Ενημερωτικό - Εκπαιδευτικό Υλικό


Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Αρχές ηθικής και δεοντολογίας στην επιστημονική έρευνα:Μία εισαγωγή»Υποβολή αίτησης και έντυπα της ΕΗΔΕ ΠΑΜΑΚ

 • Οδηγίες για την υποβολή αίτησης (mp4 & pdf)

Επίκουρη Καθηγήτρια Αγγελική Σαμαρά, τακτικό μέλος της ΕΗΔΕ ΠΑΜΑΚ

 •  Οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων (mp4)

Θάνος Βασιλείου, Δικηγόρος MA CDPO, τακτικό μέλος της ΕΗΔΕ ΠΑΜΑΚ

 • Διαδικασία υποβολής της αίτησης (Infographic 1)
 • Τί πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση; (Infographic 2)
 • Πότε υποβάλλω αίτηση στην ΕΗΔΕ (Infographic 3)

 

Αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων στην ΕΗΔΕ ΠΑΜΑΚ

 • Παραδείγματα εφαρμογής των αρχών ΗκΔΕ στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του ΠΑΜΑΚ (mp4 & pdf)

Καθηγητής Ευθύμιος Ταμπούρης, Τακτικό Μέλος της ΕΗΔΕ & Μαρία Μυλώση, Δικηγόρος - Δρ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια,

 • Αρχές ΗκΔΕ στην αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων (pdf)

 Καθηγητής Ευθύμιος Ταμπούρης, Τακτικό Μέλος της ΕΗΔΕ

 • Οδηγός αυτο-αξιολόγησης σε θέματα ΗκΔΕ στη συμπλήρωση ερευνητικών προτάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (pdf)


Εξειδικευμένα ερευνητικά πεδία και ομάδες συμμετεχόντων

 • ΑΗκΔΕ σε ευπαθείς ομάδες (pdf)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λευκοθέα Καρτασίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Δόξα Παπακωνσταντίνου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 • ΑΗκΔΕ στο πεδίο των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (pdf)
 • ΑΗκΔΕ στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και την Εθνογραφική Έρευνα (pdf)
 • ΑΗκΔΕ για έρευνα σε πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες (pdf)


Γενικό πλαίσιο εφαρμογής των ΑΗΔΕ στην ΕΗΔΕ ΠΑΜΑΚ

 • Η ΕΗΔΕ ΠΑΜΑΚ - Θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο εφαρμογής των αρχών ΗκΔΕ (mp4 & pdf)

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Μάνος, Πρόεδρος ΕΗΔΕ & Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος ΕΗΔΕ

 • Ηθικές και κοινωνικές διαστάσεις της επιστημονικής έρευνας (pdf)

Kαθηγήτρια Σταυρούλα Τσινόρεμα, Πρόεδρος ΕΗΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

 • Ο ρόλος των ΕΗΔΕ στην υποστήριξη της έρευνας (mp4 & pdf)

Τάκης Βιδάλης, Δρ. Ν., Επιστημονικός συνεργάτης Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, Εμπειρογνώμων ΕΕ, BioMedLex

 

Αρχές Ηθικής και Δεοντολογίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 • Αρχές ΗκΔΕ στο πρόγραμμα Horizon 2020 (pdf1 & pdf2)

Ισίδωρος Καρατζάς, Επικεφαλής του Τομέα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • ΑΗκΔΕ και Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) με βάση το πρόγραμμα Horizon 2020

Γεωργία Μαζιώτη, εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (pdf)

 

Αρχές ΗκΔΕ και προστασία προσωπικών δεδομένων

 • Επιστημονική έρευνα και προστασία προσωπικών δεδομένων: Μία συνοπτική θεώρηση (pdf)

Καθηγήτρια, Ευγενία Αλεξανδροπούλου

 • ΑΗκΔΕ και την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (pdf)
 • Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας (mp4 & pdf)

Αθανάσιος Βασιλείου, Δικηγόρος, Τακτικό Μέλος της ΕΗΔΕ & Μαρία Μυλώση, Δικηγόρος - Δρ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Αναπληρωματικό Μέλος

 • Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) – Τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (mp4 & pdf)

Εμμανουήλ Κοντάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής & Νικόλαος Χορταριάς, DPO

 

Η ιστοσελίδα της ΕΗΔΕ

 • Για μία ξενάγηση στο περιβάλλον της ιστοσελίδας της ΕΗΔΕ (mp4 & pdf)

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font