Χρηματοδοτούμενα Έργα


PROJECTS SINCE 2017

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 2017 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ


A. Μέλη του Τμήματος ΕΚΠ είναι Project Leaders 

PROJECT TITLE

ACRONYM / Website

PROGRAM

PROJECT COORDINATOR

SCIENTIFICAL RESPONSIBLE

DURATION 

Studying the mobility of individuals with blindness and the effects of an audio-haptic memory game

BLindS-Mobility

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ελένη Κουστριάβα

2022-

2025

Autism Inclusion in Distance Learning - 

Autism-IncluDi 

Erasmus+ KA220(HED) Partnerships for cooperation and exchanges of practices  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Νικόλαος Φαχαντίδης 

2022-

2024

Κατασκευή Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Αποτύπωση της Αναγνώρισης Προηγούμενης Μη Τυπικής και Άτυπης Γνώσης στην Ελλάδα – Έρευνα Καταγραφής και Μελέτης δείγματος ενηλίκων συμμετεχόντων και ενδιαφερομένων φορέων: Ανάλυση Συμπερασμάτων και Προτάσεις Πολιτικής»

-

Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β - 

ΕΣΠΑ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020"

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σταμπουλής Μιλτιάδης

2019-

2022

Holistic approach to accessible higher education

HEDforALL

https://hedforall.eu/

 Εrasmus+ KA220(HED) Partnerships for cooperation and exchanges of practices Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

2021-

2024

School Social Support for Students with Disabilities

4StuDi

http://4studi.uom.gr/

Erasmus+

KA201, Strategic Partnerships for School Education

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

2020-

2023

Including Students with Impairments in Distance Education

InSIDE

http://www.inside-project.org/

Erasmus+

KA2 CBHE

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ελένη Κουστριάβα

2019-

2022

Greece FAST 112 campaign

FAST HEROES112

https://www.facebook.com/ fastheroes112/

Boehringer-ingelheim Gmbh & Angels Initiative

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πρώιου

Χαρίκλεια

2019-

2021

Vocational training on communication and teaching approaches in Autism Spectrum Disorders

Train-ASD

https://www.train-asd.eu/ index.php/en/

ERASMUS+

KA2 VET

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Συριοπούλου Χριστίνα

2018-

2020

Support of social care interventions for the students of university of Macedonia

 

ΕΣΠΑ:

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

2018-

2022

Access of persons with disability in cultural heritage

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙA-ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, “Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία”

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

2018-

2020

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017 (Ως επιβράβευση συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε. ) του έργου "Improved Children Auditory REhabilitation- Speech processing cues in children with hearing  impairment (iCARE)-FP7-PEOPLE-2013- ITN-607139»

 
 

ΓΓΕΤ

Matching Funds,

2016-2017

University of Macedonia Areti Okalidou  2018

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2016 (Ως επιβράβευση συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε. ) του έργου "Improved Children Auditory REhabilitation- Speech processing cues in children with hearing  impairment (iCARE)-FP7-PEOPLE-2013- ITN-607139»

 

ΓΓΕΤ

Matching Funds,

2014-2016

University of Macedonia  Areti Okalidou 2017 

School to Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro

Trans2Work

www.trans2work.eu

ERASMUS+

KA2 CBHE

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Καρτασίδου Λευκοθέα

2014-

2018

Specification of symbols used on audio-tactile maps for individuals with blindness

AT-MAPS

https://www.atmaps.eu/ index.php/english/

(LLP) – KA3-ICT MULTILATERAL PROJECTS

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

2014-

2017


Β. Μέλη του Τμήματος ΕΚΠ είναι συνεργάτες

PROJECT TITLE

ACRONYM / Website

PROGRAM

PROJECT COORDINATOR

SCIENTIFICAL RESPONSIBLE

DURATION

Artificial Intelligence based Robotics

AiRobo

http://airobo.info.uvt.ro/

 Erasmus+ KA220-HED

Cooperation partnerships in higher education

West University of Timişoara Φαχαντίδης Νικόλαος

2023-

2026

Advance iNclusion for Students With disabilities on higher Education in Rwanda

ANSWER

https://www.answer-project.eu/

Erasmus+ KA2 CBHE University of Alicante Lefkothea Kartasidou

2023-

2026

Special Education STEAM Academy, 101056159 — SpicE — ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA

SPICE  

https://spiceacademy.eu/

Erasmus+ programme, Partnerships for excellence, Teacher Academies

Hellenic Open University Ioannis Agaliotis

2022-

2025

Integrated framework for the management of natural hazards based on Civil Protection VOLUnteers towards reinforcing cross-border readiness, prevention, response and improvement of resilience

