Βαλκάνος Ευθύμιος
 • 2310 891.385
 • evalkan uom.edu.gr
 • Γραφείο: KZ3, 303

  Βαλκάνος Ευθύμιος

  Καθηγητής
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή»)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • B.A. - Γαλλική και Αγγλική Γλώσσα, Central Connecticut State University, New Britain, Η.Π.Α., 1980
  • Μ.Sc. - Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση Φορέων και Οργανισμών Εκπαίδευσης - Κατάρτισης, Central Connecticut State University, New Britain, Connecticut, Η.Π.Α., 1982
  • Μ.Sc. - Μεθοδολογία Διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας , Central Connecticut State University, New Britain, Connecticut, Η.Π.Α., 1984
  • Ph.D. - Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση Φορέων και Οργανισμών Εκπαίδευσης - Κατάρτισης, University of Connecticut, Storrs, Η.Π.Α., 1988
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
  • Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών - Εκπαιδευτών Ενηλίκων
  • Διδακτική με Έμφαση στη Διδακτική Ενηλίκων
  • Βιωματική Μάθηση
  • Οργάνωση και Διοίκηση Φορέων - Οργανισμών
  • Mentoring and Coaching

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
   (ΣΕ0805)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών-επιπέδου 6 (1ος κύκλος σπουδών) οι συμμετέχοντες φοιτητές πρόκειται:

  • Να αναπτύξουν κριτική σκέψη για θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού.
  • Να συνδυάσουν τη θεωρητική γνώση με την ενεργητική μάθηση και την πρακτική  άσκηση σε τεχνικές ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού.
  • Να αναπτύξουν  μέσω βιωματικής εκμάθησης τεχνικές αξιολόγησης των ανθρωπίνων πόρων.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Η έννοια και το περιεχόμενο της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων,
  • Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού: Πρόβλεψη αναγκών,
  • Ανάλυση και περιγραφή της θέσεως εργασίας,
  • Εντοπισμός και προσέλκυση προσωπικού,
  • Επιλογή προσωπικού,
  • Εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού,
  • Η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζόμενων,
  • Συστήματα αμοιβών των εργαζόμενων,
  • Η εσωτερική επικοινωνία και οι εργασιακές σχέσεις,
  • Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων,
  • Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων διεθνώς,
  • Η αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ
   (ΕΕ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΚΠ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
   (ΚΕ0409)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών-επιπέδου 6 (1ος κύκλος σπουδών) οι συμμετέχοντες φοιτητές πρόκειται:

  • Να έρθουν σε επαφή με τα βασικά στοιχεία της Εκπαιδευτικής Διοίκησης.
  • Να αντιληφθούν τη λειτουργία του Προγραμματισμού στη Εκπαίδευση.
  • Να αντιληφθούν τη λειτουργία της Λήψης Αποφάσεων στη Εκπαίδευση.
  • Να αντιληφθούν τη λειτουργία της Οργάνωσης στη Εκπαίδευση.
  • Να αντιληφθούν τη λειτουργία της Ηγεσίας στη Εκπαίδευση.
  • Να αντιληφθούν τη λειτουργία του Ελέγχου στη Εκπαίδευση.
  • Να κατανοήσουν τη διαδικασία της Παρακίνησης του Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην Εκπαίδευση.

   

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Βασικά στοιχεία της Εκπαιδευτικής Διοίκησης
  • Ο Προγραμματισμός στην Εκπαίδευση
  • Η Λήψη Αποφάσεων στην Εκπαίδευση
  • Η Οργάνωση και ο Οργανωτικός Σχεδιασμός στην Εκπαίδευση
  • Η Διεύθυνση – Ηγεσία στην Εκπαίδευση
  • Η Δραστηριότητα του Ελέγχου στην Εκπαίδευση
  • Η Παρακίνηση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού
  • ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - FIELD EXPERIENCE AND PRACTICUM
   (ΕΕΔΒ301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΕΒΔΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
   (ΣΕ0804)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ο στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη θεωρητικών και  πρακτικών θεμάτων σχετικών με την εκπαίδευση και ανάπτυξη Στελεχών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει :

  Ο ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, Θεωρίες και μοντέλα για τη σχέση εκπαίδευσης και επαγγελματικής επιτυχίας, Τα οφέλη της εκπαίδευσης και ανάπτυξης - για το σκοπό, για την ομάδα, για το άτομο, Οργανωτικές ανάγκες κατάρτισης, Εργασιακές ανάγκες κατάρτισης, Ο εκπαιδευτικός κύκλος, Μέθοδοι διδασκαλίας, Παιχνίδια διοίκησης και περιπτωσιολογικές μελέτες, Ατομική και ομαδική εκμάθηση, Αυτοκατάρτιση (Self-managedoflearning), Εκπαίδευση που βασίζεται στους υπολογιστές (Computer – basedlearning), Ηλεκτρονική (on- line) εκπαίδευση και ανάπτυξη, Νευρο-γλωσσικόςΠρογραμματισμός, Η χρήσηεκπαιδευτικών βοηθημάτων, Η χρήση τεχνικών αξιολόγησης, Βελτίωση αποδοτικών εκπαιδευτών, Ο εκπαιδευτής ως  διευθυντής.

  • Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
   (ΣΕ0719-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών-επιπέδου 6 (1ος κύκλος σπουδών) οι συμμετέχοντες φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν τις θεωρίες σχετικά με την ομαδική συμπεριφορά,
  • Να αντιληφθούν τις θεωρίες σχετικά με τη διεργασία της μάθησης σε ομάδες,
  • Να κατανοήσουν τη σημασία της επικοινωνίας μέσα στην ομάδα εκπαίδευσης,
  • Να αντιληφθούν το έργο του εκπαιδευτή (συντονιστή) ομάδος στη Εκπαίδευση.
  • Να αντιληφθούν τη σημασία δημιουργίας κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος στην εκπαίδευση ομάδων,
  • Να κατανοήσουν τη σημασία της αξιολόγησης στην εκπαίδευση (συντονισμό) ομάδων
  • Να σχεδιάζουν, αναλύουν και υλοποιούν μικροδιδασκαλίες σε ομάδες εκπαίδευσης.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Θεωρίες σχετικά με την Ομαδική Συμπεριφορά,
  • Οι έρευνες σχετικά με τη Συμπεριφορά της Ομάδας,
  • Θεωρίες και έρευνα σχετικά με τη διεργασία της Μάθησης,
  • Η επικοινωνία μέσα στην Ομάδα,
  • Στόχοι των Ομάδων Εκπαιδευομένων,
  • Δομημένες Δραστηριότητες Μάθησης,
  • Το Έργο του Εκπαιδευτή,
  • Το Περιβάλλον των Ομάδων Εκπαιδευομένων,
  • Η χρήση της τέχνης στην εκπαίδευση/μάθηση ομάδων,
  • Μικροδιδασκαλία,
  • Σχεδιασμός πλάνου μικροδιδασκαλίας σε ομάδες,
  • Αξιολόγηση Ομάδων.
  • ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ (PRACTICUM)
   (ΕΕΔΒ207)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΕΒΔΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
   (ΕΕΔΒ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΕΒΔΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
   (ΕΕΔΒ103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΕΒΔΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (9 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • Γουδήρας, Δ., Βαλκάνος, Ε., Μάρδας, Γ., & Μάρδας, Δ.-Ε. (2018). Σύγχρονα Θέματα Κοινωνικής Πολιτικής: Μετανάστευση, Ανάπτυξη – Κρίση, Εκπαίδευση, Θεσμικό Πλαίσιο. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός

   2016

   • Κιουλάνης, Σ., Παναγιωτίδου, Α. & Βαλκάνος, Ε. (2016). Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης σε διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης μέσω εικονικών συμμετεχόντων. Στο Αναστασιαδης, Π. (Επιμ.). Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών με τη Χρήση Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου (e-Learning). Αθήνα: Gutenberg

   2011

   • Βαλκάνος, Ε. & Φραγκούλης, Ι. (2011). Καταγραφή απόψεων μεταπτυχιακών φοιτητών σε σχέση με την αξιοποίηση του mentoring κατά την υλοποίηση των μικροδιδασκαλιών τους. Στο Δαγδιλελης, Β. & Πλατσίδου, Μ. (Επιμ.), Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πραγματικότητα και το Πλαίσιο της – Συλλογή Εργασιών προς τιμήν του Καθηγητή Αχιλλέα Καψάλη (σελ. 1– 13). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
   • Φραγκούλης, Ι.,& Βαλκάνος, Ε.(2011). Η συμβολή του mentoring στην εκπαίδευση ενηλίκων:Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτών ενηλίκων σε σχέση με την αξιοποίηση του mentoring στο πλαίσιο άσκησης του εκπαιδευτικού τους έργου, στο Β. Καραβάκου (επιμ). Δια Βίου Μάθηση: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, (σελ.269-288). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
   • Φραγκούλης, Ι., Παπασταμάτης, Α., Βαλκάνος, Ε. & Γιαβρίμης, Π. (2011). Καταγραφή απόψεων εκπαιδευτών ενηλίκων σε σχέση με την αξιοποίηση της μεθόδου project στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). Στο Παπασταμάτης, Α., Βαλκάνος, Ε., Πανιτσίδου, Ε. & Ζαρίφης, Γ. (Επιμ.), Δια Βίου Μάθηση & Εκπαιδευτές Ενηλίκων – Θεωρητικές και Εμπειρικές Προσεγγίσεις (σελ. 175–200). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

   2010

   • Παπασταμάτης, Α., Γρίβα, Ε., Βαλκάνος, Ε. & Γιαβρίμης, Π. (2010). Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών: Ανάγκες των Εκπαιδευτικών των ΣΔΕ και Προτεινόμενες Πολιτικές Επιμόρφωσης. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

   2007

   • Μάρδας Γ. & Βαλκάνος Ε. (2007). Διοικητική – Οικονομική – Κοινωνική Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

   2005

   • Μάρδας Γ. & Βαλκάνος Ε. (2005 ). Κοινωνική Πολιτική – Θεωρία και Πράξη Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

   2002

   • Μάρδας Γ. & Βαλκάνος Ε. (2002). Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία του Συστήματος της Διά Βίου Εκπαίδευσης Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (49 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • Κουτσούκος, Μ., Κυριατζάκου, Κ., Φραγκούλης, Ι. & Βαλκάνος, Ε. (2021). Η αξιοποίηση του mentoring στην εκπαίδευση ενηλίκων. Οφέλη για τους εκπαιδευτές, τους μέντορες και τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Εκπαιδευτικός Κύκλος, 9 (1), 270 – 290
    • Koutsoukos, M., Kiriatzakou, K., Fragoulis, I. & Valkanos, E. (2021). The Significance of Adult Educators’ Mentoring in the Application of Experiential and Participatory Teaching Techniques. International Education Studies 14, (1), 46-51.

