Διαδικασία Έκδοσης Πιστοποιητικών


Για την έκδοση αντιγράφων πτυχίων, αναλυτικών βαθμολογιών, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και έκδοση παπύρων, οι απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν (ηλεκτρονικά) το αντίστοιχο ποσό σε λογαριασμό όψεως που έχει ανοιχτεί στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό:

5202-070107-503 και ΙΒΑΝ : GR81 0172 2020 0052 0207 0107 503

Oι απόφοιτοι καταθέτουν το αντίστοιχο χρηματικό ποσό και λαμβάνουν το καταθετήριο της τράπεζας, το οποίο και αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος (finsecr@uom.edu.gr).

Τα αντίστοιχα ποσά που ισχύουν για κάθε περίπτωση είναι τα ακόλουθα:
· Αντίγραφο πτυχίου : 6€ ανά αντίγραφο,
· Αναλυτική βαθμολογία, βεβαίωση, πιστοποιητικό: 6€ ανά βεβαίωση,
· Πάπυρος : 18€.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font