Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση: ESNsurvey 2019-Πανευρωπαϊκή έρευνα

Ο Σύλλογος ESN διεξάγει έρευνα στην οποία καλεί αποφοίτους και ενεργούς φοιτητές να λάβουν μέρος. Πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω links:

https://www.esn.org/news/share-your-experience-esnsurvey-2019