Συνεργαζόμενα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα


Οι φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν σε συνεργαζόμενα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Τουρκίας θα πρέπει να καταβάλουν 60 € για την έκδοση VISA, 150 περίπου τουρκικές λίρες για την έκδοση της άδειας παραμονής από τη διεύθυνση αλλοδαπών της Τουρκίας καθώς και ένα ποσό για την κάρτα υγείας (η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης δεν ισχύει στην Τουρκία).

 Ανακοίνωση ΙΚΥ/ΕΜΣ για BREXIT

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Ανά ΤΜΗΜΑ)

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  • ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  • ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
  • Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Υπεύθυνος
Νικολάου Αγγελική
Καθηγήτρια
τηλ. 2310 891 7762310 891 776
agelike@uom.gr 

Αναλυτικός πίνακας για κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα

Συνεργασίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων για Διδασκαλία

Οι Δι-ιδρυματικές συμφωνίες του Τμήματος παρατάθηκαν έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

ΓΑΛΛΙΑ

UNIVERSITE DE RENNES I - FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES

(Erasmus ID code: F RENNES01) 
http://www.univ-rennes1.fr/

RENNES

 

2014/15-2020/2021

ΓΑΛΛΙΑ

UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE

(Erasmus ID code: F REIMS01) 
http://www.univ-reims.fr/

REIMS

2014/15-2020/2021

ΓΑΛΛΙΑ

UNIVERSITE DE MONTPELLIER

(Erasmus ID code: F MONTPEL54) 
http://www.univ-montp1.fr/

MONTPELLIER

2017-2021

ΓΑΛΛΙΑ

UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE

(Erasmus ID code: F PARIS010)

 www.u-paris10.fr

PARIS

2016-2021

ΓΑΛΛΙΑ

UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE

(Erasmus ID code:F LILLE103 )
https://www.univ-lille.fr/home/international-student/coming-here-on-an-exchange-programme/#c1388

LILLE

2014/15-2020/21

ΓΑΛΛΙΑ

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES UGA-FACULTE D' ECONOMIE

(Erasmus ID code: F GRENOBL51)

http://www.univ-grenoble-alpes.fr/

GRENOBLE

2018-2021

ΓΑΛΛΙΑ

UNIVERSITE DE STRASBOURG

(Erasmus ID code: F STRASBO48)
http://www-ulp.u-strasbg.fr/

STRASBOURG

2014/15-2020/2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

FACHHOCHSCHULE MAINZ

(Erasmus ID code: D MAINZ08)
http://www.fh-mainz.de/

MAINZ

2014/15-2020/2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

FACHHOCHSCHULE AACHEN

(Erasmus ID code: D AACHEN02)
http://www.fh-juelich.de/

 

AACHEN

2014-2020

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

RUHR UNIVERSITAΤ ΒΟCHUM, BOCHUM 
(Erasmus ID code: D BOCHUM01)
http://www.ruhr-uni-bochum.de/

BOCHUM

2014/15-2020/2021

ΕΣΘΟΝΙΑ

UNIVERSITY OF TARTU/ TARTU ULIKOOL

(Erasmus ID code: EE TARTU 02)
http://www.ut.ee/en

TARTU

 2016/17-2020/2021

ΙΤΑΛΙΑ

UNIVERSITA DEGLI STUDI "G.D'ANNUNZIO", CHIETI

(Erasmus ID code: I CHIETI01)
http://www.unich.it/

CHIETI

2014/15-2020/2021

ΙΤΑΛΙΑ

UNIVERSITA DI BOLOGNA, BOLOGNA
(Erasmus ID code: I BOLOGNA01)http://www.unibo.it

BOLOGNA

2014/15-2020/2021

ΙΤΑΛΙΑ

UNIVERSITΑ LUM Jean Monnet

(Erasmus ID code:I CASAMAS01) 
http://www.lum.it

CASAMASSIMA

2014/15-2020/2021

ΙΤΑΛΙΑ

Universita di Siena

(Erasmus ID code:I SIENA01) 
www.unisi.it

Siena

 2015-2021

ΚΥΠΡΟΣ

UNIVERSITY OF CYPRUS

(Erasmus ID code: CY NICOSIA01) 
http://www.ucy.ac.cy/

NICOSIA

2014/15-2020/2021

ΠΟΛΩΝΙΑ

UNIVERSITY OF LODZ

(Erasmus ID code: PL LODZ01)
https://en.uni.lodz.pl/

LODZ

2014-2021

ΠΟΛΩΝΙΑ

Uniwersytet Rzeszowski

(Erasmus ID code: PL RZESZOW 02 
http://www.univ.rzeszow.pl/

Rzeszow

2014/15-2020/2021

ΠΟΛΩΝΙΑ

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Krakow University of Economics)

www.uek.krakow.pl/en

Only for staff mobility for teaching-Μόνο για μετακίνηση προσωπικού για διδασκαλία

Krakow

2019-2020

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

(Erasmus ID code: P COIMBRA01)

http://www.uc.pt/en

COIMBRA

2014/15-2020/2021

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

The Bucharest University
of Economic Studies

(Erasmus ID code:RO BUCURES04) 
www.ase.ro

 BUCHAREST

 2016-2021

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

SLOVAK UNIVERSITY of AGRICULTURE in NITRA
(Erasmus ID code: SK NITRA 02)
http://cms.uniag.sk/slovak-university-of-agriculture-in-nitra?set_language=en

NITRA

2014/15-2020/2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

NISANTASI UNIVERSITESI

(Erasmus ID code: TR ISTANBU45) 
http://www.nisantasi.edu.tr

ISTANBUL

2014/15-2020/2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS

(Erasmus ID code:TR IZMIR04) 
https://www.ieu.edu.tr/en

IZMIR

2014/15-2020/2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

Κadir Has Universitesi

(Erasmus ID code: TR INSTANBU16) 
http://www.khas.edu.tr/

INSTABUL

2014/15-2020/2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

ANKARA UNIVERSITY
(Erasmus ID code: TR ANKARA 01)
http://erasmus.ankara.edu.tr

ANKARA

2018/19-2019/2020

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

UNIVERSITY OF VAASA

(Erasmus ID code: SF VAASA01) 
http://www.uwasa.fi/english/

VAASA

2014/15-2020/2021

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Υπεύθυνος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
τηλ. 2310 891 5812310 891 581
chris@uom.gr

Απαιτήσεις ξένης γλώσσας και προθεσμίες 2021

Προσφερόμενες Θέσεις 2020-2021

Συνεργασίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων για Διδασκαλία

Οι Δι-ιδρυματικές συμφωνίες του Τμήματος παρατάθηκαν έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

STOPANSKA AKADEMIA "D.A. TSENOV"

