Έντυπα


Τα Έντυπα της Επιτροπής αποτελούν τα βασικά "εργαλεία", με τα οποία διεκπεραιώνεται η διαδικασία της υποβολής αίτησης. Ο σχεδιασμός τους στοχεύει στο να παρακινήσει τους/τις ερευνητές/τριες να σκεφτούν τα θέματα που άπτονται της εφαρμογής των ηθικών και δεοντολογικών αρχών στην έρευνά τους.

Από την πλευρά της Επιτροπής, τα έντυπα, μαζί με το ερευνητικό πρωτόκολλο και όποιο άλλο συμπληρωματικό υλικό κατατίθεται, συμπυκνώνουν τις κρίσιμες και χρήσιμες πληροφορίες, στις οποίες θα βασιστεί η τελική απόφαση για την έγκριση της αίτησης.

Για όλους αυτούς τους λόγους συστήνουμε με έμφαση να συμβουλευτείτε, τις οδηγίες, σε βίντεο και σε κείμενο, που παρέχει η Επιτροπή στους συνδέσμους «Συχνές Ερωτήσεις» και «Ενημερωτικό - Εκπαιδευτικό Υλικό» για τη συμπλήρωση των εντύπων και τη διαδικασία υποβολής αίτησης.   

Για περαιτέρω ερωτήσεις, απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Επιτροπής (ethics@uom.edu.gr).