Πώς υποβάλετε αίτηση


Πριν την υποβολή της αίτησης

Πριν υποβάλετε την αίτησή σας θα πρέπει να έχετε φροντίσει να ενημερωθείτε για τα παρακάτω:

  1. ποια είναι τα συνεργαζόμενα ιδρύματα
  2. εάν τα προσφερόμενα μαθήματα του τμήματος υποδοχής έχουν συγγενές γνωστικό αντικείμενο με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματός σας. Θα πρέπει να έχετε ήδη φροντίσει να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεργαζόμενου ιδρύματος
  3. να βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε τα κριτήρια που θέτει το ίδρυμα υποδοχής (π.χ. γλωσσική επάρκεια, κύκλος σπουδών κ.ά. (για τα κριτήρια μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Διοικητικά Υπεύθυνο του Τμήματός σας)
  4. δεδομένου ότι η υποτροφία που θα λάβετε δεν καλύπτει το πλήθος των εξόδων διαβίωσής σας στο εξωτερικό θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι θα έχετε την επιπλέον  οικονομική βοήθεια που θα χρειαστείτε από οικογενειακούς/προσωπικούς πόρους.

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για τη μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για Σπουδές γίνεται σε δύο στάδια:

  1. Εφόσον αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτηση (δείτε στο τέλος της σελίδας όλες τις αιτήσεις)
  2. Εκτυπώνετε την αίτηση, την υπογράφετε και τη στέλνετε ηλεκτρονικά στον Διοικητικά Υπεύθυνο του Τμήματός σας μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα όπως ορίζονται στην προκήρυξη.

Κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησής σας θα πρέπει προσέξετε α) την ορθή καταγραφή των προσωπικών σας στοιχείων καθώς θα χρησιμοποιηθούν αργότερα κατά τη διαδικασία της χρηματοδότησής σας, εφόσον επιλεγείτε να μετακινηθείτε, β) τη σειρά προτίμησης των Ιδρυμάτων Υποδοχής στα οποία έχετε επιλέξει να μετακινηθείτε (μέγιστος αριθμός 3 ιδρύματα) και γ) να έχετε ενεργό τον ιδρυματικό σας λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) διότι η επικοινωνία σε ότι αφορά το πρόγραμμα Erasmus θα γίνεται μόνο μέσω αυτού του λογαριασμού.

Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής κατατίθενται στον Διοικητικά Υπεύθυνο Erasmus του τμήματος προέλευσης (βρείτε τον Διοικητικά Υπέυθυνο στον πίνακα παρακάτω), στον ορισμένο από την προκήρυξη χρόνο,  αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και κάνοντας χρήση μόνο του  e-mail που έχει χορηγηθεί στους Φοιτητές από το Πανεπιστήμιο.

Δεν γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις που κατατίθενται εκπρόθεσμα ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά από προσωπικούς λογαριασμούς.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, οι αιτήσεις ακολουθούν τη διαδικασία αξιολόγησης από τα Τμήματα όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό Κινητικότητας για Σπουδές.

Από τη στιγμή που τα Τμήματα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα έχετε 15 ημέρες για να ενημερώσετε τον Διοικητικά Υπεύθυνο του Τμήματός σας αν αποδέχεστε ή όχι τη θέση και να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα έγγραφα.

Τα τελικά αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus.

  

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνοι Τμημάτων

Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών 

Aκαδημαϊκά Υπεύθυνος

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
τηλ. 2310 891 776, agelike@uom.gr

Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών Σπουδών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΙΔΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
τηλ. 2310 891 439, elasideri@uom.edu.gr

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (αναπληρωματικός)

τηλ. 2310 891 888, lkarak@uom.edu.gr

Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τηλ. 2310 891 869, geor@uom.edu.gr

Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
τηλ. 2310 891 581, chris@uom.edu.gr

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τηλ. 2310-891 564, tachinakis@uom.edu.gr

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τηλ. 2310-891 681, proto@uom.edu.gr

Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΡΡΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

τηλ. 2310 891 476,  kzarras@uom.edu.gr

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
τηλ. 2310 891 360, varsamis@uom.edu.gr

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
τηλ. 2310 891 401, papandre@uom.edu.gr

 

Διοικητικά Υπεύθυνοι τμημάτων

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μαρία Καργιώτη         ΕΤΕΠ
Τηλ. 2310 891 798
makar@uom.edu.gr

Πύργος ΟΕ, 3ος όροφος

Γραφ. 305

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Νατάσα Καραγκούνη Ε.ΔΙ.Π.
Τηλ. 2310 891 598
natash@uom.edu.gr

Πύργος ΟΔΕ, 4ος όροφος
Γραφ. 411

ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Αγγελική Μπαλτζή      ΕΤΕΠ
Τηλ. 2310 891 429
angelb@uom.edu.gr

Πύργος ΔΕΣ, 3ος όροφος

Γραφ. 333

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Στράτος Καρατζίδης    ΕΤΕΠ
Τηλ. 2310 891 687
kstratos@uom.edu.gr

Πύργος ΛΧΡ, 4ος όροφος
  Γραφ. 422

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αλκμήνη Ψαθά   ΕΤΕΠ
Τηλ. 2310 891 864
alcmini@uom.edu.gr

Βασιλική Δημαρχοπούλου (αναπληρωματικό μέλος)
Διοικητική Υπάλληλος
Τηλ. 2310 891 218
vdimarch@uom.edu.gr

Πύργος ΕΠ, 2ος όροφος, Γραφ. 236

 

Γραφείο Ε2/
Ημιώροφος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Kατερίνα Νοταρίδου ΕΤΕΠ
Τηλ. 2310 891 388
katnot@uom.edu.gr

Πύργος ΕΚΠ, 3ος όροφος


Γραφείο  313

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Τριανταφυλλίδης Σάββας
Διοικητικός Υπάλληλος
Τηλ. 2310 891 281
s.triadis@uom.edu.gr

Γραφείο Ε4/
Ημιώροφος

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μουμτζόγλου Άννα ΕΤΕΠ
Τηλ. 2310 891 778
anna@uom.edu.gr

Πύργος KZ, 2ος όροφος

Γραφ. 214

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font