† Χρήστος Σ. Νικολαΐδης


check-icon Ακαδημαϊκό Προσωπικό
nikolaidis christos
Ο Χρήστος Σ. Νικολαΐδης διετέλεσε Τακτικός Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας του οποίου υπήρξε μέλος ΔΕΠ την περίοδο 2000-2019.
Ήταν απόφοιτος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Birmingham Business School του Πανεπιστήμιου του Birmingham στη Μεγάλη Βρετανία. Ήταν επίσης κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις Διεθνείς Επιχειρήσεις (Στρατηγικό Μάνατζμεντ & Εθνική Κουλτούρα) του Πανεπιστημίου του Reading στη Μεγάλη Βρετανία. Είχε διατελέσει επίσης Επίκουρος Καθηγητής (Τακτικός και Έκτακτος) στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, την περίοδο 1995-2000, καθώς και σύμβουλος στρατηγικής σε εταιρίες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην Μ. Βρετανία, από το 1990.
Το ερευνητικό του έργο ήταν στον χώρο του Στρατηγικού Μάνατζμεντ των Επιχειρήσεων και περιελάμβανε πλήθος δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων καθώς και βιβλία/μονογραφίες.
Το διδακτικό του έργο περιελάμβανε μεγάλο αριθμό μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα προγράμματα σπουδών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αλλά και σε αντίστοιχα προγράμματα συνεργαζομένων τμημάτων.
Στα προσωπικά του ενδιαφέροντα εντάσσονταν η ενασχόληση με την ερασιτεχνική φωτογραφία, με συμμετοχή σε αρκετές περιοδικές εκθέσεις στην Θεσσαλονίκη, όπως η Φωτογραφική Συγκυρία, και Ομαδικές Εκθέσεις της ΛΕΦΚΙΘ.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font