Οδηγός Πρακτικής Άσκησης


 

ΟΔΗΓΟΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ   ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

ΣΧΟΛΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΩΝ