Γενικές Πληροφορίες


                                                                   

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι Βασικές Αρχές του Προγράμματος Erasmus+, οι Κανονισμοί και οι Διαδικασίες Επιλογής Φοιτητών, Αναγνώρισης Μαθημάτων, ο Αλγόριθμος Κατάταξης κ.ά. αναγράφονται στον Κανονισμό Κινητικότητας για Σπουδές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας τον οποίο πρέπει να διαβάσει προσεκτικά η/ο κάθε ενδιαφερόμενη/ος φοιτητήτρια/της που επιθυμεί να πραγματοποιήσει μετακίνηση για Σπουδές στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus+.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ERASMUS (video)


ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+;

Φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών(προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υπ. διδάκτορες) που είναι εγγεγραμμένοι στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και σπουδάζουν για την απόκτηση ενός αναγνωρισμένου πτυχίου (έως και του διδακτορικού επιπέδου).Οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε περιόδους κινητικότητας με φυσική παρουσία συνολικής διάρκειας έως και 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους των δραστηριοτήτων κινητικότητας (πρακτική και σπουδές).

 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΩ ΣΕ ΞΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ;

Μπορείς να σπουδάσεις σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού με το οποίο το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει συνάψει διμερή συμφωνία από δύο (2) έως δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες.


ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΩ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ;

Οι ακόλουθες χώρες μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις του προγράμματος Erasmus+:

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία,  Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία.

Ναι, υπάρχει προαπαιτούμενο μόνο στην περίπτωση της κινητικότητας για σπουδές. Το Τμήμα σου θα πρέπει να έχει συνάψει διμερή συμφωνία με το Τμήμα υποδοχής. Θα πρέπει να συμβουλευτείς τη λίστα με τα συνεργαζόμενα ιδρύματα του τμήματός σου.


ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ;

Με κριτήριο το αντικείμενο των σπουδών σου και το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής, το οποίο θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν αντίστοιχο του Τμήματος σου. Πρέπει να έχεις υπόψιν σου ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών σου στο εξωτερικό θα επιλέξεις μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Υποδοχής που θα αντιστοιχούν σε 30ects ανά εξάμηνο σπουδών. Γι' αυτό το λόγο η επιλογή του Πανεπιστημίου Υποδοχής θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και βάσει των μαθημάτων που μπορούν να αντιστοιχηθούν.


ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ;

Ένας από τους όρους του προγράμματος είναι ότι δεν υπάρχουν αμοιβές στα πανεπιστήμια υποδοχής είτε σε ό,τι αφορά δίδακτρα, εγγραφή και εξέταστρα, είτε για δικαίωμα πρόσβασης σε εργαστήρια και βιβλιοθήκες. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξει επιβάρυνση με κάποιες δαπάνες που θα αφορούν ασφάλιση (εάν δεν έχεις ήδη σε κάποιο ταμείο), φοιτητικούς συλλόγους, χρήση φωτοτυπικών, εργαστηριακά προϊόντα κ.λπ., όμοια με τους εκεί σπουδαστές.


ΘΑ ΛΑΒΩ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ;


Ναι, θα λάβετε υποτροφία το μέγιστο για 4 μήνες φυσικής κινητικότητας.
Το πρόγραμμα παρέχει οικονομική βοήθεια στους φοιτητές που μετακινούνται. Αυτές οι υποτροφίες έχουν σκοπό να συνεισφέρουν στην κάλυψη κάποιων εξόδων που σχετίζονται με τις σπουδές στο εξωτερικό όπως έξοδα μετακινήσεων, μεγαλύτερα έξοδα που σχετίζονται με το υψηλότερο κόστος ζωής της χώρας υποδοχής κ.α. Η υποτροφία δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγονται οι σπουδές στο εξωτερικό.  Οι υποτροφίες είναι χρηματικά ποσά που αποστέλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), για διανομή στα Ιδρύματα της Ελλάδας. Δεν χορηγούνται υποτροφίες για περίοδο σπουδών μικρότερη των 2 μηνών. Η Εικονική κινητικότητα δεν χρηματοδοτείται.


Στην περίπτωση που η διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου στο Παν/μιο Υποδοχής είναι μεγαλύτερη των 4 μηνών, αυτό το διάστημα θα είναι μηδενικής επιχορήγησης (zero grant).