    2019

    • Fragkoulis, I., Valkanos, E., & Keramida, A. (2019). English Teachers’ Views and Attitudes toward Training Programmes in Innovative Teaching Practices and ICT: An Empirical Research. International Journal of Sciences, 8 (2), 25-31.
    • Mavris, E., Anastasiadou, S., Florou, G., Valkanos, E., & Anastasiadis, L. (2019). Data Envelopment Analysis (DEA) An Application of DEA regarding Greek Tertiary Education. Journal of Business Paradigms, 4 (1), 78-99.
    • Tzatsis, P., Anagnou, E., Valkanos, E., & Fragkoulis, I. (2019). The Profile of the Inmates’ Adult Educator: A Greek Case Study. Education Quarterly Reviews, 2 (1), 122-134.

    2018

    • Δάφκου, Β., & ., Βαλκάνος, Ε. (2018). Ο θεσμός του Μέντορα στα ελληνικά σχολεία. Πως μπορεί να εφαρμοστεί; Μία έρευνα που βασίζεται στις απόψεις έμπειρων εκπαιδευτικών και διευθυντών του Νομού Πιερίας. Επιστημονικό Βήμα, 22, 15-31.
    • Blioumi, T., Valkanos, E., & Fragkoulis, I. (2018). Views of Detainees for the Provision of Lyceum Education in the Closed Prisons of the Greek Territory, International Journal of Sciences, 7 (4), 92-101

    2017

    • Neofotistos, V., Valkanos, E. Hlapanis, G., & Zafiri, M. (2017). A study of adult learners’ attitudes towards Information Communications Technology (ICT). MENON: Journal of Educational Research, 4, p.p. 6-21.
    • Neofotistos, V., Valkanos, E. Hlapanis, G., & Zafiri, M. (2017). A study of adult learners’ attitudes towards Information Communications Technology (ICT). MENON: Journal of Educational Research, 4, p.p. 6-21.

    2016

    • Κιουλάνης, Σ., Γιαμαλής, Ν., Δημητράκης, Γ., & Βαλκάνος, Ε. (2016). Στοχασμός πάνω στη δράση (Reflection on action) επί του Στοχασμού κατά τη δράση (Reflection in action): μουσική (jazz) και εικαστική αναπαράσταση της διδακτικής βιωματικής εμπειρίας του στοχασμού κατά τη δράση του Donald Schon με παράλληλη βιωματική ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μέσω εικονικών συμμετεχόντων (Virtual Paricipants). Εκπαιδευτικός Κύκλος, 4 (2), 9-22
    • Μπορουτζή, Δ., Βαλκάνος, Ε., Σιπητάνου, Α. & Σταμπουλής, Μ. (2016). Οι απόψεις των εκπαιδευτικών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης για την επιμόρφωσή τους. Επιστήμες Αγωγής, 2, 95-116.
    • Panitsides, E., Loti, S., Papastamatis, A. & Valkanos, E. (2016). Lifelong Learning in the European Union. Training the unemployed: Panacea or Sisyphus syndrome?. In E.A. Panitsides & J. Talbot Lifelong Learning: Concepts, Benefits and Challenges NY, USA: Nova Science.
    • Goulas, D., Valkanos, E. & Droulia, K. (2016). How E-gov in Greece affects Life-long Learning for public servants, working on technical Field. Universal Journal of Educational Research 4(8): 1828-1836

    2015

    • Koutsoukos, M., Fragoulis, I., & Valkanos, E. (2015). Connection of Environmental Education with Application of Experiential Teaching Methods: A Case Study from Greece. International Education Studies, 8 (4), p.p. 23-28
    • Αναστασίου, Α., Βαλκάνος, Ε., Φραγκούλης, Ι., & Ανδρούτσου, Δ. (2015). Η συνεισφορά της μεντορικής σχέσης (mentoring) στην αποτελεσματική επαγγελματική ανάπτυξη των σχολικών ηγετών. Εκπαιδευτικός Κύκλος, 3 (1), 7-24

    2014

    • Valkanos, E., Fassoulis, K., & Saiti, A. (2014). Primary school principals’ attitudes and perceptions towards their administrative professional development. MENON: Journal of Educational Research, 3, p.p. 88-104
    • Anastasiou, A., Valkanos, E., Simos, G., Zafiropoulos, K., & Karamitopoulos.L. (2014). Primary school principals’ and vice-principals’ perceptions of competence in common administrative roles: An exploratory factor analysis for identifying sub-scales of a questionnaire. MENON: Journal of Educational Research, 3, p.p. 75-87
    • Anastasiadou, S., Batiou, V. & Valkanos E. (2014). Occupation mobility in Greece: A completely new area. Global Journal of Business, Economics and Management, Vol. 04, Issue 2, 73-80

    2013

    • Anastasiou, A., Valkanos, E., Simos, G., Montgomery, A. & Karamitopoulos, L. (2013). Measuring competence - performance capability of principals and vice- principals of schools of primary education: Adaptation and evaluation of the research instrument of Kelly Glodt in Greece. Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences, 1, 10-19.
    • Dukakis, N., Valkanos, E., & Brinia, V. (2013). Adult vocational training and the project technique. Industrial and Commercial Training, 45 (2), 99 – 109.
    • Batiou, V., & Valkanos, E. (2013). Job Satisfaction of Public Administrative Personnel in Greece. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3 (11) 239 - 252.

