Κοκκίνη Ευδοκία
 • evikokkini uom.edu.gr

  Κοκκίνη Ευδοκία

  Ακαδημαϊκή Υπότροφος
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΡΩΣΙΚΑ I
   (ΞΓ1915)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Απόκτηση βασικών γνώσεων γραμματικο-συντακτικής δομής της Ρωσικής γλώσσας και εφαρμογή αυτών στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου απλής μορφής.

  - Εκμάθηση απλού και εύχρηστου λεξιλογίου και αξιοποίηση αυτού στη σύνταξη απλών προτάσεων και κειμένων που αφορούν στο ίδιο το άτομο, στο οικογενειακό, φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον του.

  - Ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας (γραπτής και προφορικής) διαμέσου της εμπέδωσης απλών, βασικών εκφράσεων που χρησιμοποιούνται  σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. 

  • ΡΩΣΙΚΑ II
   (ΞΓ2915)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εμπλουτισμός θεματικού λεξιλογίου και ανάπτυξη δεξιοτήτων στον γραπτό και προφορικό λόγο.

  - Απόκτηση επαρκών γνώσεων της μορφο-συντακτικής δομής της γλώσσας, ώστε να υπάρχει δυνατότητα συζήτησης για το παρελθόν και το μέλλον, σύνταξης απλών κειμένων και συμμετοχής σε συζητήσεις απλής μορφής.

  - Δυνατότητα επικοινωνίας με σχετική ευκολία σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

  - Δυνατότητα συναλλαγής με σχετική άνεση στο χώρο εργασίας τους, σε καταστήματα, τράπεζες, μεταφορικά μέσα, φορείς της δημόσιας υγείας κ.ά.

  • ΡΩΣΙΚΑ III
   (ΞΓ3915)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Ανάπτυξη βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων στην Ρωσική γλώσσα, με χρήση διευρυμένου και εύχρηστου λεξιλογίου

  - Απόκτηση επαρκών γνώσεων γραμματικής, για σύνταξη κειμένων και συμμετοχή σε συζητήσεις μέσου επιπέδου.

  - Ανάπτυξη ικανότητας κατανόησης και χειρισμού της γλώσσας, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες στα ποικίλα περιβάλλοντα της καθημερινότητας.

  - Διενέργεια πρώτης επαφής με αυθεντικά κείμενα που εισάγουν σε γλωσσικές δομές και βασική ορολογία των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται στο Τμήμα ΔΕΣ.

  • ΡΩΣΙΚΑ IV
   (ΞΓ4915)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Ικανοποιητική ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων, με κατοχή σύνθετου και εύχρηστου λεξιλογίου αλλά και των απαραιτήτων γλωσσικών δομών για σύνταξη επιστολών (επίσημης και ανεπίσημης μορφής), κειμένων, καθώς και για συμμετοχή σε συζητήσεις μέσου επιπέδου.

  - Ικανότητα επικοινωνίας με ευκολία σε καταστάσεις της κοινωνικής και επαγγελματικές ζωής, που απαιτούν ένα αρκετά διευρυμένο λεξιλόγιο και επαρκής ανάπτυξη της ικανότητας αφήγησης και περιγραφής γεγονότων και καταστάσεων του παρελθόντος, όσο και της παρουσίασης σχεδίων και προσδοκιών που αφορούν στο μέλλον.

  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font