(Erasmus ID code: BG SVISHTO 02)
http://www.uni-svishtov.bg/?ver=EN

SVISHTOV

2014/15 - 2020/2021

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

PAISII HILENDARSKI UNIVERSITY OF PLOVDIV

(Erasmus ID code: BG PLOVDIV04)

https://uni-plovdiv.bg

PLOVDIV

2014/15 - 2020/2021

ΓΑΛΛΙΑ

UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE

(Erasmus ID code:F LILLE103)
http://ustl1.univ-lille1.fr/projetUstl/

LILLE

2014/15 - 2020/2021

ΓΑΛΛΙΑ

INSTITUT DE PREPARATION A L' ADMINISTRATION ET A LA GESTION
https://www.ipag.fr/

NICE

2014/15 - 2020/2021

ΓΑΛΛΙΑ

INSTITUT DE PREPARATION A L' ADMINISTRATION ET A LA GESTION

(Erasmus ID code: F PARIS105) 
https://www.ipag.fr/

PARIS

2014/15 - 2020/2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

KUEHNE LOGISTICS UNIVERSITY
 (Erasmus ID code: D HAMBURG 19)
http://www.the-klu.org/

HAMBURG

2014/15 - 2020/2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

UNIVERSITY DUISBURG - ESSEN
(UNIVERSTITAT DUISBURG-ESSEN)

(Erasmus ID code: D ESSEN04)
http://www.uni-duisburg-
essen.de/index.shtml.en

ESSEN

2014/15 - 2020/2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

UNIVERSITY OF BAMBERG

(Erasmus ID code: D BAMBERG01)
http://www.sewanee.edu/german/
Bamberg/bamberg.html

BAMBERG

2014/15 - 2020/2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

LEIBNIZ UNIVERSITAT HANNOVER

(Erasmus ID Code: D HANNOVE01)
http://www.uni-hannover.de/en/index.php

HANNOVER

2014/15 - 2020/2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

UNIVERSITY DUISBURG - ESSEN
Mercator School of Management
(Erasmus ID code: D ESSEN04)
http://www.lsf.uni-due.de

 ESSEN

 2018-2020/21

ΕΣΘΟΝΙΑ

Tallinn University of Technology 
(Erasmus ID code: EE TALLINN 04)

http://www.ttu.ee/studying/exchange-studies/exchange-studies-incomingoutgoing/before-studies/courses-in-english/

TALLINN 


2016/17 - 2020/2021

ΙΤΑΛΙΑ

UNIVERISTA DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO"

(Erasmus ID code: I URBINO01)
http://www.uniurb.it/it/portale
/index.php?mist_id=0&lang=IT
&tipo=IST&page=0

URBINO

2014/15 - 2020/2021

ΙΤΑΛΙΑ

Università degli Studi di Pavia

Facoltà di Economia (Erasmus ID code: I PAVIA01)
http://www.unipv.eu/on-line/en/Home/InternationalRelations/Erasmus.html

PAVIA

2014/15 - 2020/2021

ΙΤΑΛΙΑ

 Universita degli studi di Sassari

(Erasmus ID code: I SASSARI01)

https://uniss.esse3.cineca.it

SASSARI

2014/15 - 2020/2021

ΙΤΑΛΙΑ

 UNIVERSITΑ LUM Jean Monnet

(Erasmus ID code:I CASAMAS01) 
http://www.lum.it

CASAMASSIM

A

2014/15 - 2020/2021

ΙΣΠΑΝΙΑ

UNIVERSITY OF MALAGA

(Erasmus ID code: E MALAGA01)
http://www.uma.es/

MALAGA

2014/15 - 2020/2021

ΙΣΠΑΝΙΑ

UNIVERISTA OF ALMERIA
 (Erasmus ID code: E ALMERIA01)
http://cms.ual.es/UAL/en/index.htm

ALMERIA

2014/15 - 2020/2021

ΚΥΠΡΟΣ

UNIVERSITY OF CYPRUS

(Erasmus ID code: CY NICOSIA01) 
http://www.ucy.ac.cy/

NICOSIA

2014/15 - 2020/2021

ΚΥΠΡΟΣ

Cyprus University of Technology
(Erasmus ID code: CY LIMASSOO2)
http://www.ucy.ac.cy/

ΛΕΜΕΣΟΣ

2014/15 - 2020/2021

ΛΕΤΟΝΙΑ

BA School of Business and Finance
(Erasmus ID code: LV RIGA13)

https://www.ba.lv/en/studies/erasmus-opportunities/to-ba/

RIGA

2015 - 2020/2021

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Windesheim University of Appllied Sciences
(Erasmus ID code: NL ZWOLLE 05)
http://www.windesheiminternational.nl

 

ZWOLLE

2018/19 - 2020/2021

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM
(Erasmus ID code: P SANTARE 01
http://www.ipsantarem.pt/

SANTAREM

2014/15 - 2020/2021

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY OF IASI
(Erasmus ID code: RO IASI02
www.uaic.ro

IASI

2015/16 - 2020/2021

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

SLOVAK UNIVERSITY of AGRICULTURE in NITRA

(Erasmus ID code: SK NITRA 02)
http://cms.uniag.sk/slovak-university-of-agriculture-in-nitra?set_language=en

NITRA

2014/15 - 2020/2021

ΣΟΥΗΔΙΑ

LINNAEUS ( ex VAXJO) UNIVERSITY(Erasmus ID code: S VAXJO03) 
http://www.vxu.se/english/

VAXJO

2014/15 - 2020/2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

NISANTASI UNIVERSITESI

(Erasmus ID code: TR ISTANBU45) 
http://www.nisantasi.edu.tr

ISTANBUL

2014/15 - 2020/2021

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

UNIVERSITY OF TAMPERE

(Erasmus ID code: SF TAMPERE17)

http://www.uta.fi/english/

TAMPERE

2014/15 - 2020/2021

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

JAMK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

(Erasmus ID code: SF JYVASKY11)
http://www.jamk.fi/

Jyväskylä

2014/15 - 2020/2021

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
Υπεύθυνος
Μικέλης Κυριάκος
Επίκουρος Καθηγητής
τηλ. 2310 891 492
kmikelis@uom.edu.gr

Aναλυτικός πίνακας για κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα  

Οι Δι-ιδρυματικές συμφωνίες του Τμήματος παρατάθηκαν έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

ΑΥΣΤΡΙΑ

THERESAN MILITARY ACADEMY INSTITUTE FOR BASIC OFFICER TRAINING 
(Erasmus ID code: A WIENER 04)
http://www.miles.ac.at 
Στρατιωτική ακαδημία, προτεραιότητα σε ένστολους, συνίσταται πρότερη στρατιωτική εκπαίδευση, οι φοιτητές διαμένουν εσώκλειστοι σε κοιτώνες

