Γενικές Πληροφορίες


                                                                   

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι Βασικές Αρχές του Προγράμματος Erasmus+, οι Κανονισμοί και οι Διαδικασίες Επιλογής Φοιτητών, Αναγνώρισης Μαθημάτων, ο Αλγόριθμος Κατάταξης κ.ά. αναγράφονται στον Κανονισμό Κινητικότητας για Σπουδές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας τον οποίο πρέπει να διαβάσει προσεκτικά ο κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής που επιθυμεί να πραγματοποιήσει μετακίνηση για Σπουδές στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus+.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+;

Φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και σπουδάζουν για την απόκτηση ενός αναγνωρισμένου πτυχίου (έως και του διδακτορικού επιπέδου).

Στην περίπτωση κινητικότητας για σπουδές οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών τους.


ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΩ ΣΕ ΞΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ;

Μπορείς να σπουδάσεις σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού με το οποίο το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει συνάψει διμερή συμφωνία από τρεις (3) έως δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες.


ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΩ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ;

Οι ακόλουθες χώρες μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις του προγράμματος Erasmus+:

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία,  Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία.

Ναι, υπάρχει προαπαιτούμενο μόνο στην περίπτωση της κινητικότητας για σπουδές. Το Τμήμα σου θα πρέπει να έχει συνάψει διμερή συμφωνία με το Τμήμα υποδοχής.


ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ;

Με κριτήριο το αντικείμενο των σπουδών σου και το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής, το οποίο θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν αντίστοιχο του Τμήματος σου.


ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ;

Ένας από τους όρους του προγράμματος είναι ότι δεν υπάρχουν αμοιβές στα πανεπιστήμια υποδοχής είτε σε ό,τι αφορά δίδακτρα, εγγραφή και εξέταστρα, είτε για δικαίωμα πρόσβασης σε εργαστήρια και βιβλιοθήκες. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξει επιβάρυνση με κάποιες δαπάνες που θα αφορούν ασφάλιση (εάν δεν έχεις ήδη σε κάποιο ταμείο), φοιτητικούς συλλόγους, χρήση φωτοτυπικών, εργαστηριακά προϊόντα κ.λπ., όμοια με τους εκεί σπουδαστές.


ΘΑ ΛΑΒΩ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ;

Ναι. Το πρόγραμμα παρέχει οικονομική βοήθεια στους φοιτητές που μετακινούνται. Αυτές οι υποτροφίες έχουν σκοπό να συνεισφέρουν στην κάλυψη κάποιων επιπλέον εξόδων που σχετίζονται με τις σπουδές στο εξωτερικό όπως έξοδα μετακινήσεων, μεγαλύτερα έξοδα που σχετίζονται με το υψηλότερο κόστος ζωής της χώρας υποδοχής κ.α. Το επίδομα δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγονται οι σπουδές στο εξωτερικό.  Τα επιδόματα είναι χρηματικά ποσά που αποστέλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), για διανομή στα Ιδρύματα της Ελλάδας. Δεν χορηγούνται υποτροφίες για περίοδο σπουδών μικρότερη του τριμήνου ή μεγαλύτερη του έτους.

Η υποτροφία κατατίθεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση είναι το 80% του ποσού που σου αναλογεί (ανάλογα με την χώρα στην οποία θα μετακινηθείς), εφόσον το Ίδρυμα έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού και η δεύτερη δόση – 20% μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου μετακίνησης στο ξένο Ίδρυμα.


ΜΗΝΙΑΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Το ύψος της υποτροφίας ορίζεται κάθε χρόνο από τον Εθνικό Φορέα Συντονισμού -το ΙΚΥ- και διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα. Η υποτροφία δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών για σπουδές στο εξωτερικό, αλλά προορίζεται να καλύψει το «κόστος κινητικότητας», δηλαδή τις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγεται μία περίοδος σπουδών σε ένα άλλο κράτος. Επιπλέον υποτροφίες που πιθανώς λαμβάνουν φοιτητές από εθνικές πηγές για σπουδές στην Ελλάδα διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο εξωτερικό, κατά την οποία λαμβάνουν και υποτροφία ERASMUS. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μεριμνά για τη διατήρηση του δικαιώματος των φοιτητών να λαμβάνουν υποτροφίες ή δάνεια για τις σπουδές τους ενόσω βρίσκονται στο εξωτερικό.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα ποσά επιχορήγησης για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

