Ενημερωτικό - Εκπαιδευτικό Υλικό


Υποβολή αίτησης και έντυπα της ΕΗΔΕ ΠΑΜΑΚ

 • Οδηγίες για την υποβολή αίτησης (mp4 & pdf)

Επίκουρη Καθηγήτρια Αγγελική Σαμαρά, τακτικό μέλος της ΕΗΔΕ ΠΑΜΑΚ

 •  Οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων (mp4)

Θάνος Βασιλείου, Δικηγόρος MA CDPO, τακτικό μέλος της ΕΗΔΕ ΠΑΜΑΚ

 

Αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων στην ΕΗΔΕ ΠΑΜΑΚ

 • Παραδείγματα εφαρμογής των αρχών ΗκΔΕ στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του ΠΑΜΑΚ (mp4 & pdf)

Καθηγητής Ευθύμιος Ταμπούρης, Τακτικό Μέλος της ΕΗΔΕ & Μαρία Μυλώση, Δικηγόρος - Δρ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια,

 • Αρχές ΗκΔΕ στην αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων (pdf)

 Καθηγητής Ευθύμιος Ταμπούρης, Τακτικό Μέλος της ΕΗΔΕ

 • Οδηγός αυτο-αξιολόγησης σε θέματα ΗκΔΕ στη συμπλήρωση ερευνητικών προτάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (pdf)


Εξειδικευμένα ερευνητικά πεδία και ομάδες συμμετεχόντων

 • ΑΗκΔΕ σε ευπαθείς ομάδες (pdf)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λευκοθέα Καρτασίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Δόξα Παπακωνσταντίνου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 • ΑΗκΔΕ στο πεδίο των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (pdf)
 • ΑΗκΔΕ στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και την Εθνογραφική Έρευνα (pdf)
 • ΑΗκΔΕ για έρευνα σε πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες (pdf)


Γενικό πλαίσιο εφαρμογής των ΑΗΔΕ στην ΕΗΔΕ ΠΑΜΑΚ

 • Η ΕΗΔΕ ΠΑΜΑΚ - Θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο εφαρμογής των αρχών ΗκΔΕ (mp4 & pdf)

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Μάνος, Πρόεδρος ΕΗΔΕ & Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος ΕΗΔΕ

 • Ηθικές και κοινωνικές διαστάσεις της επιστημονικής έρευνας (pdf)

Kαθηγήτρια Σταυρούλα Τσινόρεμα, Πρόεδρος ΕΗΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Αρχές Ηθικής και Δεοντολογίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 • Αρχές ΗκΔΕ στο πρόγραμμα Horizon 2020 (pdf1 & pdf2)

Ισίδωρος Καρατζάς, Επικεφαλής του Τομέα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • ΑΗκΔΕ και Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) με βάση το πρόγραμμα Horizon 2020

Γεωργία Μαζιώτη, εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (pdf)

 

Αρχές ΗκΔΕ και προστασία προσωπικών δεδομένων

 • Επιστημονική έρευνα και προστασία προσωπικών δεδομένων: Μία συνοπτική θεώρηση (pdf)

Καθηγήτρια, Ευγενία Αλεξανδροπούλου

 • ΑΗκΔΕ και την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (pdf)

 

Η ιστοσελίδα της ΕΗΔΕ

 • Για μία ξενάγηση στο περιβάλλον της ιστοσελίδας της ΕΗΔΕ (mp4 & pdf)