Τι πρέπει να κάνετε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και μετά την επιστροφή


Αμέσως μετά την άφιξή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα πρέπει να κάνετε τις παρακάτω ενέργειες το συντομότερο:

  • να επισκεφτείτε το Τμήμα Υποδοχής και να κάνετε την εγγραφή σας (Registration/Enrolment).
  • να δώσετε στον/ην Erasmus Coordinator το έντυπο Certification of Arrival (δείτε παρακάτω) να το συμπληρώσει και στη συνέχεια να μας το στείλετε εσείς οι ίδιοι σκαναρισμένο μέσα σε 10 ημέρες από την εγγραφή σας στο Email: erasmus@uom.edu.gr
  • το αργότερο σε διάστημα 4 εβδομάδων από την άφιξή σας πρέπει να βρεθείτε με τον/την Erasmus Academic Coordinator προκειμένου να συζητήσετε για τα μαθήματα με βάση τη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement) που ήδη έχετε κάνει. Σε περίπτωση που θέλετε αλλαγές πρέπει να στείλετε τη Συμφωνία συμπληρωμένη ως προς το πεδίο During The Mobility/Changes, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον/την Academic Coordinator στον Διοικητικά Υπεύθυνο του Τμήματός σας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η διαδικασία αυτή τονίζεται ότι πρέπει να γίνει κατά τον πρώτο μήνα παραμονής σας στο εξωτερικό και όχι αργότερα.
  • σε περίπτωση που θέλετε παράταση σπουδών θα πρέπει να στείλετε αίτημα στο Γραφείο Erasmus τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ολοκλήρωση της κινητικότητας αφού πρώτα έχετε ενημερώσει και το ίδρυμα υποδοχής

Σημαντική σημείωση: Η αλληλογραφία σας με το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αλλά και του Πανεπιστημίου Υποδοχής πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (το πανεπιστημιακό σας email).


Ενέργειες που πρέπει να κάνετε αφού ολοκληρώσετε τις σπουδές σας στο εξωτερικό.


Πριν αναχωρήσετε για την επιστροφή σας στην Ελλάδα πρέπει να δώσετε προς συμπλήρωση στον Επιβλέποντα Καθηγητή (Supervisor) σας στο ίδρυμα υποδοχής το έντυπο  Confidential Supervisor's Report και το οποίο θα βρείτε παρακάτω. Το εν λόγω έγγραφο πρέπει στη συνέχεια να καταθέσετε στον Διοικητικά Υπεύθυνο του Τμήματός σας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε διάσημα 30 ημερών από την επιστροφή σας στην Ελλάδα.

Προσοχή! Το διάστημα παραμονής σας στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον  όσο και το διάστημα για το οποίο λάβατε υποτροφία (max 4) ή με απόκλιση  5 ημερών. Αν στο Confidential Supervisor's Report βεβαιώνεται μικρότερο διάστημα, η χρηματική διαφορά που προκύπτει μπορεί να συμψηφιστεί με τη β' δόση ή και να ζητηθεί επιστροφή μέρους του ποσού που έχει ήδη λάβει ο φοιτητής.  . Αν βεβαιώνεται μεγαλύτερο διάστημα, αυτό θεωρείται ως μηδενικής επιχορήγησης (zero grant).

Μετά την επιστροφή σας αποστέλλετε στον Διοικητικά Υπεύθυνο Erasmus του τμήματός σας τα παρακάτω:

  • Confidential Supervisor's report , συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Ίδρυμα Υποδοχής.
  • Transcript of Records (Αναλυτική Βαθμολογία-η έκδοση του πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας απαιτεί συνήθως αρκετές εβδομάδες, για το λόγο αυτό αφού καταθέσετε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μπορείτε να το στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σκαναρισμένο στον διοικητικά υπεύθυνο του Τμήματός σας). Η συγκέντρωση, στο πλαίσιο του Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας, ενός αριθμού πιστωτικών μονάδων μικρότερου του 10, συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος είσπραξης του υπολειπόμενου 20% της υποτροφίας.
  • Learning Agreement/ Before the mobility (στην περίπτωση που έγιναν αλλαγές στα μαθήματα θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο και το πεδίο During the Mobilitly/Changes το οποίο πρέπει να έχει ημερομηνίες στην αρχή του εξαμήνου φοίτησης στο εξωτερικό (βλ. πεδίο τι πρέπει να κάνετε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο εξωτερικό).

 Στο κεντρικό Γραφείο Erasmus (erasmus@uom.edu.gr) αποστέλλετε :

  • Παραστατικά ταξιδίου επιστροφής (κάρτα επιβίβασης για το αεροπλάνο και εισιτήρια για τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς). Αν τα παραστατικά είναι σε φυσική μορφή, θα πρέπει να προσκομίζονται τα πρωτότυπα.

Τέλος, θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά:

  • την Τελική Έκθεση (Participant's EU survey) την οποία λαμβάνετε με  αυτοματοποιημένο μήνυμα  στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (Email) μετά το τέλος της κινητικότητάς σας . Πρόκειται για ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την κινητικότητά σας.

Όλα τα ανωτέρω είναι υποχρεωτικά προκειμένου να σας καταβληθεί η αποπληρωμή (β΄δόση-20% της υποτροφίας).

Χρήσιμα έντυπα:


 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font