Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ε.Η.Δ.Ε. ΠΑ.ΜΑΚ. «Αρχές ηθικής και δεοντολογίας στην επιστημονική έρευνα: Μία εισαγωγή» - 6/4/2022
Αρχές ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες

Ιωάννης Μάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΒΣΑΣ, Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. του ΠΑ.ΜΑΚ.

 

(Κατεβάστε την παρουσίαση)

 

Η ερευνητική δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και οι Αρχές Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας

Ευθύμιος Ταμπούρης, Καθηγητής, Τμήμα ΕΠ Μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. του ΠΑ.ΜΑΚ.

 

(Κατεβάστε την παρουσίαση)

 

Έρευνα και Προσωπικά Δεδομένα Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Μαρία Μυλώση, Δικηγόρος, Δρ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Επιστημονική συνεργάτης, DPO Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. του ΠΑ.ΜΑΚ.

 

(Κατεβάστε την παρουσίαση)

 

Η Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πα.Μακ.

Λεωνίδας Χατζηθωμάς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα ΟΔΕ, Μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. του ΠΑ.ΜΑΚ.

 

(Κατεβάστε την παρουσίαση)

 

Η ιστοσελίδα της Ε.Η.Δ.Ε. ως κόμβος πληροφόρησης

Βαρβάρα Βάμβουρα Στέλεχος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Ε.Η.Δ.Ε. του ΠΑ.ΜΑΚ.

 

(Κατεβάστε την παρουσίαση)

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font