Επικοινωνία


Με email στο espsecr@uom.edu.gr (για όλα τα θέματα)

 phone

Με τηλέφωνο

Προϊσταμένη Γραμματείας: κ Παπανικολάου Ευδοξία-2310.891258

Υπάλληλοι Γραμματείας:

Ευσταθίου Αικατερίνη 2310891339

Βαλαβανίδης Γεώργιος 2310 891339

Παπαδόπουλος Αθανάσιος 2310 891253

Ποϊράζη Ελευθερία 2310 891146

 

 

 mail

Με ταχυδρομείο, στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Κτίριο ΚΖ, Ημιώροφος
Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font