VOLUnteeer

http://www.ipa-cbc-programme.eu/approved-project/105/

INTERREG IPA CBC Greece - the Republic of North Macedonia 2014-2022

Network Operational Support-Education of the Volunteers Associations Staboulis Miltiadis

2022-

2023

Reinforce Social Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory

Social Forces

https://socialforces.eu/index.php/en/

The Cooperation Programme INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020

REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OF RODOPI S.A Staboulis Miltiadis

2017-

2021

Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού - Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο

CultureID

cultureid.web.auth.gr

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β ΚΥΚΛΟΣ- ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φαχαντίδης Νικόλαος

2020-

2023

Εικονογραφημένο Λεξικό Φυσικής για το Σχολείο: Δημιουργώντας Κόμβους Έρευνας & Καινοτομίας για τον Επστημονικό και Γλωσσικό Ακαδημαϊκό Γραμματισμό στη Βασική Εκπαίδευση

ΕΛεΦυΣ

http://elefys.gr

ΕΛΙΔΕΚ 

3η Προκήρυξη Δράσης: «Επιστήμη και Κοινωνία» - «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Λεύκος Ιωάννης

2021-

2023

Εmpowering children to act as cultural diplomats for a robust and resilient Europe

EURODIPLOMATS

https://eurodiplomats.com

Erasmus+

KA227 SCH

UNIVERSITY OF NICOSIA

Λεύκος Ιωάννης

2021-

2023

Congnitive Resources for Toddless - Teens and Experts

CORTTEX

Erasmus +

KA2 VET

University of Bucharest Συριοπούλου - Δελλή Χριστίνα

2020-

2022

Autism Play Therapy for Movement

 

Erasmus

SPORTS

University of Bucharest Συριοπούλου - Δελλή Χριστίνα

2020 -

2022

Enabling Students With Neurodiversity

ENTENDER

http://entender-project.com/

Erasmus+

KA2- CBHE

COVENTRY UNIVERSITY (UK) Λευκοθέα Καρτασίδου

2020-

2021

Promoting Accessibility of students with disability to Higher Education in Cuba and Dominican Republic 

ACCESS

https://www.access-caribbean.eu/es

 

Erasmus+

KA2- CBHE

University of Alicante (SP) Λευκοθέα Καρτασίδου 

2020-

2022

Science Technology Innovation Mathematics Engineering for the Young

STIMEY

https://stimey.eu

HΟRIZON 2020

H2020-SEAC-2015-1-709515

Cadith University Φαχαντίδης Νικόλαος

2016-

2021

Developing Virtual Reality Resources Introducing Technology Tools for Children with Autism Spectrum Disorder to SEN Teaching Undergraduates

Able with Tech Tools

https://autismtechtools.com

 

Erasmus+  ΚΑ2 Strategic Partnerships DUZCE UNIVERSITY (TR)  Λευκοθέα Καρτασίδου

2019-

2020

Enhancing Digital Skills of Hard-to-Reach Adults for Better Life Chances

OURDIGISPACE

 https://ourdigispace.meb.gov.tr/

Erasmus+  

ΚΑ2 Strategic Partnerships

Ministry of Education, Directorate of Lifelong Learning, Ankara, Turkey

Βασίλης Δαγδιλέλης

2019-

2021

Integration of Experiential Learning and Virtual Reality on Gifted Education

VR4GIFTED

http://vr4gifted.com/

 

Erasmus+

ΚΑ2 Strategic Partnerships

CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI

Αγαλιώτης Ιωάννης

2018-

2020

Progression of Accessibility Centres in higher Education for Students with disabilities in North Africa

PACES

http://pacesproject.eu/ en/home

ERASMUS+

KA2 CBHE

Coventry University

Καρτασίδου Λευκοθέα

2017-

2020

ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the crossborder Territory

SOCIAL FORCES

https://socialforces.eu/

Interreg V –A

Greece-Bulgaria 2014-2020

Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΑΕ ΟΤΑ

Μιλτιάδης Σταμπουλής

2017-

2019

Improving Children’s Auditory Rehabilitation (iCARE): Speech processing cues in children with hearing -impairment

iCARE 

https://cordis.europa.eu/ project/id/607139

FP7- PEOPLE - 2013 - ITN - 607139 Katholieke Universiteit Leuven Areti Okalidou

2014-

2017 Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font