Θεσμικό Πλαίσιο


Η λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος  ρυθμίζεται από:

N. 4957/2022, άρθρα 90 - 97

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font