Ανακοινώσεις


Νέα Ανακοίνωση: Αποτελέσματα Προκήρυξης Κινητότητας Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία και Επιμόρφωση Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus + Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων ΚΑ1.

Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ενημερώνει ότι, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των μελών του διδακτικού προσωπικού που υπέβαλαν αίτηση για συμμετοχή στο ανωτέρω πρόγραμμα κατά την οποία επιλέχθηκαν όλες οι αιτήσεις. Έχει σταλεί ενημερωτικό μήνυμα στους αιτούντες.

Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού καλούνται να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο για τη λήψη οδηγιών και συγκέντρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών:

https://www.uom.gr/erasmus-office/kinhtikothta-didaktikoy-prosopikoy-gia-didaskalia-kai-epimorfosh

___________________________________________________________________________

Νέα Ανακοίνωση: Αποτελέσματα Προκήρυξης Κινητότητας Προσωπικού για Επιμόρφωση Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus + Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων ΚΑ1.

Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ενημερώνει ότι, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των μελών του προσωπικού που υπέβαλαν αίτηση για συμμετοχή στο ανωτέρω πρόγραμμα σύμφωνα κατά την οποία επιλέχθηκαν όλες οι αιτήσεις. Έχει σταλεί ενημερωτικό μήνυμα στους αιτούντες.

Τα μέλη του προσωπικού καλούνται να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο για τη λήψη οδηγιών και συγκέντρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών:

https://www.uom.gr/erasmus-office/kinhtikothta-prosopikoy-gia-epimorfosh

___________________________________________________________________________

Νέα Ανακοίνωση: Έναρξη Δεύτερης Περιόδου Υποβολής Αιτήσεων για την Κινητικότητα Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου μέσω του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+(KA103) 2019-2020, ανακοινώνει νέες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για κινητικότητα του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου για Διδασκαλία και Επιμόρφωση σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, λόγω επαρκών κονδυλίων.

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα χρήσιμα έγγραφα και τις προκηρύξεις για το διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό αντίστοιχα.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοίνωση: Έναρξη Περιόδου Υποβολής Αιτήσεων για την Κινητικότητα του Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου μέσω του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+(KA103) 2019-2020, ανακοινώνει τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για κινητικότητα του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου για Διδασκαλία και Επιμόρφωση σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Στα παρακάτω pdf μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Χρήσιμα Έγγραφα: Κανονισμός Κινητικότητας, Αίτηση Διδακτικού Προσωπικού, Αίτηση Διοικητικού Προσωπικού

Από το Γραφείο Erasmus

Τ: 223, 225, 307