    2012

    • Skordas, A., Giavrimis, P., Valkanos, E., & Nikolarea, E. (2012). Deaf and hard of hearing individuals and education: Greece – A special case of social exclusion. Journal of Educational and Social Research, 2 (1), 1-14.
    • Βαλκάνος, Ε., Παπάνης, Ε., Μάρδας Γ., & Μάρδας, Δ. (2012). Κοινωνικοοικονομή και Τεχνολογική Ανάπτυξη. Αρχεία ΕΨΨΕΠ, Τόμος 18, Τεύχος 4, 19 – 22.
    • Giavrimis, P., Valkanos, E., Anastasiou, A.,& Siskos, A. (2012). Teachers’ Perspectives on Information and Communications Technology Training Programmes. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 1 (3), 135-150.
    • Βαλκάνος, Ε., Μάρδας Γ., & Μάρδας, Δ. (2012). Τα κοινωνικά δικαιώματα και η εκπαίδευση ως προσδιοριστικές μεταβλητές στην αποδοχή και ένταξη των μεταναστών – Η ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Κοινωνική Εργασία - Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών, 104, 221 – 243.
    • Panitsidou, E., Vastaki, M. & Valkanos, E. (2012). Vocational Education and Training of unemployed women in Greece: An initial approach. Procedia - Social and Behavioral Sciences 69, 1729 – 1736. International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012)
    • Anastasiou, A., Valkanos, E., & Brinia, V. (2012). Professional Development of the Administrative Staff of Vocational Training Institutes (IEKs): An empirical study concerning the training needs of headmasters and vice-headmasters in Greece. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2 (9), 106 – 121.
    • Βαλκάνος, Ε., Μάρδας, Γ., & Μάρδας, N. Θ. (2012). Απασχόληση, εργασιακές σχέσεις και επαγγελματικός προσανατολισμός – Εκπαιδευτικές και κοινωνικοοικονομικές πολιτικές στην κρίση – Το ελληνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, 26, 243-267.
    • Παπαϊωάννου, Α., Γιαβρίμης, Π., Βαλκάνος, Ε., & Κατσαφούρος, Κ. (2012). Αναγκαιότητα και περιεχόμενο επιμόρφωσης διευθυντών σχολικών μονάδων: Μια διερευνητική μελέτη. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, (ISSN 1105-1167), 61

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • Giavrimis, P., Papastamatis, A., Valkanos, E. & Anastasiou, A. (2011). Informatics and Communication Technologies (ICT) and In-service Teachers’ Training. Review of European Studies, 3 (1), pp. 2- 12.
    • Giavrimis, P., Papastamatis, A., Valkanos, E. & Anastasiou, A. (2011). Informatics and Communication Technologies (ICT) and In-service Teachers’ Training. Review of European Studies, 3 (1), pp. 2- 12.
    • Fragoulis I., Valkanos E. & Florou, P. (2011). Research of Executives’ Perceptions in Companies and Organizations on the Importance of Mentoring in the Frame of In-house Education and Training. International Education Studies, 4 (3), 109 – 118.
    • Moschovopoulou, A., Valkanos, E., Papastamatis, A., & Giavrimis, P. (2011). Training Needs of Psychiatric Nursing Staff in Acute Wards. An Empirical Study in the Psychiatric Hospital of Thessaloniki, Greece. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 1 (3), 367-373.
    • Κατσαφούρος, K., Παπασταμάτης, A., Βαλκάνος Ε., & Γιαβρίμης, Π. (2011). Προτάσεις για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Η περίπτωση του Νομού Πιερίας. Κίνητρο, 11, 115 – 131.

    2010

    • Stamouli, L., Valkanos, E. & Ekonomou, A (2010). Measuring the Attitudes of Adult Learners: A First Application of RAACES in Greece, Journal of Adult and Continuing Education, 16 (1), 80 – 95.
    • Βαλκάνος, Ε., Μάρδας, Γ., & Μάρδας, Δ. (2010). Employment Policy Within the Framework of the Production System, Inflation and Unemployment. ΣΚΕΨΥ, 3, 261 -266.
    • Valkanos E., Giosi, S. & Anastasiadou, S. (2010). Certified Adult Educators’ Attitudes towards Continuing Education, Review of European Studies, 2 (1), pp. 61-71.

    2009

    • Valkanos E., Papavassiliou-Alexiou I. & Fragoulis I. (2009). A Study on Perceptions of Open University Students About the Use & Effectiveness of Collaborative Teaching Methods During the Tutorial Group Meetings, Review of European Studies, 1 (2), pp. 22-33.

    2008

    • Fragoulis I., Valkanos E. & Florou, P. (2008). Trainees’ Perceptions of the Quality and Effectiveness of In-House Education and Training Techniques. Training and Management Development Methods, 22 (4), 45-63.

