Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτημάτων Μετακίνησης Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+