WIENER NEUSTADT

 2016/17 - 2020/2021

ΒΕΛΓΙΟ

UNIVERSITE  SAINT-LOUIS
(Erasmus ID code: B BRUXEL02)
http://www.usaintlouis.be/sl/1058.html

BRUXELLES

2017 - 2020/2021

ΒΕΛΓΙΟ

UNIVERSITE DE LIEGE
(Erasmus ID code: B LIEGE01)
http://www.ulg.ac.be/

LIEGE

2014/15 - 2020/2021

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

VUZF UNIVERSITY/HIGHER INSTITUTE OF INSURANCE AND FINANCE (Erasmus ID code: BG SOFIA31)

https://vuzf.bg/?Template=VUZFCurrentStudentsForeignCollaboration&LanguageID=2

 SOFIA 2019-2021

ΓΑΛΛΙΑ

UNIVERSITE DE NICE-SOPHIA ANTIPOLIS (Erasmus ID code: F  NICE01)
http://unice.fr

NICE

2014/15 - 2020/2021 

ΓΑΛΛΙΑ

UNIVERSITΕ DE CAEN BASSE-NORMANDIE

(Erasmus ID code: F CAEN01)
http://www.unicaen.fr/

CAEN

2014/15 - 2020/2021

ΓΑΛΛΙΑ

INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES, RENNES
(Erasmus ID code: F RENNES28)
http://www.univ-rennes1.fr/

RENNES

2014/15 - 2020/2021

ΓΑΛΛΙΑ

UNIVERSITÉ DE NANTES  Faculty of Law and Political Sciences

(Erasmus ID code:F  NANTES01)

http://www.droit1.univ-nantes.fr/

NANTES

2014-2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

PHILIPPS-UNIVERSITAT MARBURG
(Erasmus ID code: D MARBURG 01)
http://www.uni-marburg.de/

MARBURG

2014/15 - 2020/2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

UNIVERSITY OF ERFURT

(Erasmus ID code: D ERFURT05)

https://www.uni-erfurt.de/international/incoming/teilstudium/

ERFURT

2019-2021

ΙΤΑΛΙΑ

UNIVERSITY OF CAMERINO 
(Erasmus ID code: I CAMERIN01)
http://www.unicam.it/inglese/index.asp 

CAMERINO

2014/15 - 2020/2021 

ΙΣΠΑΝΙΑ

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA

(Erasmus ID code: E BARCELO02)

BARCELONA

2014/15 - 2020/2021

ΚΥΠΡΟΣ

UNIVERSITY OF CYPRUS
(Erasmus ID code: CY NICOSIA01)
http://www.ucy.ac.cy/el/ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

2014/15 - 2020/2021

ΚΥΠΡΟΣ

FREDERICK UNIVERSITY  
(Erasmus ID code: CY NICOSIA23)
http://www.frederick.ac.cy

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

2015/16 - 2020/2021

ΚΥΠΡΟΣ

UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE
(Erasmus ID code: CY LARNACA 02)
http://www.uclancyprus.ac.cy

LARNAKA

2016/17 - 2020/2021

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

University of Pécs
(Erasmus ID code: HU PECS01)
http://english.pte.hu/

PECS

2014/15 - 2020/2021

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

UNIVERSITY OF MISKOLC (Erasmus ID code: HU MISKOLC01) 
http://www.uni-miskolc.hu

MISKOLC

2014/15 - 2020/2021

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

UNIVERSITY OF ΤWENTE

(Erasmus ID code: NL ENSCHED01)

http://www.utwente.nl/en/education/international-students/exchange-students/

ENSCHEDΕ

2014/15 - 2020/2021

ΠΟΛΩΝΙΑ

UNIVERSITY OF LODZ (Erasmus ID code: PL LODZ01)
http://lodz.pl

LODZ

2014/15 - 2020/2021

ΠΟΛΩΝΙΑ

JAGIELLONIAN UNIVERSITY IN KRAKOW
(Erasmus ID Code: PL KRAKOW01)
http://www.uj.edu.pl/

KRAKOW

2014/15 - 2020/2021

ΠΟΛΩΝΙΑ

UNIVERSITY OF WARSAW
(Erasmus ID code: PL WARSZAW 01) www.uw.edu.pl www.ce.uw.edu.pl

WARSAW

2018/19 - 2020/2021

ΠΟΛΩΝΙΑ

WARSAW UNIVERSITY OF  TECHNOLOGY (DEPT OF ADMINISTRATION AND SOCIAL SCIENCES)(Erasmus ID code: PL WARSZAW 02)

WARSAW

2018/19 - 2020/2021

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Universidade de Lisboa
(Erasmus ID code: P LISBOA 02)
http://www.ul.pt/portal/page?_pageid=173,1&_dad=portal&_schema=PORTAL

LISBOA

2014/15 - 2020/2021

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

NATIONAL SCHOOL OF POLITICAL AND ADMINISTRATIVE STUDIES
(Erasmus ID code: RO BUCURES13)
http://www.snspa.ro/

(συμφωνία σε εξέλιξη..)

BUCURESTI

2014/15 - 2020/2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

ISTANBUL TICARET UNIVERSITESI
(Erasmus ID Code: TR ISTANBU10)
http://www.iticu.edu.tr/default.asp

ISTANBUL

2014/15 - 2020/2021

 

ΤΟΥΡΚΙΑ

BEYKENT UNIVERSITY
(Erasmus ID Code: TR ISTANBU09)
http://www.beykent.edu.tr/WebProjects/Eng/Main.php

ISTANBUL

2014/15 - 2020/2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

UNIVERSITY OF NISANTASI
(Erasmus ID Code: TR ISTANBU45)
http://www.nisantasi.edu.tr/default.aspx

ISTANBUL

2014/15 - 2020/2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

HALIC UNIVERSITY
(Erasmus ID Code:TR ISTANBU15)
http://www.halic.edu.tr/

ISTANBUL

2014/15 - 2020/2021

ΤΣΕΧΙΑ

MENDEL UNIVERSITY IN BRNO
(Erasmus ID Code: CZ BRNO 02)
http://www.mendelu.cz

BRNO

2014/15 - 2020/2021

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Υπεύθυνος
Πρωτόγερος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τηλ. 2310-891635

Ταχυνάκης Παναγιώτης,  Αναπληρωτής Καθηγητής, τηλ. 2310-891554

Αναλυτικός πίνακας για κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα

Απαιτούμενο Επίπεδο Ξένης Γλώσσας και Προθεσμίες  

Συνεργασίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων για Διδασκαλία

Οι Δι-ιδρυματικές συμφωνίες του Τμήματος παρατάθηκαν έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

UNIVERSITY DUISBURG - ESSEN

 

