Πολιτική Ποιότητας


 

           ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2023

        ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

         Αριθμ  Απόφασης Συνέλευσης 8/4-12-2023

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ΤΕΚΠ) εφαρμόζει απαρέγκλιτα μια σύγχρονη πολιτική ποιότητας Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, Μεταπτυχιακών και
Διδακτορικών Σπουδών που διαμορφώνεται με βάση τις διεθνείς εξελίξεις στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας.

Χάρη σε αυτήν την πολιτική, το ΤΕΚΠ έχει κατορθώσει κατά την
υπερεικοσαετή λειτουργία του να προσφέρει στους αποφοίτους του τα αναγκαία εφόδια για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων του πεδίου (α) της Εκπαίδευσης των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή Αναπηρίες και (β) της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Το γεγονός αυτό έχει καταξιώσει το ΤΕΚΠ στη συνείδηση όλων των εμπλεκομένων στις ποικίλες προκλήσεις και δράσεις αυτών των δύο κοινωνικά κρίσιμων πεδίων.

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font