Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας της Επιστημονικής ΈρευναςΟ Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας της Επιστημονικής Έρευνας εφαρμόζεται σε όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και τις δραστηριότητες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, προγραμμάτων κατάρτισης ή άλλων επιστημονικών εφαρμογών, που διεξάγονται εντός ή εκτός των χώρων του  ΠΑ.ΜΑΚ. υπό την ευθύνη του επιστημονικού προσωπικού του, με ή χωρίς χρηματοδότηση.
 
Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 450/17-05-2024 έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Επιστημονικής Έρευνας (ΑΔΑ: 922Π469Β7Ι-ΡΘΓ).
 
Μπορείτε να διαβάσετε τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Επιστημονικής Έρευνας εδώ.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font