    2007

    • Valkanos E.& Fragoulis I. (2007). Experiential Learning in In-House Education and Training. Development and Learning in Organizations, 21 (5), Emerald Group Publishing Limited, pp. 21- 23.
    • Valkanos E. & Fragoulis I. (2007). The Contribution of Experiential Learning in In-House Education and Training. Training and Management Development Methods, 21 (4), 21-31. (Highly Commended Paper at the Emerald Literati Network Awards for Excellence 2008)

    2006

    • Βαλκάνος, Ε., (2006). Προϋπολογισμός και Οικονομική Διαχείριση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης σε Συλλογικούς Φορείς και Οργανισμούς. Τα Εκπαιδευτικά, Τεύχος (79 - 80), 181 – 188.

    2005

    • Μάρδας, Γ., & Βαλκάνος, Ε. (2005). Globalization and Modern Conception of the Social State, (Παγκοσμιοποίηση και Σύγχρονη Αντίληψη του Κοινωνικού Κράτους). Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, 8, 91 – 106.

    2004

    • Μάρδας, Γ. & Βαλκάνος, Ε. (2004). Κριτήρια Πιστοποίησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αρχεία ΕΨΨΕΠ, 41 , 4 – 6.

    2003

    • Μάρδας, Γ. & Βαλκάνος, Ε. (2003). Οικονομική Ανάπτυξη, Επενδύσεις και Πολιτικές. Έρευνα, 39 (123 ), 19-21.

    2002

    • Mardas, G. & Valkanos, E. ( 2002 ). A Methodological Research on the Relationship Between Productivity and Human Resources–An Εconometric Adjustment Within the Framework of the Educational– Health Policy. Journal d’ Economie Medicale, Novembre-Décembre, 20 (7–8), 455 – 471.
    • Μάρδας, Γ. & Βαλκάνος, Ε. (2002). Η Επίδραση της Οικονομικής Διάρθρωσης στην Ανάπτυξη της Οικονομίας - Η Περίπτωση της Ελλάδος. Έρευνα, 33 (118), 33-37.
    • Βαλκάνος, Ε. (2002). Προβλήματα της Διά βίου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών. Η Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη. Τα Εκπαιδευτικά, Τεύχος 63- 64, 129 -138.

    2001

    • Βαλκάνος, Ε. (2001). Ο Ρόλος του Διευθυντή στην Οργάνωση και Διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρήσεων που παρέχουν Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Έρευνα, 24 (109), 29-35.
    • Συνέδρια (46 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • Μαλέτσκος, Α. & Βαλκάνος, Ε. (2020). Διερεύνηση των παραμέτρων της αποτελεσματικής διδασκαλίας και του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού και μια πρόταση για εργαλείο αναστοχασμού διδασκαλίας. Στο 6ο Διεθνές Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών) (Ι.Α.Κ.Ε.) με θέμα “Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα”, 10-12 Ιουλίου 2020, Ηράκλειο Κρήτης, 686-696.
     • Καραδημητρίου, Κ. , Βαλκάνος, Ε., Δέλιος, Α. , Κεδράκα, Κ., Ορφανίδου, Ο., Παναγιωτοπούλου, Φ., & Πάντα, Δ. (2020). Απόψεις και προτάσεις για θέματα διδασκαλίας στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Αξιολόγηση του διδακτικού έργου, υποστήριξη της αποτελεσματικής διδασκαλίας, Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική. Στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής με θέμα “Διδασκαλία και Μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση”, 12-13 Απριλίου 2019, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 97-130.

     2018

     • Ζυγούρης, Φ., & Βαλκάνος, Ε. (2018). Η σημασία της εφαρμογής της διαχείρισης γνώσης στην αύξηση της αποτελεσματικότητας στους δημόσιους φορείς και οργανισμούς εκπαίδευσης. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα: Ελλάδα-Ευρώπη 2020:Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Οικονομία. στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Λαμία). Συνδιοργανωτές Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Δία Βίου Μάθησης της Έρευνας & Καινοτομίας. 28 – 30 Σεπτεμβρίου 2018.

     2017

     • Τσιουπλή, Ε. & Βαλκάνος, Ε. (2017). Η διάσταση του μέντορα στην αξιολόγηση: Η περίπτωση των Σχολικών Συμβούλων στο πλαίσιο του Π.Δ. 152/2013. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης των Σχολικών Συμβούλων με θέμα: “Το Σχολείο ως Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης” που διεξήχθη στα Ιωάννινα, 9 & 10 Δεκεμβρίου 2017.

     2016

     • Βαλκάνος, Ε. & Γκιώση, Σ. (2016). Η βιωματική μάθηση ως μέσο ανάπτυξης της δυναμικής της ομάδας σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα & την Ποιότητα (ΕΝΕΠΡΟΤ) με τίτλο: “Ποιότητα και Πρότυπα στην Εκπαίδευση, την Επαγγελματική Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση” που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, 27 - 29 Μαΐου 2016, 420-428
     • Goulas, D., Valkanos, E. & Droulia, K. (2016). How E-gov in Greece affects Life-long Learning for public servants, working on technical Field. Universal Journal of Educational Research 4(8): 1828-1836

     2015

     • Anastasiou, A., Brinia, V. & Valkanos, E. (2015). Comparative analysis of the training needs concerning new skills issues between the headmasters and the vice-headmasters in post-secondary state vocational training institutes (IEKS) in Greece. In Education I Session of International Scientific Conference Era - 10, organized by Piraeus University of Applied Sciences at Piraeus University, September 23-25, 2015, 29-36
     • Dukakis, N., Brinia, V. & Valkanos, E. (2015). The Project Technique: An ancient idea for modern implementation (On a non-formal adult vocational training environment). In Education I Session of International Scientific Conference Era – 10, organized by Piraeus University of Applied Sciences at Piraeus University, September 23-25, 2015, 1-7
     • Στεργίου, Ε., Βαλκάνος, Ε. & Χλαπάνης, Γ. (2015). Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Μέτοικος”. Μια έρευνα για την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες στο πλαίσιο της άτυπης μάθησης. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Νέος Παιδαγωγός” που διεξήχθη στην Αθήνα 23 & 24 Μαΐου 2015, 996-1005
     • Δουκάκης, Ν., Βαλκάνος, Ε., & Μπρίνια, Β. (2015). Περιπτωσιακή μελέτη της συμβολής της Βιωματικής Μάθησης σε περιβάλλον μη τυπικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Εκπαιδευτικός Κύκλος, 3 (2), 7-34
     • Σκουλίδης, Ζ., Πανιτσίδου, Ε., Παπασταμάτης, Α., & Βαλκάνος, Ε. (2015). Υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: Διερεύνηση Επιμορφωτικών Αναγκών. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 3, 22-42
     • Anastasiadou, S., Batiou, V., & Valkanos, E. (2015). Occupational mobility dimensions in Greece (The Economics of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world, EBEEC 2014, Nis, Serbia). Procedia Economics and Finance, 19, p.p. 325-331

     2014

     • Μακροδημήτρης, Α., Βαλκάνος, Ε., & Κιουλάνης, Σ. (2014). Μια προσέγγιση στις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών με ανομοιόμορφο εκπαιδευτικό προφίλ. Η περίπτωση της Πρότυπης Βιοτεχνικής Μονάδας (Π.Β.Μ.) Λακκιάς Θεσσαλονίκης. Εκπαιδευτικός Κύκλος, 2 (3), 47-77
     • Κιουλάνης, Σ., Καράκος, Α., & Βαλκάνος, Ε. (2014). Εφαρμογή μεθόδων δημιουργικής μάθησης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και γενικότερα στην εκπαίδευση ενηλίκων: τα έξι καπέλα σκέψης (six thinking hats) του E. De Bono και η προοπτική της στοχαστικής αλληλεπίδρασης μέσω εικονικά συμμετεχόντων (virtual participants). 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Επιστημών Αγωγής Δράμας με τίτλο: “Η Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση” που διεξήχθη στη Δράμα 27 & 28 Νοεμβρίου 2014, 225-236
     • Ανδρούτσου, Δ., Αναστασίου, Α., Montgomery, A., & Βαλκάνος, Ε. (2014). Καινοτομία κα δημιουργικότητα: Αλλαγές στην οργανωτική δομή της σχολικής κοινότητας. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Επιστημών Αγωγής Δράμας με τίτλο: “Η Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση” που διεξήχθη στη Δράμα 27 & 28 Νοεμβρίου 2014, 1374-1383

     2013

     • Αναστασίου, Α., Βαλκάνος, Ε. & Φραγκούλης, Ι. (2013). Oι αντιλήψεις των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το βαθμό επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσής τους, σχετικά με κοινές διοικητικές ευθύνες. 16ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: “Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης Διαπολιτισμικότητα και τα Ελληνικά ως Ξένη Γλώσσα” Πάτρα, 28-30 Ιουνίου 2013.

     2012

     • Μπάτιου, Β. & Βαλκάνος, Ε. (2012). Η δυναμική της ομάδας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων μέσω της επικοινωνία (Εργαστήριο 19). 4ο Συνέδριο Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο: “Καλές Πρακτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων” που διεξήχθη στην Αθήνα 27 – 29 Απριλίου 2012, 281-295
     • Anastasiou, A., Valkanos, E., Brinia, V., & E., Androutsou, D. (2012). The training needs of the vice-headmasters in Post- Secondary State Vocational Training Institutes (IEKs) in Greece. 4th International Conference on: Education and New Learning Technologies, July 2nd – 4th, 2012 – Barcelona, Spain, 2900 – 2909.
     • Fragoulis, J., Valkanos, Ε., & Poustourli, C. (2012). Development of social skills in adult’s environmental education programs implementation. Configuration of quality indicators to evaluate programs. 8th International Conference on Education, 05-07 July 2012, Samos Island Greece, 288-294.
     • Αναστασίου, Α., Βαλκάνος, Ε. & Σίμος, Γ. (2012). Η Σημασία της Επάρκειας – Ικανοτήτων Απόδοσης για την Επαγγελματική Ανάπτυξη των Σχολικών Ηγετών και την Αποτελεσματική ʼσκηση του Διευθυντικού τους Ρόλου. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα: “Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα” Ιωάννινα, 2-4 Νοεμβρίου 2012.

     2011

     • Anastasiou, A., Valkanos, E. & Brinia, V. (2011). The Profile of The Administrative Staff In Post-Secondary State Vocational Training Institutes (IEKs) In Greece. International Conference on “International Technology, Education and Development Conference” 7th-9th of March, 2011 Valencia, Spain, 1378 – 1390.
     • Μπάτιου, Β. & Βαλκάνος, Ε. (2011). Η επίδραση των εκπαιδευτικών αντιστοιχιών στην επαγγελματική κινητικότητα, Διαστρωμάτωση και άνοδο. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: “Οργάνωση και Διοίκηση στην Εκπαίδευση” Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας, 9 – 10 Δεκεμβρίου 2011, 376 – 385.
     • Αναστασίου, Α., Βαλκάνος, Ε. & Ανδρούτσου, Δ. (2011). Παράγοντες που σχετίζονται με τη διασύνδεση και βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: “Οργάνωση και Διοίκηση στην Εκπαίδευση” Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας, 9 – 10 Δεκεμβρίου 2011, 466 – 480.
     • Fragoulis, J. & Valkanos, E., (2011). The use of Project Method in implementing programs for continuing vocational training in vulnerable social groups. Οpinions of trainees. International Conference on "Education and Social Integration of Vulnerable Groups" Department of Educational and Social Studies, University of Macedonia and Therapy Centre for Dependent Individuals. 24-26 June 2011.

     2010

     • Anastasiou, A., Valkanos, E. & Montgomery, A. (2010). Vocational Education and Career Mobility: The Experiences of Greek IEK Students. Paper presented at the 4th International Conference "Education Facing Contemporary World Issues", October, 8-9, in Piteşti, Romania, 477 - 490.
     • Νεοφώτιστος, Β., Βαλκάνος, Ε., Γιαβρίμης, Π. & Παπάνης, Ε. (2010). Συμπεριφορικές Τάσεις Επιμορφούμενων Ενηλίκων στις ΤΠΕ. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα “ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση” Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010, 819 - 822.
     • Φραγκούλης, Ι. & Βαλκάνος, Ε. (2010). Καταγραφή απόψεων μεταπτυχιακών φοιτητών σε σχέση με την αξιοποίηση του mentoring κατά την υλοποίηση των μικροδιδασκαλιών τους. 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, το οποίο οργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών και υλοποιήθηκε στην Αθήνα από 27-30 Μαΐου 2010.
     • Γιαβρίμης, Π. & Παπάνης, Ε. Νεοφώτιστος, Β., Βαλκάνος, Ε., (2010). Απόψεις Εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα “ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση” Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010, 633 - 640.

     2009

     • Φραγκούλης, Ι. & Βαλκάνος, Ε. (2009). Διερεύνηση Αντιλήψεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχέση με την Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα των Προγραμμάτων Εισαγωγικής Επιμόρφωσης. Η Περίπτωση των Εκπαιδευτικών του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Πάτρας. Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: “Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού” το οποίο οργανώθηκε από Το Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, το
     • Valkanos, E., Anastasiou, A., Androutsou, D. & Giavrimis, P. (2009). The Necessity for Improvement of the Adult Educators’ Teaching Efficiency and Readiness Level as an Important Factor for the “Quality” Provision Concerning the Field of Vocational Education and Training in Greece: The case of the State Institute of Vocational Training (I.E.K.) oF Epanomi in Thessaloniki, International Conference on “Educating the Adult Educator: Quality Provision and Assessment in Europe”, 6 – 8 November 2009 a
     • Griva, E., Papastamatis, A., Valkanos, E. & Tsakiridou, E. (2009). A study of the in‐service training needs of the instructors employed in Greek Second Chance Schools, International Conference on “Educating the Adult Educator: Quality Provision and Assessment in Europe”, 6 – 8 November 2009 at the University of Macedonia, 771 - 782.
     • Giossi, S. & Valkanos, Ε., (2009). Mentoring as a Driving Force for Adult Professional Development, International Conference on the subject: “Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practice” organized by Balkan Society for Pedagogy and Education in cooperation with Faculty of Philosophy – Institute of Pedagogy, University St. Cyril and Methodius – Skopje,. Held at Ohrid, FYROM, and June 25th - 27th published in “ICT in the Education of the Balkan Countries”, Varna 2010 proceedin
     • Dimitriou-Fragkou, H., Papastamatis, A. & Valkanos, E. (2009). Educational and Social Policy Concerning Socially Vulnerable Groups in Greece. Is it Really Effective?, International Conference on the subject: “ Lifelong Learning Revisited: what next?” organized by Centre for Research in Lifelong Learning (CRLL), Glasgow Caledonian University & University of Stirling, University of Stirling, Scotland, 23 -26 June 2009.
     • Montgomery, A., Valkanos, E., Panagopoulou, E. &. Moustou, I. (2009). Identifying the Skills that Ambulance Workers Need: Differences between Novices and Experienced Drivers. International Conference on the subject: “ Lifelong Learning Revisited: what next?” organized by Centre for Research in Lifelong Learning (CRLL), Glasgow Caledonian University & University of Stirling, University of Stirling, Scotland, 23 -26 June 2009.
     • Papastamatis, A., Valkanos, E., Fragoulis, J. & Giavrimis, P. (2009). A Study on Trainees Attitudes in Second Chance Schools, Regarding the Effectiveness of the Teaching Method “Project Method” Used by Teachers- Tutors, International Conference on “Educating the Adult Educator: Quality Provision and Assessment in Europe”, 6 – 8 November 2009 at the University of Macedonia, 283 - 296.
     • Valkanos, Ε., Anastasiou, A., & Androutsou, D., (2009). The Importance of SWOT Analysis for Educational Units that Belong to the Field of Vocational Education and Training: The case of the State Institute (IEK) of Epanomi in Thessaloniki, Greece, at the "Development of Competencies in the World of Work and Education" (DECOWE), 24-26 September 2009 at the University of Ljubljana, Slovenia.
     • Valkanos, Ε., Filos, J., & Giossi, S., (2009). Ethical Aspects of Mentoring within Οrganizations, 22nd EBEN Annual Conference on the subject: “PATHOS FOR ETHICS - Business Excellence, Leadership and the Quest for Sustainability”, September 10-12, 2009, Athens Greece.

