Πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκειας - Αίτηση


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

Η χορήγηση της βεβαίωσης γίνεται ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή.

  • Κατεβάζετε και συμπληρώνετε την αίτηση που επισυνάπτεται.
  • Υπογράφετε την αίτηση.
  • Την αποστέλλετε από το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο σε μορφή pdf στο e-mail της γραμματείας: espsecr@uom.edu.gr
  • H βεβαίωση θα σας σταλεί σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει στην αίτηση σας.