Κώδικες, Συμβάσεις και ΔιακηρύξειςΗ Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχει τα συγκεκριμένα μέτρα συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, που αναφέρουν οι υποβαλλόμενες σε αυτήν ερευνητικές προτάσεις, με βάση τα εξής κυρίως κανονιστικά κείμενα (νομοθετήματα και κώδικες ηθικής και δεοντολογίας).


Σύμβαση Οβιέδο

 

Διακήρυξη του Ελσίνκι

 

Διακήρυξη OHE για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Declaration of the Rights of the Child) (20.11.1959)

 

Κώδικας της Νυρεμβέργης και οι δέκα βασικές Αρχές του

Ο Κώδικας της Νυρεμβέργης περιλαμβάνεται στην απόφαση του Στρατοδικείου της Νυρεμβέργης στην υπόθεση κατά KarlBrandt κ.α. του 1947 και αφορά δέκα αρχές για τους ερευνητές και θεραπευτές κυρίως της ιατρικής επιστήμης, οι οποίες θέτουν περιορισμούς σε πειράματα με ανθρώπους

["TrialsofWarCriminalsbeforetheNurembergMilitaryTribunalsunderControlCouncilLawNo. 10", Vol. 2, pp. 181-182. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1949.]

 

Διακήρυξη UNESCO για το Ανθρώπινο Γονιδίωμα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (11. Νοεμβρίου 1997)

 

Διακήρυξη UNESCO για τα Γενετικά Δεδομένα (16 Οκτωβρίου 2003)

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font