Οδηγός Πρακτικής Άσκησης


 

ΟΔΗΓΟΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ   ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

ΣΧΟΛΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΩΝ 

                                                                             

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font