Τσανανά Ευτυχία
 • 2310 891.942
 • etsanana uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 202

  Τσανανά Ευτυχία

  Διδάσκουσα βάσει του Π.Δ. 407/80
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  Διδακτικό Προσωπικό


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
   (ΛΧ0311)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η Δημιουργία του εμπειρικού υποδείγματος και η μελέτη των δεδομένων. Το διμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα. Αυτοσυσχέτιση. Ετεροσκεδαστικότητα. Το πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα. Έλεγχοι υποθέσεων. Ψευδομεταβλητές. Η μέθοδος της μεγίστης πιθανοφάνειας.