Επικοινωνία


Με email στο espsecr@uom.edu.gr (για όλα τα θέματα)

 phone

Με τηλέφωνο

Προϊσταμένη Γραμματείας: κ Παπανικολάου Ευδοξία-2310.891258

Υπάλληλοι Γραμματείας:

Ευσταθίου Αικατερίνη 2310891339

Βαλαβανίδης Γεώργιος 2310 891339

Παπαδόπουλος Αθανάσιος 2310 891253

Ποϊράζη Ελευθερία 2310 891146

 

 

 mail

Με ταχυδρομείο, στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Κτίριο ΚΖ, Ημιώροφος
Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη