2016-2017


Στη σελίδα αυτή προβάλλονται τα Συνέδρια και Ημερίδες που διοργανώθηκαν από το Τμήμα κατά την περίοδο 2016-2017

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2016/2017

ΣΥΝΕΔΡΙΟ/ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ

Οι άνθρωποι της εκπαιδευτικής πράξης ρωτούν, οι άνθρωποι της ακαδημαϊκής έρευνας απαντούν

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ

1η Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα της Μουσικής

«Η μουσική στη γενική και ειδική εκπαίδευση: Από τη θεωρία στην έρευνα και τη διδακτική πράξη»

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΜΣ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΜΣ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΚΑΡΤΑΣΙΔΟΥ & ΛΕΛΟΥΔΑ ΣΤΑΜΟΥ