Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο


Ακαδημαϊκό ημερολόγιο έτους 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ' αριθμ. 29/27.4.2018 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου ομόφωνα εγκρίθηκε το παρακάτω θέμα:

2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ακαδημαϊκού ημερολογίου για το έτος 2018-2019, ως εξής:

Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2018
Από Δευτέρα 27-8-2018 έως Παρασκευή 21/9/2018 (τέσσερις εβδομάδες)

Χειμερινό Εξάμηνο 2018- 19
Από Δευτέρα 24/9/2018 έως Παρασκευή 21/12/2018 (δεκατρείς εβδομάδες)
Αναπληρώσεις μαθημάτων από Δευτέρα 7/1/2019 έως Σάββατο 12/1/2019

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2019
Από Δευτέρα 14/1/2019 έως Παρασκευή 8/2/2019 (τέσσερις εβδομάδες)

Εαρινό Εξάμηνο 2018- 19
Από Δευτέρα 11/2/2019 έως Παρασκευή 24/5/2019 (δεκατρείς εβδομάδες)
Αναπληρώσεις μαθημάτων από Τρίτη 28/5/2019 έως Παρασκευή 31/5/2019

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2019
Από Τρίτη 4/6/2019 έως Δευτέρα 1/7/2019 (τέσσερις εβδομάδες)

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο έτους 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ'αριθμ. 25/4.4.2019 έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ομόφωνα το ακαδημαϊκό ημερολόγιο έτους 2019-2020, ως εξής:

Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2019

Από Δευτέρα 26.8.2019 έως Παρασκευή 20.9.2019 (τέσσερις εβδομάδες)

Εβδομάδα υποδοχής πρωτοετών (Orientation days)

Από Δευτέρα 23.9.2019 έως Παρασκευή 27.9.2019

Χειμερινό Εξάμηνο 2019- 20

Από Δευτέρα 30.9.2019 έως Παρασκευή 10.1.2020 (δεκατρείς εβδομάδες)

Αναπληρώσεις μαθημάτων από Δευτέρα 13.1.2020 έως Σάββατο 18.1.2020

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2020

Από Δευτέρα 20.1.2020 έως Παρασκευή 7.2.2020 (τρεις εβδομάδες)

Εαρινό Εξάμηνο 2019- 20

Από Δευτέρα 17.2.2020 έως Παρασκευή 29.5.2020 (δεκατρείς εβδομάδες)

Αναπληρώσεις μαθημάτων από Δευτέρα 1.6.2020 έως Σάββατο 6.6.2020

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2020

Από Τρίτη 9.6.2020 έως Δευτέρα 29.6.2020 (τρεις εβδομάδες)