Σύμβουλοι Σπουδών


Με την υπ.αρ.απ.20/28-6-2023 Συνέλευσης του Τμήματος Σύμβουλοι Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 :
 
Καθηγήτρια κα Καρτασίδου Λευκοθέα & Επίκουρη Καθηγήτρια κα Συτζιούκη Μαρία
 
Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται αλφαβητικά ως εξής και εφόσον συμπληρώσουν το έντυπο ατομικής συμβουλευτικής:
 
(Α-Μα) στην Καθηγήτρια κα Καρτασίδου Λευκοθέα, email επικοινωνίας: lefka@uom.edu.gr

 
(Με-Ω) στην Επίκουρη Καθηγήτρια κα Συτζιούκη Μαρία,  email επικοινωνίας: sitziouki@uom.edu.gr
 
  • ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  • Μπορώ να συμμετέχω στην εξεταστική Σεπτεμβρίου σε μάθημα που διδάχθηκε στο χειμερινό εξάμηνο ;
  • Αν αποτύχω σε κάποιο μάθημα στην εξεταστική μπορώ να το αντικαταστήσω με κάποιο άλλο;
  • Αν στην διάρκεια των σπουδών μου αποφασίσω να αλλάξω την ξένη Γλώσσα που παρακολουθώ μπορώ να το κάνω;
  • Μπορώ να επιλέξω μάθημα Υποχρεωτικό ως ελεύθερης Επιλογής από την άλλη κατεύθυνση;
  • Από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου μπορώ να επιλέξω μαθήματα ως ελεύθερης επιλογής;
  • Έχω συγκεντρώσει τα απαραίτητα e.c.t.s.(240/241) αλλά δεν μπορώ να λάβω την ολοκλήρωση των σπουδών μου. Γιατί συμβαίνει αυτό;
  • Για να μπορέσω να δηλώσω την Π.Α. πρέπει να συγκεντρώνω 150 e.c.t.s. Δεν έχω καταφέρει να τα συγκεντρώσω στην τελευταία εξεταστική του Ιουνίου. Αν τα συγκεντρώσω έπειτα από την εξεταστική του Σεπτεμβρίου μπορώ να πραγματοποιήσω την Π.Α. ;
  • Έχω συγκεντρώσει τα 150 e.c.t.s. που απαιτούνται για την Π.Α. αλλά δεν μπορώ να πραγματοποιήσω την δήλωση της Π.Α.

  

Για την συμμετοχή στην εξεταστική Σεπτεμβρίου απαραίτητα πρέπει να έχει δηλωθεί το μάθημα κατά το τρέχων ακαδημαϊκό έτος.

Αντικατάσταση μαθήματος και επιλογή άλλου μαθήματος επιτρέπεται μόνο σε μαθήματα ΥΕ(Υποχρεωτικά Επιλογής Κατεύθυνσης) ή σε Ε.Ε.( Ελεύθερης Επιλογής). 

Αλλαγή ξένης γλώσσας μπορεί να γίνει έπειτα από αίτηση του Φοιτητή. Αλλαγή ξένης Γλώσσας επιτρέπεται  μόνο μία φορά και επίσης πρέπει να παρακολουθήσει και τα 4 εξάμηνα, άσχετα αν στην προηγούμενη έχει περασμένα μαθήματα.

Ως Ελεύθερη επιλογή μπορώ να επιλέξω μάθημα της άλλης κατεύθυνσης το οποίο είναι Υποχρεωτικό.

Ως Ελεύθερης Επιλογής μπορεί να επιλεχθεί μάθημα από άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου αρκεί να βρίσκεται στον κατάλογο των προσφερόμενων μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους που γίνεται η δήλωση.

Για την ολοκλήρωση των σπουδών εκτός από την συγκέντρωση των απαραίτητων e.c.t.s. Απαιτείται και η συγκεκριμένη κατανομή αυτών στις ιδιότητες μαθημάτων. Βλ. κανονισμό λήψης πτυχίου ανάλογα με το έτος εισαγωγής.

Βεβαίως μπορείτε αν επιτύχετε τα μαθήματα τα οποία συμπληρώνουν τα απαραίτητα e.c.t.s. (150) για την πραγματοποίηση της Π.Α..

Η πραγματοποίηση της Π.Α. προϋποθέτει και την επιτυχή παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων βλ. προαπαιτούμενα μαθήματα.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font