Πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκειας - Αίτηση


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

Η χορήγηση της βεβαίωσης γίνεται ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή.

  • Κατεβάζετε και συμπληρώνετε την αίτηση που επισυνάπτεται.
  • Υπογράφετε την αίτηση.
  • Την αποστέλλετε από το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο σε μορφή pdf στο e-mail της γραμματείας: espsecr@uom.edu.gr
  • H βεβαίωση θα σας σταλεί σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει στην αίτηση σας.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font