(Erasmus ID code: D ESSEN04)
https://www.uni-due.de/en/

ESSEN

2014/15-2020/2021

ΙΣΠΑΝΙΑ

UNIVERSIDAD DE ALMERIA
(Erasmus ID code: E ALMERIA01) 
http://cms.ual.es/UAL/en/index.htm

ALMERIA

2014/15-2020/2021

ΚΥΠΡΟΣ

UNIVERSITY OF CYPRUS

Department of Accounting and Finance

(Erasmus ID code:CY NICOSIA01)

www.ucy.ac.cy/afn/en/

NICOSIA

2019-2021

ΚΥΠΡΟΣ

CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

(Erasmus ID code:CY LIMASSO02 )

http://erasmus.cut.ac.cy/

LIMASSOL

2019-2021

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY (Erasmus ID code: LT VILNIUS02)
https://www.vgtu.lt/index.php?lang=2

VILNIUS

2014/15-2020/2021

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY

(Erasmus ID code: LT KAUNAS01)
https://www.vdu.lt/en/

KAUNAS

2014/15-2020/2021

ΠΟΛΩΝΙΑ

UNIVERSITY OF LODZ (Erasmus ID code: PL LODZ01) 
https://en.uni.lodz.pl/

LODZ

2014/15-2020/2021

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

"1 Decembrie 1918" University
(Erasmus ID code: RO ALBAIU01)
http://en.uab.ro/

Alba Iulia

2014/15-2020/2021

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

UNIVERSITY OF IASI

(Erasmus ID code: RO IASI02)

https://www.uaic.ro/en/

https://www.uaic.ro/en/international/erasmus-programme/

IASI

2014-2021

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

UNIVERSITY OF TAMPERE (Erasmus ID code: SF TAMPERE17)
https://www.tuni.fi/en

 

TAMPERE

2014/15-2020/2021

 

Υπεύθυνος
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τηλ. 2310 891 8692310 891 869
geor@uom.gr

Αναλυτικός πίνακας για κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα  

Οι παρακάτω Δι-ιδρυματικές συμφωνίες του Τμήματος παρατάθηκαν έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

ΓΑΛΛΙΑ

UNIVERSITE VINCENNES SAINT-DENNIS

(Erasmus ID code: F PARIS008) 
http://www.univ-paris8.fr/

PARIS

2014/15-2020/2021

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

REUTLINGEN UNIVERSITY
(Erasmus ID code: DE REUTLIN 02)
http://www.reutlingen-university.de

REUTLINGEN

2014/15-2020/2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

UNIVERSITY OF BAMBERG
(Erasmus ID code: D BAMBERG01)

https://www.uni-bamberg.de/auslandsamt/erasmus-programm/

BAMBERG

2014/15-2020/2021

ΔΑΝΙΑ

UNIVERSITY OF AALBORG (Erasmus ID code: DK ALBORG01)www.en.search.aau.dk/

ALBORG

2014/15-2020/2021

ΙΣΠΑΝΙΑ

Universidad de Malaga

(Erasmus ID code: E MALAGA01)

http://www.uma.es

MALAGA

2014/15-2020/2021

ΙΤΑΛΙΑ

UNIVERSITA DI PISA

(Erasmus ID code: I PISA01)

www.di.unipi.it/

PISA

2015/16-2020/2021

ΙΤΑΛΙΑ

UNIVERSITA DI BOLOGNA 
(Erasmus ID code: I BOLOGNA01)
www.unibo.it/

BOLOGNA

2016/17-2020/2021

ΛΕΤΟΝΙΑ

BA School of Business and Finance

(Erasmus ID code: LV RIGA13)

http://www.ba.lv/en/studies/information_erasmus_students

RIGA

 2014/15-2020/2021

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

UNIVERSITY OF ΤWENTE

(Erasmus ID code: NL ENSCHED01)

http://www.utwente.nl/internationalstudents/

ENSCHEDΕ

2014/15-2020/2021

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

UNIVERSITY OF GRONINGEN

(Erasmus ID code: NL GRONING01)

https://www.rug.nl/education/exchange/

The Faculty of Science and Engineering (FSE) of the University of Groningen announced on the 26th of March 2021 not to accept any nominations for the autumn semester 2021.

GRONINGEN

2014/15-2020/2021

ΠΟΛΩΝΙΑ

Warsaw University of Technology
(Erasmus ID Code: PL WARSAW 02)
http://www.pw.edu.pl/engpw/Faculties/College-of-Economics-and-Social-Sciences-Plock

WARSAW

2014/15-2020/2021

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

UNIVERSITY OF COIMBRA

(Erasmus ID code: P COIMBRA 01)

https://www.uc.pt/en/driic

COIMBRA

2018/19-2020/21

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

UNIVERSITY OF CRAIOVA
(Erasmus ID code: RO CRAIOVA 01)

Department of Computer Science

https://www.ucv.ro/international/programe/programe_europene/studenti_incoming.php

Department of Computer and Information Technology

http://ace.ucv.ro/invatamant/didactica/pachete_didactice.php


http://www.ucv.ro/en/

CRAIOVA

2014/15-2020/2021

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

UNIVERSITY OF PRIMORSKA
(Erasmus ID code: Sl KOPER 03)
http://www.upr.si

KOPER

2015/16-2020/2021

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

UNIVERSITY OF MARIBOR

(Erasmus ID code: SI MARIBOR01)

http://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/Faculties-information.aspx

 MARIBOR  2019-2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

Yasar Universitesi

(Erasmus ID code: TR IZMIR05)
http://bologna.yasar.edu.tr

ΙΖΜΙR

2014/15-2020/2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

MALTEPE UNIVERSITY (Erasmus ID code: TR INSTABU018)

ects.maltepe.edu.tr

ISTANBUL

2019-2021

ΤΣΕΧΙΑ

Moravian Business College Olomouc (Erasmus ID code: CZ OLOMOUC03)

https://mvso.cz/en/studies/erasmus-and-other-international-activities/

OLOMOUC

2020-2021

Οι παρακάτω Δι-ιδρυματικές Συμφωνίες ισχύουν έως τη λήξη του ακ. έτους 2020-21

Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ

University of Derby

(Erasmus ID code: UK DERBY01)

www.derby.ac.uk

DERBY

 2014/15-2020/2021

ΓΑΛΛΙΑ

UNIVERSITE DE RENNES I
(Erasmus ID code: F RENNES01)
http://www.univ-rennes1.fr/

RENNES

2014/15-2020/2021

Υπεύθυνος
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
τηλ. 2310 891 360

varsamis@uom.edu.gr

 

Αναλυτικός πίνακας για κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα  

Οι παρακάτω Δι-ιδρυματικές συμφωνίες του Τμήματος παρατάθηκαν έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

