Ερωτηματολόγιο Εκδηλώσεων ΕΗΔΕ


Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο τον εντοπισμό θεμάτων για μελλοντικές εκδηλώσεις της ΕΗΔΕ, σύμφωνα με τις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η συμμετοχή σας είναι ανώνυμη και προαιρετική.

Η ανάγνωση και συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά.

 

 

Ερωτηματολόγιο Εκδηλώσεων ΕΗΔΕ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font