Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο


Ακαδημαϊκό ημερολόγιο έτους 2020-2021

Χειμερινό εξάμηνο 2020-21

Δευτέρα 5/10/2020 έως Τρίτη 19/1/2021

Στην υπ’ αριθμ. 11/15.1.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου, ομόφωνα αποφασίστηκε η διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2020-2021) να πραγματοποιηθεί με εξ αποστάσεως μεθόδουςμε έναρξη στις 27.1.2021 και λήξη στις 16.2.2021.


Στην υπ' αριθμ. 17/8.2.2021 έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ομόφωνα εγκρίθηκε η τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου έτους 2020-2021, ως εξής:


Εαρινό εξάμηνο 2020-21

Δευτέρα 22/02/2021 έως Παρασκευή 4/06/2021 (13 εβδομάδες)

Αναπληρώσεις μαθημάτων

Δευτέρα 7/06/2021 έως Σάββατο 12/06/2021

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2021

Δευτέρα 14/06/2021 έως Σάββατο 3/07/2021 (3 εβδομάδες)