ΑΥΣΤΡΙΑ

Pädagogische Hochschule Oberösterreich
Special Education
Inclusive Education

(Erasmus ID code: A  LINZ03)
http://www.ph-ooe.at

LINZ

2014/15 - 2020/2021

ΑΥΣΤΡΙΑ

Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz
Department of Social Pedagogy
Special Education

(Erasmus ID code: A  LINZ04)
http://www.ph-linz.at

LINZ

2014/15 - 2020/2021

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Sa CYRIL and METHODIUS
UNIVERSITY SKOPJE
Faculty of Philosophy
MK SKOPJE01 
http://ukim.edu.mk/

SKOPJE

2014/15 - 2020/2021

ΓΑΛΛΙΑ

UNIVERSITÉ JEAN MONNET
Faculté de Sciences Humaines et Sociales
(Erasmus ID code: F ST-ETIE01)
http://www.univ-st-etienne.fr

SAINT-ETIENNE

2017/18 – 2020/2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

UNIVERSITY OF BREMEN
Faculty 12: Pedagogy and Education Sciences

(Erasmus ID code: D  BREMEN01)
http://www.uni-bremen.de

BREMEN

2014/15 - 2020/2021 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT
Faculty of Psychology and Educational Sciences

(Erasmus ID code: D  MUNCHEN01)
http://www.uni-muenchen.de

MUNCHEN

2014/15 - 2020/2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

UNIVERSITY OF OLDENBURG

D OLDENBU01
http://www.uni-oldenburg.de/

OLDENBURG

2014/15 - 2020/2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

University of Hamburg

(Erasmus ID code: D HAMBURG01)
http://www.uni-hamburg.de/

HAMBURG

2014/15 - 2020/2021

ΙΣΠΑΝΙΑ

UNIVERSITAD DE CASTILLA –LA MANCHA
(Erasmus ID code: E CIUDA-R01)
http://www.uclm.es/estudios/catalogo/en/grado.aspx

 TOLEDO

 2016/17 - 2020/2021

ΙΤΑΛΙΑ

ΝICCOLO CUSANO UNIVERSITY
(Erasmus ID code: I ROME31)
http://www.unicusano.it/

ROME

2015/16 - 2020/2021

ΙΤΑΛΙΑ

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE
(Erasmus ID code: I FIRENZE01)
http://www.unifi.it/changelang-eng.html

FIRENZE

2016/17 - 2020/2021

ΚΥΠΡΟΣ

EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS

(Erasmus ID code: CY NICOSIA24)
http://www.euc.ac.cy/

NICOSIA

2014/15 - 2020/2021 

ΚΥΠΡΟΣ

OPEN UNIVERSITY OF CYPRUS
(Erasmus ID code: CY LEFKOSI 01)
http://www.ouc.ac.cy/

NICOSIA

2017/18 - 2020/2021

ΛΕΤΟΝΙΑ

UNIVERSITY OF LATVIA
Faculty of Education and Psychology

(Erasmus ID code: LV RIGA01)
http://www.lu.lv

RIGA

2014/15 - 2020/2021

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

STENDEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

(Erasmus ID code: NL LEEUWAR03)
http://www.stenden.com/

MEPPEL

2014/15 - 2020/2021

ΠΟΛΩΝΙΑ

UNIVERSITY OF LODZ
Faculty of Educational Sciences

(Erasmus ID code: PL LODZ01)
http://www.uni.lodz.pl

LODZ

2014/15 - 2020/2021

ΠΟΛΩΝΙΑ

NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY

PL TORUN01
http://www.umk.pl/

TORUN

2014/15 - 2020/2021

ΠΟΛΩΝΙΑ

UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

PL WARSZAW37 
http://swps.pl/

WARSZAW

2014/15 - 2020/2021

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

UNIVERSITΥ ΟF PITESTI
Department for Teacher's Training
Department of Educational Sciences

(Erasmus ID code: RO PITESTI01)
http://www.upit.ro

PITESTI

2014/15 - 2020/2021

ΣΟΥΗΔΙΑ

STOCKHOLM UNIVERSITY

(Erasmus ID code: S STOCKHO01)
http://www.su.se/english/study/exchange-students

STOCKHOLM

2016/17 - 2020/21

Η παρακάτω Δι-ιδρυματική Συμφωνία ισχύει έως τη λήξη του ακ. έτους 2020-21

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

UNIVERSITY OF NORTHAMPTON
School of Education

(Erasmus ID code: UK NORTHAM01)
http://www.northampton.ac.uk

NORTHAMPTON

2014/15 - 2020/2021

Υπεύθυνοι
ΣΙΔΕΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
τηλ. 2310 891 439, 

 

Αναλυτικός πίνακας για κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα 

Οι παρακάτω Δι-ιδρυματικές συμφωνίες του Τμήματος παρατάθηκαν έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

 

ΑΥΣΤΡΙΑ

UNIVERSITY OF GRAZ(ERASMUS ID Code: A GRAZ01)

www.uni-graz.at

 

GRAZ

 

2014/15-2020/2021

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

UNIVERSITY AMERICAN COLLEGE SKPJE (ERASMUS ID Code:MK SKOPJE10)

https://uacs.edu.mk/home/

 SKOPJE  2021-2027

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

SOFIISKI UNIVERSITET “SVETI KLIMENT OHRIDSKI”

(Erasmus ID Code: BG SOFIA 06)

SOFIA

2014/15-2020/2021

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ST. CYRIL ANS ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TURNOVO

(Erasmus ID Code:BG VELIKO01)

http://www.uni-vt.bg/eng

Veliko Turnovo

2014/15-2020/2021

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

SOUTH WEST UNIVERSITY “NEOFIT RILSKI”

(Erasmus ID Code:BG_BLAGOEV02)

www.swu.bg/

Blagoevgrad

2014/15-2020/2021

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
(Erasmus ID Code: BG SOFIA 30)
www.bas.bg

SOFIA

 2020/2021

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

UNIVERSITY OF ECONOMICS
Varna
(ERASMUS ID Code: BG VARNA04)

https://international.ue-varna.bg/en/45

VARNA

2020/2021

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Institute of Social Sciences and Humanities Skopje

