Εθνικά


Εδώ προβάλλονται οι δράσεις του Τμήματος σχετικά με τα Εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα

NATIONAL PROJECTS SINCE 2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 2014 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

 

PROJECT TITLE

ACRONYM

PROGRAM

PROJECT COORDINATOR

SCIENTIFICAL RESPONSIBLE

DURATION

WEBSITE

Support of social care interventions for the students of university of Macedonia

 

ΕΣΠΑ: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

2018-2022

 

Access of persons with disability in cultural heritage

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙA-ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, “Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία”

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

2018-2020

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017 (Ως επιβράβευση συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε. ) του έργου "Improved Children Auditory REhabilitation- Speech processing cues in children with hearing  impairment (iCARE)-FP7-PEOPLE-2013- ITN-607139»

   

ΓΓΕΤ

Matching Funds,

2016-2017

University of Macedonia Areti Okalidou  2018  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2016 (Ως επιβράβευση συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε. ) του έργου "Improved Children Auditory REhabilitation- Speech processing cues in children with hearing  impairment (iCARE)-FP7-PEOPLE-2013- ITN-607139»

 

ΓΓΕΤ

Matching Funds,

2014-2016

University of Macedonia  Areti Okalidou 2017   

Contemporary approaches for adaptation of individuals with disabilities in their young and adult lives

 

ΠΕΓΑ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

2014-2015

 

Audio and Tactile Access to Knowledge for Individuals with Visual Impairments

ΚΑΪΚΟΣ

ΘΑΛΗΣ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

2012-2015

 

Support Services for Individuals and Students with Disabilities at the University of Macedonia

 

Ψηφιακή Σύγκλιση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

2012-2014