Χρηματοδοτούμενα Έργα


PROJECTS SINCE 2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 2014 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

 

PROJECT TITLE

ACRONYM

PROGRAM

PROJECT COORDINATOR

SCIENTIFICAL RESPONSIBLE

DURATION 

WEBSITE

Congnitive Resources for Toddless - Teens and Experts

CORTTEX

Erasmus + KA2 VET

University of Bucharest Συριοπούλου - Δελλή Χριστίνα 2020-2022  

Autism Play Therapy for Movement

 

Erasmus SPORTS

University of Bucharest Συριοπούλου - Δελλή Χριστίνα 2020 -2022  

Enabling Students With Neurodiversity

ENTENDER

Erasmus+ KA2- CBHE

COVENTRY UNIVERSITY (UK) Λευκοθέα Καρτασίδου 2020-2021  

Promoting Accessibility of students with disability to Higher Education in Cuba and Dominican Republic 

ACCESS

 

Erasmus+ KA2- CBHE

University of Alicante (SP) Λευκοθέα Καρτασίδου  2020-2022 https://www.access-caribbean.eu/es

Developing Virtual Reality Resources Introducing Technology Tools for Children with Autism Spectrum Disorder to SEN Teaching Undergraduates

Able with Tech Tools

Erasmus+  ΚΑ2 Strategic Partnerships DUZCE UNIVERSITY (TR)  Λευκοθέα Καρτασίδου 2019-2020 https://autismtechtools.com 

Including Students with Impairments in Distance Education

InSIDE

Erasmus+ KA2 CBHE

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ελένη Κουστριάβα

2019-2022

http://www.inside-project.org/

Greece FAST 112 campaign

FAST HEROES112

Boehringer-ingelheim Gmbh & Angels Initiative

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πρώιου

Χαρίκλεια

2019-2021

https://www.facebook.com/ fastheroes112/

Enhancing Digital Skills of Hard-to-Reach Adults for Better Life Chances

EDS

Erasmus+  ΚΑ2 Strategic Partnerships

Ministry of Education, Directorate of Lifelong Learning, Ankara, Turkey

Βασίλης Δαγδιλέλης

2019-2021

 

Vocational training on communication and teaching approaches in Autism Spectrum Disorders

Train-ASD

ERASMUS+ KA2 VET

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Συριοπούλου Χριστίνα

2018-2020

https://www.train-asd.eu/ index.php/en/

Integration of Experiential Learning and Virtual Reality on Gifted Education

VR4GIFTED

 

Erasmus+ ΚΑ2 Strategic Partnerships

CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI

Αγαλιώτης Ιωάννης

2018-2020

http://vr4gifted.com/

Support of social care interventions for the students of university of Macedonia

 

ΕΣΠΑ: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

2018-2022

 

Access of persons with disability in cultural heritage

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙA-ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, “Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία”

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

2018-2020

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017 (Ως επιβράβευση συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε. ) του έργου "Improved Children Auditory REhabilitation- Speech processing cues in children with hearing  impairment (iCARE)-FP7-PEOPLE-2013- ITN-607139»

   

ΓΓΕΤ

Matching Funds,

2016-2017

University of Macedonia Areti Okalidou  2018  

Progression of Accessibility Centres in higher Education for Students with disabilities in North Africa

PACES

ERASMUS+ KA2 CBHE

Coventry University

Καρτασίδου Λευκοθέα

2017-2020

http://pacesproject.eu/ en/home

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2016 (Ως επιβράβευση συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε. ) του έργου "Improved Children Auditory REhabilitation- Speech processing cues in children with hearing  impairment (iCARE)-FP7-PEOPLE-2013- ITN-607139»

 

ΓΓΕΤ

Matching Funds,

2014-2016

University of Macedonia  Areti Okalidou 2017   

ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the crossborder Territory

SOCIAL FORCES

Interreg V –A Greece-Bulgaria 2014-2020

Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΑΕ ΟΤΑ

Μιλτιάδης Σταμπουλής

2017-2019

https://socialforces.eu/

School to Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro

Trans2Work

ERASMUS+ KA2 CBHE

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Καρτασίδου Λευκοθέα

2014-2018

www.trans2work.eu

Specification of symbols used on audio-tactile maps for individuals with blindness

AT-MAPS

(LLP) – KA3-ICT MULTILATERAL PROJECTS

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

2014-2017

https://www.atmaps.eu/ index.php/english/

Improving Children’s Auditory Rehabilitation (iCARE): Speech processing cues in children with hearing -impairment

iCARE  FP7-PEOPLE - 2013 - ITN - 607139 Katholieke Universiteit Leuven Areti Okalidou 2014-2017  https://cordis.europa.eu/ project/id/607139

Contemporary approaches for adaptation of individuals with disabilities in their young and adult lives

 

ΠΕΓΑ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

2014-2015

 

Audio and Tactile Access to Knowledge for Individuals with Visual Impairments

ΚΑΪΚΟΣ

ΘΑΛΗΣ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

2012-2015

 

Support Services for Individuals and Students with Disabilities at the University of Macedonia

 

Ψηφιακή Σύγκλιση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

2012-2014