(Erasmus ID Code:MK_SKOPJE14)

www.isshs.edu.mk

SKOPJE

2019-2021

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

SS.CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE

(Erasmus ID Code:MK_SKOPJE01)

www.ukim.edu.mk

 SKOPJE  2019-2021

ΓΑΛΛΙΑ

Université d’ Auvergne
(Erasmus ID code: F CLERMON48)
http://www.uni-vt.bg/1/

Clermont-Ferrand Cedex

2014/15-2020/2021

ΓΑΛΛΙΑ

Université de Franche-Comte

(Erasmus ID code: F BESANCO01)
http://www.univ-fcompte.fr/

Besancon Cedex

2014/15-2020/2021

ΓΑΛΛΙΑ

INSTIUTE D` ETUDES POLITIQUES

(Erasmus ID code: F RENNES28)
http://www.sciencespo-rennes.fr/

RENNES

2014/15-2020/2021

ΓΑΛΛΙΑ

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

(Erasmus ID code: F MARSEIL84)
allsh.univ-amu.fr

Aix-en-Provence

2017/18-2020/2021

ΓΑΛΛΙΑ

UNIVERSITY OF BORDEAUX

(Erasmus ID code: R_BORDEAU58)
http://www.u-bordeaux.fr/

Bordeaux

2016-2021

ΓΑΛΛΙΑ

Université Lumière Lyon 2

(Erasmus ID code:F LYON02)

https://www.univ-lyon2.fr/www0-home-157320.kjsp?RH=WWW_FR&RF=WWW_EN

course catalogue:

https://www.univ-lyon2.fr/formation/

Lyon

2019-2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

FREIE UNIVERSITAT BERLIN

(Erasmus ID code: D  BERLIN01)
http://www.fu-berlin.de/en/

BERLIN

2014/15-2020/2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

UNIVERSITY OF BAMBERG

(Erasmus ID code: D_BAMBERG01)
http://www.uni-bamberg.de/

BAMBERG

2014/15-2020/2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

University of Hamburg

(Erasmus ID code: D HAMBURG01)
http://www.uni-hamburg.de/

Hamburg

2014/15-2020/2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

University of MAINZ
(Erasmus ID code: D MAINZ01)
http://www.uni-mainz.de/

MAINZ

 2017/18-2020/2021

ΚΡΟΑΤΙΑ

UNIVERSITY OF ZADAR
(Erasmus ID code: HR ZADAR 01)
http://www.unizd.hr

ZADAR

2015/16-2020/2021

ΚΡΟΑΤΙΑ

UNIVERSITY OF ZAGREB
(Erasmus ID code: HR ZAGREB01)
http://ww.unizg.hr

ZAGREB

2015/16-2020/2021

ΚΥΠΡΟΣ

UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE, CYPRUS 
(Erasmus ID code: CY LARNAKA02) 
http://www.uclancyprus.ac.cy/en/international/erasmus/
http://www.uclancyprus.ac.cy/en/courses/all-courses/

LARNACA

 2018/19-2020/2021

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

KAZIMIERO SIMONAVICIAUS UNIVERSITETAS
(Erasmus ID code: LT VILNIUS24)
http://www.ksu.lt/?lang=en

VILNIUS

2014/15-2020/2021

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY - Department of Political Science & Department of History

(ERASMUS ID Code: HU BUDAPES47)

www.ceu.hu

BUDAPEST

2014/15-2020/2021

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY
(Erasmus ID code: HU BUDAPES01)
http://www.elte.hu/en

BUDAPEST

2014/15-2020/2021

ΠΟΛΩΝΙΑ

UNIVERSYTET WROCLAWSKI

(Erasmus ID Code: PL WROCLAW01)
http://www.uni.wroc.pl/

WROCLAW

2014/15-2020/2021

ΠΟΛΩΝΙΑ

JAGIELLONIAN UNIVERSITY IN KRAKOW
(Erasmus ID code: PL KRAKOW01)
www.ui.edu.pl/en

KRAKOW

 2018/19-2020/2021

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

LUCIAN BLAGA UNIVERSITY OF SIBIU
Department of International Relations
(Erasmus ID code: RO SIBIU01)
http://www.ulbsibiu.ro/

SIBIU

2014/15-2020/2021

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

UNIVERSITATEA “BABES-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
(Erasmus ID code: RO CLUJNAP01)
http://www.ubbcluj.ro/

CLUJ-NAPOCA

2014/15-2020/2021

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY OF IASI

(Erasmus ID Code: RU IASI02)

IASI

2014/15-2020/2021

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

UNIVERSITY OF BUCUREST

(Erasmus ID Code: RU BUCURES02)

BUCUREST

2018-2021

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ION MINCU UNIVERSITY OF ARCITECTURE AND URBANISM

(Erasmus ID Code: RU BUCURES07)

https://www.uauim.ro/en/university/exchanges_cooperation/erasmus

BUCUREST

2018/2019-2020/2021

ΣΕΡΒΙΑ

UNIVERSITY OF NIS

(Erasmus ID Code:RS NIS01)

https://www.ni.ac.rs/en/

NIS

2018-2021

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

UNIVERSITY OF LJUBLIANA

(Erasmus ID code: SI LJUBLJA01)
http://www.uni-lj.si/

LJUBLIANA

2014/15-2020/2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

BOGAZICI UNIVERSITY
(BOGAZICI UNIVERSITESI)

(Erasmus ID code: TR ISTANBU01) 
http://www.boun.edu.tr/index_eng.html

ISTANBUL

2014/15-2020/2021

 ΤΟΥΡΚΙΑ

TOBB UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY 

(Erasmus ID code: TR ANKARA10) 
http://www.etu.edu.tr

 ANKARA

2014/15-2020/2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

ISTANBUL BILGI UNIVERSITY

(Erasmus ID code: TR ISTANBU11)
http://www.bilgi.edu.tr/

ISTANBUL

2014/15-2020/2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

Bahcesehir University
(Erasmus ID code: TR ISTANBU08)
http://www.bahcesehir.edu.tr/

ISTANBUL

2014/15-2020/2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

YEDITEPE UNIVERSITY
(Erasmus ID code: TR ISTANBU02)

ISTANBUL

2014/15-2020/2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

 ISTANBUL UNIVERSITY
(Erasmus ID code: TR ISTANBU03)

https://erasmus.istanbul.edu.tr/en/content/baglati/erasmus

 ISTANBUL  2019-2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

MARMARA UNIVERSITY
(Erasmus ID code: TR iSTANBU05)
http://www.marmara.edu.tr/

ISTANBUL

2014/15-2020/2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

BILKENT UNIVERSITY
(Erasmus ID code: TR ANKARA 07)
http://www.bilkent.edu.tr

ANKARA

2014/15-2020/2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY
(Erasmus ID code: TR BURSA 02)http://introffice.btu.edu.tr/index.php

BURSA

2017-2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

SABANCI UNIVERSITY
(Erasmus ID code:TRISTANBU20)

https://iro.sabanciuniv.edu/

ISTANBUL

2019-2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

MIMAR SINAN
Department of Sociology, Faculty of Sciences and letter

(Erasmus ID code:TR ISTANBU06)

www.msgsu.edu.tr

ISTANBUL

2018-2021

ΤΣΕΧIA

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE

(Erasmus ID code: CZ PRAHA07)
http://www1.cuni.cz/index.php?lng=eng

PRAGUE

2014/15-2020/2021

ΤΣΕΧIA

PALACKY UNIVERSITY

(Erasmus ID code: CZ OLOMOUC01)
http://www.upol.cz/en/menu/erasmus-exchange/erasmus/

OLOMOUC

2014/15-2020/2021

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

UNIVERSITY OF VAASA

(Erasmus ID Code: SF VAASA01)
http://www.uwasa.fi/english/

VAASA

2014/15-2020/2021

 Οι παρακάτω Δι-ιδρυματικές Συμφωνίες ισχύουν έως τη λήξη του ακ. έτους 2020-21

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

PLOVDIVSKI UNIVERSITET "PAISII HILENDARSKI"

(Erasmus ID Code: BG_PLOVDIV04)

 

PLOVDIV

2014/15-2020/2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

UNIVERSITAT REGENSBURG

(Erasmus ID code: D REGENSB01 )

 

Regensburg

2014/15-2020/2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

KIRIKKALE UNIVERSITY
(Erasmus ID code: TR KIRIKKA01)
http://www.bilkent.edu.tr

KIRIKKALE

2014/15-2020/2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

Ιzmir University of Economics
(Erasmus ID code: TR IZMIR04)
http://www.ieu.edu.tr/en

IZMIR

2014/15-2020/2021

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

UNIVERSITY OF PANNONIA

(Erasmus ID Code: HU VESZPRE01)
http://englishweb.uni-pannon.hu/

VESZPEM

2014/15-2020/2021

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA

(Erasmus ID code: SK_NITRA01)
https://www.ukf.sk/

NITRA

2014/15-2020/2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY

(Erasmus ID code: TR ISTANBU25)
http://aydin.edu.tr/en_index.asp

ISTANBUL

2014/15-2020/2021

 

Υπεύθυνος
Παπανδρέου Έλενα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
τηλ. 2310 891 401
papandre@uom.edu.gr 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΜΕΤ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΕΤ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ERASMUS+ (PDF) 

Συνεργασίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων για Διδασκαλία 

Οι Δι-ιδρυματικές συμφωνίες του Τμήματος παρατάθηκαν έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

ΒΕΛΓΙΟ

Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Brussel Campus Lemmensinstituut Leuven
(Erasmus ID Code: B BRUSSEL 43)
http://www.lemmens.wenk.be

BRUSSEL

2014/15 - 2020/2021

ΒΕΛΓΙΟ

Erasmushogeschool
Brussel - Department Koninklijk Conservatorium
(Erasmus ID code: B  Brussel 46)

http://www.kcb.be/eng/index.asp
BRUSSEL 2014/15 - 2020/2021

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Nationalacademy of Music "Prof. Pancho Vladigerov" 
(Erasmus ID code: BG SOFIA13) 
http://www.nma.bg

SOFIA

2014/15 - 2020/2021

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Αcademy of Music, Dance and Fine Arts, Plovdiv 
(Erasmus ID code: BG PLOVDIV 07) 
http://www.artacademyplovdiv.com/

PLOVDIV

2014/15 - 2020/2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

HOCHSCHULE FUER MUSIK FRANZ LISZT, WEIMAR (Erasmus ID Code: D  WEIMAR02)
http://www.hfm-weimar.de/index.php?lang=en

WEIMAR

2014/15 - 2020/2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Hochschule fur Musik Detmold
(Erasmus ID Code: D DETMOLD 01)
http://www.hfm-detmold.de/

DETMOLD

2014/15 - 2020/2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Hochschule fur Musik, Theater und Medien Hannover
(Erasmus ID code: D HANNOVE04)
http://www.hmtm-hannover.de/en/

HANNOVER

2014/15 - 2020/2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Folkwang University of the Arts 
(Erasmus ID code: D ESSEN 02)
http://www.folkwang-uni.de/en/home/hochschule/international/

ESSEN

2018-2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Musikhochschule Lubeck
(Erasmus ID code: D LUBECK 02)
http://www.mh-luebeck.de/en/home/

LUBECK

2014/15 - 2020/2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

MARTIN-LUTHER –UNIVERSITAT HALLE -WITTENBERG
(Erasmus ID Code: D HALLE 01)
http://www.musik.uni-halle.de/

HALLE -WITTENBERG

2016/17 - 2020/2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ROBERT SCHUMANN HOCHSCHULE, DÜSSELDORF
(Erasmus ID Code: D DUSSELD 06)

http://www.rsh-duesseldorf.de/

DÜSSELDORF

2018-2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

STAATLICHE HOCHSCHULE FUR MUSIK TROSSINGEN

(Erasmus ID code:D TROSSIN01)

http://mh-trossingen.de/infothek/fuer-studierende/vorlesungsverzeichnis.html

TROSSINGEN

2019-2020

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Hochschule fur Musik und Tanz Koln

(Erasmus ID code:D KOELN03)

KOLN

2019-2021

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

MIDDLESEX UNIVERSITY
(Erasmus ID code: LONDON 67)
ONLY FOR STAFF MOBILITY – ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

LONDON

2016 - 2021

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

UNIVERSITY OF EDINBURGH, Reid School of Music
(Erasmus ID code: UK EDINBUR01) 
http://www.ed.ac.uk/
ONLY FOR STAFF MOBILITY – 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

EDINBURGH

2016 - 2021

ΙΣΠΑΝΙΑ

Musikene, Higher Music Conservatory of the Basque Country 
(Erasmus ID Code: E SANSEB01
http://www.musikene.net/ingles/musikene/fundacion.htm

Donostia-San Sebastian

2014/15 - 2020/2021

ΙΣΠΑΝΙΑ

REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE MADRID, ESPANA (Erasmus ID code: E MADRID27) 
http://www.educa.madrid.org
/web/csm.realconservatorio.madrid

MADRID

2014/15 - 2020/2021

ΙΣΠΑΝΙΑ

Real Conservatorio Superior de Musica "Victoria Eugenia" de Granada
(Erasmus ID Code: E GRANADA 04)
http://www.conservatoriosuperiorgranada.com/

GRANADA

2014/15 - 2020/2021

ΙΣΠΑΝΙΑ

Conservatorio Superior de Musica de Vigo
(Erasmus ID Code: E VIGO03)
http://conservatoriosuperiorvigo.com/?lang=en

VIGO

2014/15 - 2020/2021

ΙΣΠΑΝΙΑ

Conservatorio Superior de Musica de Aragon (CSMA)
(Erasmus ID Code: E ZARAGOZ05)
www.csma.es

ZARAGOZA

2017 - 2021

ΙΣΠΑΝΙΑ

Conservatorio Superior de Musica  “Salvador Segui”
(Erasmus ID Code: E CASTELL13)
www.conservatorisuperioriorcastello.com

CASTELLO DE LA PLANA

2018-2021

ΙΤΑΛΙΑ 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "CASARE POLLINI"(Erasmus ID code: I  PADOVA02)
http://www.conservatoriopollini.it/

