Τι πρέπει να κάνετε πριν τη μετακίνηση


Τι πρέπει να κάνετε πριν τη μετακίνησή σας στο εξωτερικό για σπουδές

Εφόσον εγκρίθηκε το αίτημά σας για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1ο να συμπληρώσετε μια Αίτηση Εγγραφής (ApplicationForm) που θα σας χορηγήσει το ίδρυμα υποδοχής. Τα ιδρύματα υποδοχής συνήθως, στέλνουν απευθείας στους επιλεγμένους φοιτητές email το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και έντυπα ή τα σχετικά links. Εάν δεν συμβεί αυτό θα πρέπει να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ιδρύματος υποδοχής και ν’ αναζητήσετε τις απαιτούμενες διαδικασίες και έγγραφα για την εγγραφή σας

2ο να συμπληρώσετε τη Συμφωνία Μάθησης (LearningΑgreement) σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης που θα σας δώσει το ίδρυμα υποδοχής αλλά και με βάση τα όσα σας έχει συμβουλέψει ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Τμήματός σας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

3ο να συμπληρώσετε τη Σύμβαση Σπουδών προκειμένου να την προσκομίσετε στο Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (για τις ημερομηνίες προσκόμισης θα ενημερωθείτε με email από το Γραφείο μας)

4ο ν’ απευθυνθείτε στο ίδρυμα υποδοχής για πιθανή βοήθεια στο θέμα της διαμονής στη χώρα

5ο να προμηθευθείτε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Η κάρτα καλύπτει τις ανάγκες της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό. Ο ασφαλιστικός σας φορέας (είναι ο φορέας του ενός από τους δύο γονείς) θα σας χορηγήσει Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.). Εάν σας ζητήσουν (ο ασφαλιστικός φορέας) βεβαίωση φοίτησης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ότι και θα μετακινηθείτε μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος, το Γραφείο μας είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης. Το αίτημα για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας Ε.Κ.Α.Α. είναι καλό να αιτηθείτε τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία αναχώρησης

6ο να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό εάν δεν έχετε ήδη στο όνομά σας ή ως συνδικαιούχος για την κατάθεση των χρημάτων της υποτροφίας. Στο γραφείο ERASMUS του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα προσκομίσετε σε φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από συναλλαγές με την Τράπεζα βαρύνουν εσάς.

7ο να προσκομίσετε στο Γραφείο μας συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε παρακάτω.

Επισήμανση: Ο δικαιούχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη συμπλήρωση των εγγράφων. Επικοινωνείτε αποκλειστικά και μόνο εσείς με το γραφείο ERASMUS με το email του Πανεπιστημίου. Δεν πρέπει να επεμβαίνατε και ν’ αλλάζετε άρθρα και πεδία στα προ-τυπωμένα έντυπα. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού και οι μουτζούρες. Σε περίπτωση λάθους, σε ότι αφορά στη Σύμβαση Σπουδών διαγράφετε το λάθος, συμπληρώνετε το σωστό και μονογράφετε την διόρθωση. Είναι υποχρέωση σας, πριν έρθετε για την υπογραφή της σύμβασης να έχετε ενημερωθεί για τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης του εξαμήνου σας στο ίδρυμα υποδοχής. Χωρίς αυτές δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε υπογραφή της σύμβασης.

Χρήσιμα έντυπα: