Τι πρέπει να κάνετε κατά τη διάρκεια των σπουδών στο εξωτερικό


Αμέσως μετά την άφιξή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα πρέπει να κάνετε τις παρακάτω ενέργειες το συντομότερο:

  • να επισκεφτείτε το Τμήμα Υποδοχής και να κάνετε την εγγραφή σας (Registration/Enrolment).
  • να δώσετε στον/ην Erasmus Coordinator το έντυπο που θα βρείτε παρακάτω με τίτλο Certification of Arrival να το συμπληρώσει και στη συνέχεια να μας το στείλετε εσείς οι ίδιοι σκαναρισμένο μέσα σε 10 ημέρες από την εγγραφή σας στο Email: erasmus@uom.gr
  • το αργότερο σε διάστημα 4 εβδομάδων από την άφιξή σας πρέπει να βρεθείτε με τον/την Erasmus Academic Coordinator προκειμένου να συζητήσετε για τα μαθήματα με βάση τη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement) που ήδη έχετε κάνει. Σε περίπτωση που θέλετε αλλαγές πρέπει να στείλετε τη Συμφωνία συμπληρωμένη ως προς το πεδίο During The Mobility, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον/την Academic Coordinator στον Διοικητικά Υπεύθυνο του Τμήματός σας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η διαδικασία αυτή τονίζεται ότι πρέπει να γίνει κατά τον πρώτο μήνα παραμονής σας στο εξωτερικό και όχι αργότερα.
  • σε περίπτωση που θέλετε παράταση σπουδών θα πρέπει να στείλετε αίτημα στο Γραφείο Erasmus τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ολοκλήρωση της κινητικότητας αφού πρώτα έχετε ενημερώσει και το ίδρυμα υποδοχής

Σημαντική σημείωση: Η αλληλογραφία σας με το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αλλά και του Πανεπιστημίου Υποδοχής πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (το πανεπιστημιακό σας email).


Ενέργειες που πρέπει να κάνετε αφού ολοκληρώσετε τις σπουδές σας στο εξωτερικό.


Πριν αναχωρήσετε για την επιστροφή σας στην Ελλάδα πρέπει να δώσετε προς συμπλήρωση στον Επιβλέποντα Καθηγητή (Supervisor) σας στο ίδρυμα υποδοχής το έντυπο που ονομάζεται Confidential Supervisor's Report και το οποίο θα βρείτε παρακάτω. Το εν λόγω έγγραφο πρέπει στη συνέχεια να καταθέσετε στον Διοικητικά Υπεύθυνο του Τμήματός σας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε διάσημα 30 ημερών από την επιστροφή σας στην Ελλάδα. Προσοχή! Το διάστημα παραμονής σας στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 μήνες , όσοι και οι μήνες για τους οποίους λάβατε υποτροφία ή με απόκλιση  5 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση γίνεται επανυπολογισμός του ποσού σύμφωνα με τους Χρηματοοικονομικούς Κανόνες της Σύμβασης.

Επίσης, θα πρέπει στο ίδιο διάστημα να καταθέσετε:

  • Transcript of Records (Αναλυτική Βαθμολογία-η έκδοση του πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας απαιτεί συνήθως αρκετές εβδομάδες, για το λόγο αυτό αφού καταθέσετε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μπορείτε να το στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σκαναρισμένο στον διοικητικά υπεύθυνο του Τμήματός σας). Η συγκέντρωση, στο πλαίσιο του Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας, ενός αριθμού πιστωτικών μονάδων μικρότερου του 10, συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος είσπραξης του υπολειπόμενου 20% της υποτροφίας.
  • Learning Agreement (στην περίπτωση που έγιναν αλλαγές στα μαθήματα θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο και το πεδίο During the Mobilitly το οποίο πρέπει να έχει ημερομηνίες στην αρχή του εξαμήνου φοίτησης στο εξωτερικό (βλ. πεδίο τι πρέπει να κάνετε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο εξωτερικό).

Τέλος, θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά:

  • την Τελική Έκθεση (EU survey στο mobility tool) - πρόκειται για αυτοματοποιημένο μήνυμα που λαμβάνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email)
  • το 2ο διαδικτυακό γλωσσικό τεστ (OLS) - πρόκειται για αυτοματοποιημένο μήνυμα που λαμβάνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email)

Όλα τα ανωτέρω είναι υποχρεωτικά προκειμένου να σας καταβληθεί η αποπληρωμή (β΄δόση-20% της υποτροφίας).

Χρήσιμα έντυπα: