Τραχανάς Εμμανουήλ
 • 2310 891.672
 • etrachanas uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 328

  Τραχανάς Εμμανουήλ

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (BSc in Accounting and Finance)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Postgraduate Certificate in Teaching and Learning in Higher Education (2015), Oxford Brookes University, United Kingdom
  • Διδακτορικό Οικονομικών Επιστημών (2013), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  • Μεταπτυχιακό στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά (2009), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (2007), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Macroeconometrics
  • Applied Economics

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
   (ΛΧ0311)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η Δημιουργία του εμπειρικού υποδείγματος και η μελέτη των δεδομένων. Το διμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα. Αυτοσυσχέτιση. Ετεροσκεδαστικότητα. Το πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα. Έλεγχοι υποθέσεων. Ψευδομεταβλητές. Η μέθοδος της μεγίστης πιθανοφάνειας.

  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΛΧ0208)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και να βάλει τις βάσεις για την κατανόηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την αύξηση των τιμών, την αύξηση της ανεργίας, τις διακυμάνσεις της παραγωγής και τους ελλειμματικούς προϋπολογισμούς. Το μάθημα εξετάζει επίσης τις πολιτικές εκείνες με τις οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Πιο αναλυτικά το μάθημα καλύπτει τις εξής ενότητες: γενική εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση, βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και μακροοικονομικές θεωρίες, μέθοδοι προσδιορισμού των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, το κλασικό υπόδειγμα ανάλυσης της οικονομίας αρχικά χωρίς και κατόπιν μετά την παρουσία χρήματος και το Κεϋνσιανό υπόδειγμα.

  Αναλυτική Περιγραφή

  Δημοσιεύσεις


  • Επιστημονικά Περιοδικά (21 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   2024

   • Asteriou, D., Spanos, K., & Trachanas, E. (2024). Financial development, economic growth and the role of fiscal policy during normal and stress times: Evidence for 26 EU countries. International Journal of Finance & Economics, 29(2), 1175-2555.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2023

   • Cushman, D. O., De Vita, G., & Trachanas, E. (2023). Is the Fisher effect asymmetric? Cointegration analysis and expectations measurement. International Journal of Finance & Economics, 28(4), 3727–3748.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Alexiou, C., & Trachanas, E. (2023). The impact of trade unions and government party orientation on income inequality: evidence from 17 OECD economies. Journal of Economic Studies, 50(3), 506-524.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2022

   • De Vita, G., Alexiou, C., Trachanas, E., & Luo, Y. (2022). Does intellectual property rights protection affect UK and US outward FDI and earnings from FDI? A sectoral analysis. Journal of Economic Studies, 49(8), 1387-1421.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Haldarov, Z., Asteriou, D., & Trachanas, E. (2022). The impact of bank ownership on lending behavior: Evidence from the 2008–2009 financial crisis. International Journal of Finance & Economics, 27(2), 2006-2025.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Alexiou, C., Trachanas, E., & Vogiazas, S. (2022). Income inequality and financialization: A not so straightforward relationship. Journal of Economic Studies, 49(1), 95-111.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2021

   • Alexiou, C., & Trachanas, E. (2021). Politics, government health expenditure and infant mortality: does political party orientation matter?. International Journal of Social Economics, 48(12), 1810-1825.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Alexiou, C., & Trachanas, E. (2021). Health outcomes, income and income inequality: Revisiting the empirical relationship. Forum for Health Economics and Policy, 24(2), 75-100.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2020

   • Alexiou, C., & Trachanas, E. (2020). Predicting post-war US recessions: A probit modelling approach. Structural Change and Economic Dynamics, 54, 210-219.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2018

   • De Vita, G., Trachanas, E., & Luo, Y. (2018). Revisiting the bi-directional causality between debt and growth: Evidence from linear and nonlinear tests. Journal of International Money and Finance, 83, 55-74.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2016

   • De Vita, G., & Trachanas, E. (2016). ‘Nonlinear causality between crude oil price and exchange rate: A comparative study of China and India’—A failed replication (negative Type 1 and Type 2). Energy Economics, 56, 150-160.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Fousekis, P., Katrakilidis, C., & Trachanas, E. (2016). Vertical price transmission in the US beef sector: Evidence from the nonlinear ARDL model. Economic Modelling, 52, 499-506.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Fousekis, P., & Trachanas, E. (2016). Price transmission in the international skim milk powder markets. Applied Economics, 48(54), 5233-5245.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2014

   • Athanasenas, A., Katrakilidis, C., & Trachanas, E. (2014). Government spending and revenues in the Greek economy: evidence from nonlinear cointegration. Empirica, 41(2), 365-376.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Trachanas, E., & Katrakilidis, C. (2014). Is the Greek budget deficit sustainable after all? Empirical evidence accounting for regime shifts. Applied Economics, 46(20), 2387-2397.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2013

   • Trachanas, E., & Katrakilidis, C. (2013). Fiscal deficits under financial pressure and insolvency: Evidence for Italy, Greece and Spain. Journal of Policy Modeling, 35(5), 730-749.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Trachanas, E., & Katrakilidis, C. (2013). The dynamic linkages of fiscal and current account deficits: New evidence from five highly indebted European countries accounting for regime shifts and asymmetries. Economic Modelling, 31, 502-510.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2012

   • Katrakilidis, C., & Trachanas, E. (2012). What drives housing price dynamics in Greece: New evidence from asymmetric ARDL cointegration. Economic Modelling, 29(4), 1064-1069.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Katrakilidis, C., Lake, A.E., & Trachanas, E. (2012). Asymmetric effects of inflation on stock market prices: New empirical evidence using Greek data. Journal of Applied Business Research, 28(3), 325-332.

   2011

   • Katrakilidis, C., & Trachanas, E. (2011). Has the accession of Greece in the EU influenced the dynamics of the country’s “twin deficits”? An empirical investigation. European Research Studies Journal, 14 (1), 45-54.

   2009

   • Pantelidis, P., Trachanas, E., Athanasenas, A., & Katrakilidis, C. (2009). On the dynamics of the Greek twin deficits: Empirical evidence over the period 1960-2007. International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 2(2), 9-32.
   Wheelchair Blue
   Accessibility Tools
   Fonts PlusIncrease Text
   Fonts MinusDecrease Text
   ContrastHigh Contrast
   GrayscaleGrayscale
   Readable FontReadable Font