Πώς υποβάλετε αίτηση


Πριν την υποβολή της αίτησης

Πριν υποβάλετε την αίτησή σας θα πρέπει να έχετε φροντίσει να ενημερωθείτε για τα παρακάτω:

  1. ποια είναι τα συνεργαζόμενα ιδρύματα
  2. εάν τα προσφερόμενα μαθήματα του τμήματος υποδοχής έχουν συγγενές γνωστικό αντικείμενο με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματός σας. Θα πρέπει να έχετε ήδη φροντίσει να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεργαζόμενου ιδρύματος
  3. να βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε τα κριτήρια που θέτει το ίδρυμα υποδοχής (π.χ. γλωσσική επάρκεια, κύκλος σπουδών κ.ά. (για τα κριτήρια μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Διοικητικά Υπεύθυνο του Τμήματός σας)
  4. δεδομένου ότι η υποτροφία που θα λάβετε δεν καλύπτει το πλήθος των εξόδων διαβίωσής σας στο εξωτερικό θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι θα έχετε την επιπλέον  οικονομική βοήθεια που θα χρειαστείτε από οικογενειακούς/προσωπικούς πόρους.

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για τη μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για Σπουδές γίνεται σε δύο στάδια:

  1. Εφόσον αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση (βλ. παρακάτω)
  2. Εκτυπώνετε την αίτηση, την υπογράφετε και τη στέλνετε ηλεκτρονικά στον Διοικητικά Υπεύθυνο του Τμήματός σας. Ομοίως εκτυπώνετε την υπεύθυνη δήλωση την οποία υπογράφετε και τη στέλνετε ηλεκτρονικά στο Διοικητικά Υπεύθυνο του Τμήματός σας.

Κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησής σας θα πρέπει προσέξετε α) την ορθή καταγραφή των προσωπικών σας στοιχείων καθώς θα χρησιμοποιηθούν αργότερα κατά τη διαδικασία της χρηματοδότησής σας, εφόσον επιλεγείτε να μετακινηθείτε, β) τη σειρά προτίμησης των Ιδρυμάτων Υποδοχής στα οποία έχετε επιλέξει να μετακινηθείτε (μέγιστος αριθμός 3 ιδρύματα) και γ) να έχετε ενεργό τον ιδρυματικό σας λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) διότι η επικοινωνία σε ότι αφορά το πρόγραμμα Erasmus θα γίνεται μόνο μέσω αυτού του λογαριασμού.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, οι αιτήσεις ακολουθούν τη διαδικασία αξιολόγησης από τα Τμήματα όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό Κινητικότητας για Σπουδές.

Από τη στιγμή που τα Τμήματα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα έχετε 15 ημέρες για να ενημερώσετε τον Διοικητικά Υπεύθυνο του Τμήματός σας αν αποδέχεστε ή όχι τη θέση και να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα έγγραφα.

Τα τελικά αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus.

  

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνοι Τμημάτων

Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών 

Aκαδημαϊκά Υπεύθυνος

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
τηλ. 2310 891 776, agelike@uom.gr

Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών Σπουδών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΙΔΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
τηλ. 2310 891 439, elasideri@uom.edu.gr

ΒΛΑΣΙΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (αναπληρωματικός)

τηλ. 2310 891 318, vvlasidis@uom.gr

Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τηλ. 2310 891 869, geor@uom.edu.gr

ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τηλ. 2310 891 643, stiakakis@uom.edu.gr

ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τηλ. 2310 891 773, tambouris@uom.edu.gr

Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
τηλ. 2310 891 581, chris@uom.edu.gr

ΦΩΤΙΟΣ ΒΟΥΖΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
τηλ. 2310 891 583, vouzas@uom.edu.gr

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τηλ. 2310-891 564, tachinakis@uom.edu.gr

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τηλ. 2310-891 681, proto@uom.edu.gr

Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΜΙΚΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
τηλ. 2310 891 492, kmikelis@uom.edu.gr

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

ΓΟΥΛΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
τηλ. 2310 891 848, egouleta@uom.edu.gr

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
τηλ. 2310 891 401, papandre@uom.edu.gr

 

Διοικητικά Υπεύθυνοι τμημάτων

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μαρία Καργιώτη         ΕΤΕΠ
Τηλ. 2310 891 798
makar@uom.edu.gr

Πύργος ΟΕ, 3ος όροφος

Γραφ. 305

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Νατάσα Καραγκούνη Ε.ΔΙ.Π.
Τηλ. 2310 891 598
natash@uom.edu.gr

Πύργος ΟΔΕ, 4ος όροφος
Γραφ. 411

ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Αγγελική Μπαλτζή      ΕΤΕΠ
Τηλ. 2310 891 429
angelb@uom.edu.gr

Πύργος ΔΕΣ, 3ος όροφος

Γραφ. 333

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Στράτος Καρατζίδης    ΕΤΕΠ
Τηλ. 2310 891 687
kstratos@uom.edu.gr

Πύργος ΛΧΡ, 4ος όροφος
  Γραφ. 422

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αλκμήνη Ψαθά   ΕΤΕΠ
Τηλ. 2310 891 864
alcmini@uom.edu.gr

Πύργος ΕΠ, 2ος όροφος

Γραφ. 236

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Kατερίνα Νοταρίδου ΕΤΕΠ
Τηλ. 2310 891 388
katnot@uom.edu.gr

Πύργος ΕΚΠ, 3ος όροφος


Γραφείο  313

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Τριανταφυλλίδης Σάββας
Διοικητικός Υπάλληλος
Τηλ. 2310 891 281
s.triadis@uom.edu.gr

Γραμματεία του Τμήματος
Ημιώροφος

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μουμτζόγλου Άννα ΕΤΕΠ
Τηλ. 2310 891 778
anna@uom.edu.gr

Πύργος KZ, 2ος όροφος

Γραφ. 214