ΟΜΑΔΕΣ ΧΩΡΩΝ

ΧΩΡΕΣ

ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία

520

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

470

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Σλοβακία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία

420

 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες:

Για τους φοιτητές που ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, ζητείται η ατομική και η οικογενειακή φορολογική δήλωση του πρόσφατου οικονομικού έτους και:

 - Λαμβάνεται υπόψη η φορολογική δήλωση με το υψηλότερο εισόδημα

 - ελέγχεται στο εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης το ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

 - τα εξαρτώμενα τέκνα

 - Διαιρείται το ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ με τον αριθμό των ατόμων όπως δηλώνονται στην φορολογική δήλωση (τέκνα και γονείς), προκειμένου να προκύψει το κατά κεφαλήν εισόδημα

 - Αν το κατά κεφαλήν εισόδημα που προκύπτει είναι έως 7.500 ευρώ, τότε οι φοιτητές που μετακινούνται για Σπουδές θα δικαιούνται πρόσθετη επιχορήγηση  100 ευρώ το μήνα.

Για τους φοιτητές που ΕΧΟΥΝ συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, ζητείται μόνο η ατομική φορολογική δήλωση του πρόσφατου οικονομικού έτους και:

 - Διαιρείται το ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ με τον αριθμό των ατόμων όπως δηλώνονται στην φορολογική δήλωση (τέκνα και σύζυγος εάν υπάρχουν), προκειμένου να προκύψει το κατά κεφαλήν εισόδημα

 - Αν το κατά κεφαλήν εισόδημα που προκύπτει είναι έως 7.500 ευρώ, τότε οι φοιτητές που μετακινούνται για Σπουδές θα δικαιούνται πρόσθετη επιχορήγηση  100 ευρώ το μήνα.


ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ Η ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΩ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ;

Ο αριθμός των μαθημάτων ορίζεται στη Συμφωνία Σπουδών/Learning Agreement, έντυπο το οποίο έχεις υπογράψει πριν την αναχώρησή σου όπου και ορίζονται σαφώς τα μαθήματα. Τυχόν προσθήκη νέου/νέων μαθημάτων ή τροποποίηση των δηλωμένων μπορεί να γίνει εφόσον συμφωνούν ο φοιτητής και τα δύο εμπλεκόμενα ιδρύματα.

Οφείλεις κατά την επιλογή των μαθημάτων να προσέξεις ιδιαιτέρως έτσι ώστε στο τέλος των σπουδών σου να συγκεντρώσεις συνολικά τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων E.C.T.S. και συγκεκριμένα τουλάχιστον δέκα (10). Σε περίπτωση που συγκεντρώσεις λιγότερες από 10 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S. δεν θα λάβεις τη δεύτερη δόση – 20% της υποτροφίας.


ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ, ΘΑ ΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;

Ναι. Η περίοδος σπουδών με ERASMUS είναι ένα ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών του πανεπιστημίου σου. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την περίοδο σπουδών σου στο εξωτερικό, σου παρέχει πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση, σύμφωνα με την εκπαιδευτική συμφωνία του προγράμματος.


ΘΑ ΕΧΩ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ;

Ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίο ανήκεις σου χορηγεί Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.). Η κάρτα καλύπτει τις ανάγκες της ιατροφαρμακευτικής σου περίθαλψης κατά την περίοδο παραμονής σου στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που δεν είσαι ασφαλισμένος σε κάποιον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, μπορείς να απευθυνθείς στην Φοιτητική Μέριμνα του Πανεπιστημίου μας για την πιθανότητα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης ως φοιτητής. Για τις χώρες εκτός της Ε.Ε. απαιτείται ιδιωτική ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΤΩ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ;

Μία λύση είναι η στέγαση στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου υποδοχής. Επικοινωνείς με το γραφείο φοιτητικής στέγης του πανεπιστημίου υποδοχής όσο το δυνατόν νωρίτερα. Πληροφορίες βρίσκεις στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου υποδοχής. Εναλλακτικά μπορείς να επικοινωνήσεις με το γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ξένου Πανεπιστημίου και να ενημερωθείς για διαμερίσματα ή δωμάτια προς ενοικίαση.