Η υποτροφία κατατίθεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση είναι το 80% του ποσού που σου αναλογεί (ανάλογα με την χώρα στην οποία θα μετακινηθείς), εφόσον το Ίδρυμα έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού και η δεύτερη δόση – 20% μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου μετακίνησης στο ξένο Ίδρυμα.


ΜΗΝΙΑΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Το ύψος της υποτροφίας ορίζεται κάθε χρόνο από τον Εθνικό Φορέα Συντονισμού -το ΙΚΥ- και διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα. Η υποτροφία δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών για σπουδές στο εξωτερικό, αλλά προορίζεται να καλύψει μέρος του «κόστους κινητικότητας». Επιπλέον υποτροφίες που πιθανώς λαμβάνουν φοιτητές από εθνικές πηγές για σπουδές στην Ελλάδα διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο εξωτερικό, κατά την οποία λαμβάνουν και υποτροφία ERASMUS. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μεριμνά για τη διατήρηση του δικαιώματος των φοιτητών να λαμβάνουν υποτροφίες ή δάνεια για τις σπουδές τους ενόσω βρίσκονται στο εξωτερικό.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα ποσά επιχορήγησης για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και 2024-2025:

ΟΜΑΔΕΣ ΧΩΡΩΝ

ΧΩΡΕΣ

ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία,  Λιχτενστάιν, Νορβηγία

520

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

470

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Σλοβακία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία

420

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 και 2024-2025:

Φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες, λαμβάνουν μια συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της κύριας επιχορήγησης , για την κάλυψη των ατομικών αναγκών στο πλαίσιο του προγράμματος erasmus+, ύψους 250 ευρώ ανά μήνα.

Οι φοιτητές που χρηματοδοτούνται από το Σχέδιο 2022, μπορούν να δουν τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια εδώ .

Οι φοιτητές που χρηματοδοτούνται από το Σχέδιο 2023, μπορούν να δουν τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια εδώ .

Φοιτητές που επιθυμούν πρόσθετη χρηματοδότηση για συγκεκριμένο λόγο (πχ άτομα με αναπηρία, άτομα που υφίστανται διακρίσεις) μπορούν να κάνουν σχετική αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ Η ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΩ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ;

Ο αριθμός των μαθημάτων ορίζεται στη Συμφωνία Σπουδών/Learning Agreement, η οποία έχει υπογραφεί πριν την αναχώρησή σου όπου και ορίζονται σαφώς τα μαθήματα που θα παρακολουθήσεις στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής (συνολικά μαθήματα που αποδίδουν 30 ects). Τυχόν προσθήκη νέου/νέων μαθημάτων ή τροποποίηση των δηλωμένων μπορεί να γίνει εφόσον συμφωνούν ο φοιτητής και τα δύο εμπλεκόμενα ιδρύματα.

Μετά το τέλος των σπουδών σου πρέπει να έχεις εξεταστεί επιτυχώς και να έχεις συγκεντρώσε τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων E.C.T.S. και συγκεκριμένα τουλάχιστον δέκα (10). Σε περίπτωση που συγκεντρώσεις λιγότερες από 10 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S. δεν θα λάβεις τη δεύτερη δόση – 20% της υποτροφίας.


ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ, ΘΑ ΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;

Ναι. Η περίοδος σπουδών με ERASMUS είναι ένα ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών του πανεπιστημίου σου. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την περίοδο σπουδών σου στο εξωτερικό, σου παρέχει πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση, σύμφωνα με την εκπαιδευτική συμφωνία του προγράμματος.


ΘΑ ΕΧΩ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ;

Ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίο ανήκεις σου χορηγεί Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.). Η κάρτα καλύπτει τις ανάγκες της ιατροφαρμακευτικής σου περίθαλψης κατά την περίοδο παραμονής σου στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που δεν είσαι ασφαλισμένος σε κάποιον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, μπορείς να απευθυνθείς στην Φοιτητική Μέριμνα του Πανεπιστημίου μας για την πιθανότητα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης ως φοιτητής. Για τις χώρες εκτός της Ε.Ε. απαιτείται ιδιωτική ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΤΩ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ;

Μία λύση είναι η στέγαση στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου υποδοχής. Επικοινωνείς με το γραφείο φοιτητικής στέγης του πανεπιστημίου υποδοχής όσο το δυνατόν νωρίτερα. Πληροφορίες βρίσκεις στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου υποδοχής. Εναλλακτικά μπορείς να επικοινωνήσεις με το γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ξένου Πανεπιστημίου και να ενημερωθείς για διαμερίσματα ή δωμάτια προς ενοικίαση.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font