Χρηματοδοτούμενα Έργα


PROJECTS SINCE 2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 2014 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

 

PROJECT TITLE

ACRONYM

PROGRAM

PROJECT COORDINATOR

SCIENTIFICAL RESPONSIBLE

DURATION 

WEBSITE

Enabling Students With Neurodiversity

ENTENDER

Erasmus+ KA2- CBHE

COVENTRY UNIVERSITY (UK) Λευκοθέα Καρτασίδου 2020-2021  

Promoting Accessibility of students with disability to Higher Education in Cuba and Dominican Republic 

ACCESS

 

Erasmus+ KA2- CBHE

University of Alicante (SP) Λευκοθέα Καρτασίδου  2020-2022  

Developing Virtual Reality Resources Introducing Technology Tools for Children with Autism Spectrum Disorder to SEN Teaching Undergraduates

Able with Tech Tools

Erasmus+  ΚΑ2 Strategic Partnerships DUZCE UNIVERSITY (TR)  Λευκοθέα Καρτασίδου 2019-2020 https://autismtechtools.com 

Including Students with Impairments in Distance Education

InSIDE

Erasmus+ KA2 CBHE

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ελένη Κουστριάβα

2019-2022

http://www.inside-project.org/

Greece FAST 112 campaign

FAST HEROES112

Boehringer-ingelheim Gmbh & Angels Initiative

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πρώιου

Χαρίκλεια

2019-2021

https://www.facebook.com/ fastheroes112/

Enhancing Digital Skills of Hard-to-Reach Adults for Better Life Chances

EDS

Erasmus+  ΚΑ2 Strategic Partnerships

Ministry of Education, Directorate of Lifelong Learning, Ankara, Turkey

Βασίλης Δαγδιλέλης

2019-2021

 

Vocational training on communication and teaching approaches in Autism Spectrum Disorders

Train-ASD

ERASMUS+ KA2 VET

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Συριοπούλου Χριστίνα

2018-2020

https://www.train-asd.eu/ index.php/en/

Integration of Experiential Learning and Virtual Reality on Gifted Education

VR4GIFTED

 

Erasmus+ ΚΑ2 Strategic Partnerships

CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI

Αγαλιώτης Ιωάννης

2018-2020

http://vr4gifted.com/

Support of social care interventions for the students of university of Macedonia

 

ΕΣΠΑ: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

2018-2022

 

Access of persons with disability in cultural heritage

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙA-ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, “Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία”

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

2018-2020

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017 (Ως επιβράβευση συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε. ) του έργου "Improved Children Auditory REhabilitation- Speech processing cues in children with hearing  impairment (iCARE)-FP7-PEOPLE-2013- ITN-607139»

   

ΓΓΕΤ

Matching Funds,

2016-2017

University of Macedonia Areti Okalidou  2018  

Progression of Accessibility Centres in higher Education for Students with disabilities in North Africa

PACES

ERASMUS+ KA2 CBHE

Coventry University

Καρτασίδου Λευκοθέα

2017-2020

http://pacesproject.eu/ en/home

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2016 (Ως επιβράβευση συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε. ) του έργου "Improved Children Auditory REhabilitation- Speech processing cues in children with hearing  impairment (iCARE)-FP7-PEOPLE-2013- ITN-607139»

 

ΓΓΕΤ

Matching Funds,

2014-2016

University of Macedonia  Areti Okalidou 2017   

ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the crossborder Territory

SOCIAL FORCES

Interreg V –A Greece-Bulgaria 2014-2020

Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΑΕ ΟΤΑ

Μιλτιάδης Σταμπουλής

2017-2019

https://socialforces.eu/

School to Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro

Trans2Work

ERASMUS+ KA2 CBHE

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Καρτασίδου Λευκοθέα

2014-2018

www.trans2work.eu

Specification of symbols used on audio-tactile maps for individuals with blindness

AT-MAPS

(LLP) – KA3-ICT MULTILATERAL PROJECTS

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

2014-2017

https://www.atmaps.eu/ index.php/english/

Improving Children’s Auditory Rehabilitation (iCARE): Speech processing cues in children with hearing -impairment

iCARE  FP7-PEOPLE - 2013 - ITN - 607139 Katholieke Universiteit Leuven Areti Okalidou 2014-2017  https://cordis.europa.eu/ project/id/607139

Contemporary approaches for adaptation of individuals with disabilities in their young and adult lives

 

ΠΕΓΑ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

2014-2015

 

Audio and Tactile Access to Knowledge for Individuals with Visual Impairments

ΚΑΪΚΟΣ

ΘΑΛΗΣ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

2012-2015

 

Support Services for Individuals and Students with Disabilities at the University of Macedonia

 

Ψηφιακή Σύγκλιση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

2012-2014