Μητρώο Εισηγητών/τριών


Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας στην Έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο πλαίσιο των όσων προβλέπονται στον Ν. 4521/2018 (άρθρο 23, παρ. 4 – 6), καθώς επίσης στον Κανονισμό Εφαρμογής Αρχών και Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και για την εύρυθμη λειτουργία της έχει προχωρήσει στη συγκρότηση Μητρώου Εισηγητών/τριών ή Εμπειρογνωμόνων.

 

Τα εγγεγραμμένα σε αυτό μέλη είναι τα εξής (παράθεση με αλφαβητική σειρά):

 

- Αλεξανδρίδης Αντώνης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

- Αλεξιάδου Αναστασία-Σοφία, Ερευνήτρια

- Βαρσάμης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

- Καλλιμοπούλου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 

- Καφετζόπουλος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

- Μαυραγάνη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

- Μαυρίδης Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

- Σιδέρη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

- Σίμος Γρηγόριος, Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Αφυπηρετήσας

- Συριοπούλου Χριστίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

 

Σημειώνεται ότι δυνατότητα υποβολής αίτησης στο Μητρώο είναι διαρκής και χωρίς χρονική προθεσμία και νέα μέλη εγγράφονται μετά την υποβολή της αίτησής τους στο ethics@uom.edu.gr.