PADOVA

2014/15 - 2020/2021

ΙΤΑΛΙΑ 

Conservatorio di Musica Santa Cecilia
(Erasmus ID code: I Roma 09)
http://www.conservatoriosantacecilia.it

ROME

2014/15 - 2020/2021

ΙΤΑΛΙΑ 

INSTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “V. BELLINI” CATANIA (Erasmus ID code: I CATANIA06)
http://www.istitutobellini.it/

CATANIA

2014/15 - 2020/2021

ΙΤΑΛΙΑ 

Universita degli studi di Pavia
(Erasmus ID Code: I PAVIA 01)
http://www.unipv.eu/site/en/home.html

PAVIA

2014/15 - 2020/2021

ΙΤΑΛΙΑ 

Conservatorio di Musica di Adria
(Erasmus ID Code: I ADRIA 01)
http://www.conservatoriobuzzolla.it/

ADRIA (RO)

2014/15 - 2020/2021

ΙΤΑΛΙΑ 

Conservatorio di Musica “A. VIVALDI” DI ALESSANDRIA
(Erasmus ID code: I ALESSAN 01)
http://www.conservatoriovivaldi.it

ALESSANDRIA

2014/15 - 2020/2021

ΙΤΑΛΙΑ 

CONSERVATORIO DI MUSICA ARRIGO BOITO
(Erasmus ID Code: I PARMA 02)
http://www.conservatorio.pr.it

PARMA

2016-2021

ΙΤΑΛΙΑ 

Conservatorio di Musica F. VENEZZE 
(Erasmus ID code: I ROVIGO01)
http://www.conservatoriorovigo.it

ROVIGO

2017-2021

ΚΡΟΑΤΙΑ

University of Zagreb, Music Academy 
(Erasmus ID Code: HR ZAGREB 01)
http://www.muza.unizg.hr/index.php?Itemid=297

ZAGREB

2014/15 - 2020/2021

ΚΥΠΡΟΣ

University of Nicosia- Music Department
(Erasmus ID code: CY NICOSIA 14)
www.unic.ac.cy

NICOSIA

2014/15 - 2020/2021

ΚΥΠΡΟΣ

European University Cyprus
(Erasmus ID code: CY NICOSIA 24)
http://www.euc.ac.cy/

NICOSIA

2014/15 - 2020/2021

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

CODARTS, University of the Arts
(Erasmus ID code: NL ROTTERD 09)
http://www.codarts.nl/01_home_en/index.php

ROTTERDAM

2014/15 - 2020/2021

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ArtEZ Institute of the Arts
(Erasmus ID code: NL ENSCHED 04)
http://www.artez.nl

ENSCHEDE

2018-2021

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Zuyd Hogeschool
(Erasmus ID code: NL Heerlen 14)
http://www.zuyd.nl

HEERLEN

2014/15 - 2020/2021

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY
(Erasmus ID Code: HU GYOR01)
http://info.sze.hu/

 GYOR

 2014/15 - 2020/2021

ΠΟΛΩΝΙΑ

Karol Szymanowski Academy of Music
(Erasmus ID Code: PL KATOWIC04)
http://www.am.katowice.pl/
Pages/general.html

KATOWICE

 2014/15 - 2020/2021

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO (Erasmus ID code: P  CASTELO01) 
http://www.ipcb.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=563

CASTELO BRANCO

 2014/15 - 2020/2021

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

NATIONAL UNIVERSITY OF MUSIC BUCHAREST (ERASMUS ID CODE: RO BUCURES03)

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

https://www.unmb.ro/

BUCHAREST

2020-2021

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Academy Of Arts In Banska Bystrica 
(Erasmus ID code: SK BANSKA02) 
http://www.aku.sk

 BANSKA

 2014/15 - 2020/2021

ΣΟΥΗΔΙΑ

Lund University, Malmö Academy of Music
(Erasmus ID code: S LUND 01)
http://www.mhm.lu.se/

 Malmö 

 2014/15 - 2020/2021

ΣΟΥΗΔΙΑ

University of Gothenburg (Academy of music and drama)

(Erasmus ID code: S GOTEBOR01)

https://utbildning.gu.se/education/courses-and-programmes/courses-for-exchange-students

GOTHENBURG

2014/15-

2020/21

ΤΟΥΡΚΙΑ

Turkish Music State Conservatory
(Erasmus ID code: TR ISTANBU 04)
http://www.tmdk.itu.edu.tr

 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ

 2014/15 - 2020/2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

Gazi Universitesi
(Erasmus ID code: TR ANKARA 02)
http://www.gazi.edu.tr/

ANKARA 

 2014/15 - 2020/2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

YASAR Universitesi
(Erasmus ID dode: TR ISMIR05)
http://www.yasar.edu.tr/en/

ISMIR

 2014/15 - 2020/2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

Yildiz Technical University 
(Erasmus ID dode: TR ISTANBU 07)
http://www.bologna.yildiz.edu.tr/

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ

 2014/15 - 2020/2021

ΤΟΥΡΚΙΑ

 EGE University
(Erasmus ID dode: TR ISMIR02)
http://www.ege.edu.tr/

ISMIR

 2018-2021

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Arts Academy at Turku- University of Applied Sciences
(Erasmus ID Code: SF TURKU 05)
http://www.tuas.fi/

TURKU 

 2014-2021

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

UNIVERSITΥ OF THE ARTS HELSINKI, SIBELIUS ACADEMY (Erasmus ID Code: SF HELSINK42)
http://www.uniarts.fi/EN/SIBA

HELSINKI

 2014-2021

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (Erasmus ID Code SF HELSINK41) 
www.metropolia.fi/exchange 

HELSINKI

 2016-2021

 

Υπεύθυνος
Πρωτόγερος Νικόλαος 
ΑναπληρωτήςΚαθηγητής
τηλ. 2310 891 6812310 891 681
proto@uom.gr

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

UNIVERSITY DUISBURG 
(Erasmus ID code: D ESSEN04

http://www.lsf.uni-due.de

ESSEN

2014/15 - 2019/2020

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Universita tea Din Craiova
(Erasmus ID code: RO CRAIOVA01) 
http://www.ucv.ro

CRAIOVA

2014/15 - 2020/2021

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Vytautas Magnus University
(Erasmus ID code: LT KAUNAS01) 
www.vdu.lt/en

ΚAUNAS

2014/15 - 2016/2021

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

UNIVERSIDAD DE COIMBRA
(Erasmus ID code: P COIMBRA01) 
http://www.uc.pt/en/driic/mobilidade/in/

COIMBRA

2014/15 - 2019/2020

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

UNIVERSIDAD DE AVEIRO
(Erasmus ID code: P AVEIRO 01) 
http://www.ua.pt/

AVEIRO

2018-2021