Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση: Έναρξη Περιόδου Υποβολής Αιτήσεων για την Κινητικότητα του Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου μέσω του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+(KA103) 2019-2020, ανακοινώνει τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για κινητικότητα του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου για Διδασκαλία και Επιμόρφωση σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Στα παρακάτω pdf μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Χρήσιμα Έγγραφα: Κανονισμός Κινητικότητας, Αίτηση Διδακτικού Προσωπικού, Αίτηση Διοικητικού Προσωπικού

Από το Γραφείο Erasmus

Τ: 223, 225, 307