.2024 έως Παρασκευή 31.05.2024 (δεκατρείς εβδομάδες)

Αναπληρώσεις μαθημάτων από Δευτέρα  03.06.2024 έως Παρασκευή 7.06.2024

Εξεταστική περίοδος Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024

 

Από Δευτέρα 10.06.2024 έως Παρασκευή 05.07.2024 (τέσσερις εβδομάδες)Ακαδημαϊκό ημερολόγιο έτους 2022-2023

Στην υπ' αριθμ. 41/12.4.2022 έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου καθορίστηκε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 ως εξής:
 
Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ' αριθμ. 3/23.11.2022 συνεδρίαση της Συγκλήτου ομόφωνα εγκρίθηκε η τροποποίηση του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου για το έτος 2022-2023.

ως εξής:

Χειμερινό Εξάμηνο 2022 - 2023

Από Δευτέρα 03.10.2022 έως Παρασκευή 13.01.2023 (δεκατρείς εβδομάδες)

Αναπληρώσεις μαθημάτων από Δευτέρα 16.01.2023 έως Σάββατο 21.01.2023

Εξεταστική περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου

Από Δευτέρα 23.01.2023 έως Σάββατο 18.02.2023 (τέσσερις εβδομάδες)

Εαρινό Εξάμηνο 2022 - 2023

Από Δευτέρα 20.02.2023 έως Παρασκευή 02.06.2023 (δεκατρείς εβδομάδες)

Αναπληρώσεις μαθημάτων από Τρίτη 06.06.2023 έως Σάββατο 10.06.2023

Εξεταστική περίοδος Εαρινού Εξαμήνου

Από Δευτέρα 12.06.2023 έως Σάββατο 8.07.2023 (τέσσερις εβδομάδες)


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font