Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο


Ακαδημαϊκό ημερολόγιο έτους 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ'αριθμ. 25/4.4.2019 έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ομόφωνα το ακαδημαϊκό ημερολόγιο έτους 2019-2020, ως εξής:

Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2019

Από Δευτέρα 26.8.2019 έως Παρασκευή 20.9.2019 (τέσσερις εβδομάδες)

Εβδομάδα υποδοχής πρωτοετών (Orientation days)

Από Δευτέρα 23.9.2019 έως Παρασκευή 27.9.2019

Χειμερινό Εξάμηνο 2019- 20

Από Δευτέρα 30.9.2019 έως Παρασκευή 10.1.2020 (δεκατρείς εβδομάδες)

Αναπληρώσεις μαθημάτων από Δευτέρα 13.1.2020 έως Σάββατο 18.1.2020

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2020

Από Δευτέρα 20.1.2020 έως Παρασκευή 7.2.2020 (τρεις εβδομάδες)

Εαρινό Εξάμηνο 2019- 20

Από Δευτέρα 17.2.2020 έως Παρασκευή 29.5.2020 (δεκατρείς εβδομάδες)

Αναπληρώσεις μαθημάτων από Δευτέρα 1.6.2020 έως Σάββατο 6.6.2020

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2020

Από Τρίτη 9.6.2020 έως Δευτέρα 29.6.2020 (τρεις εβδομάδες)