     2008

     • Παπαϊωάννου, Β. & Βαλκάνος, Ε. (2008). Εργασιακές Αξίες και Κίνητρα των Ανέργων που Συμμετέχουν σε Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης: Η Περίπτωση των Κ.Ε.Κ. της Λάρισας, (Ανακοίνωση), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας το οποίο οργανώθηκε από τη Φιλοσοφική Σχολή – Πανεπιστημίου Αθηνών, 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2008.
     • Βαλκάνος, Ε., Γκιώση, Σ. & Φραγκούλης, Ι. (2008). Επαγγελματική Ανάπτυξη του Διευθυντή Σχολικής Μονάδος ως Σύγχρονου Μάνατζερ, Διεθνές Συνέδριο με Τίτλο: Νέο Εκπαιδευτικό Υλικό του ΥΠΕΠΘ Αξιολόγηση και Διοίκηση Α΄/ βάθμιας και Β΄/ βάθμιας Εκπαίδευσης, Τόμος Ι, 14-16 Μαρτίου, ʼρτα, 211 - 219.
     • Valkanos, E. (2008). Make Fair Trade Greener in Greece – Evaluation Report. International Conference on the subject: Trade, Environment, Transport: Which Balance?, which is held in the Conference Centre of UNICEF, VIA Palestro 68, Rome, 29th May - 1st June, 2008.
     • Βαλκάνος, Ε. & Γκιώση, Σ. (2008). Η Ποιότητα στην Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση ως Συντελεστής Αποτελεσματικής Ανάπτυξης Οργανισμών και Επιχειρήσεων, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα το οποίο οργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση (ΕΝΕΠΡΟΤ) και υλοποιήθηκε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης από 21-22 Νοεμβρίου.
     • Φραγκούλης, Ι., Βαλκάνος, E. & Καράμπελας, Σ. (2008). Διερεύνηση Επιμορφωτικών Αναγκών Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Τίτλο: “Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα”, το οποίο οργανώθηκε από την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και υλοποιήθηκε στην Αθήνα από 5-7 Δεκεμβρίου.
     • Βαλκάνος, Ε. & Γκιώση, Σ. (2008). Το Προφίλ και η Επιμόρφωση του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας στη Νέα Πραγματικότητα, Πανελλήνιο Συνέδριο το οποίο οργανώθηκε από την Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας και υλοποιήθηκε στη Δράμα από 17-19 Οκτωβρίου.
     • Φραγκούλης, Ι. & Βαλκάνος, Ε. (2008). Η Διασφάλιση Ποιότητας στα Προγράμματα Εκμάθησης της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας σε Ενήλικες Μετανάστες, Διεθνές Συνέδριο με Τίτλο: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα”, Τόμος IΙ, 11-13 Ιουλίου, Πάτρα, 166-174.

     2007

     • Giossi, S. & Valkanos, Ε., (2007). The Influence of Quality on Training and Development of Personnel in Enterprises and Organizations: The Case of Greece, 4th International Conference: Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration, Editor: Union of Hellenic Scientists for Protypation and Standardization (ENEPROT), May 18 – 19, Thessaloniki, pp. 53-63.
     • Giossi, S. & Valkanos, Ε., (2007). The Necessity of Standards in Adult’s Education, EURAS Proceedings 2007: Global, Regional and National, and / or Sectoral Standardization – How to Best meet the Needs, Edited by Jorg Grondahl et al, Thessaloniki, pp. 107-113.
     • Άλλα (2 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2018

      • Dukakis, N., Valkanos. E. & Filos, J. (2018). The Significance of the Ethical Component of Mentoring in H.R. Development. In International Conference 2017 on: “Ethics, the economy and the idea of justice” organized by European Business Ethics Network (EBEN), Athens, Greece, 6-8 Sept., 2017.

      2017

      • Φραγκούλης, Ι. & Βαλκάνος, Ε. (2017). Η συνεχιζόμενη επιμόρφωση των καθηγητών της ΑΣΠΑΙΤΕ Ηρακλείου Κρήτης στο πλαίσιο της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής. 1ο Συμπόσιο Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής με τίτλο: “Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Η εκπαίδευση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μια terra icognita?” που οργανώθηκε από το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής – Εργαστήριο Διδακτικών και επαγγελματικών Δεξιοτήτων των Βιοεπιστημόνων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη 9

       Προβολή Δημοσίευσης

      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font