Εξετάσεις


  Ιούνιος 2023: Πρόγραμμα εξετάσεων
   Κανονισμός Εξετάσεων
   Υπηρεσιακό σημείωμα
   Υπεύθυνη δήλωση αδυναμίας συμμετοχής
   • Υπεθυνη δήλωση αδυναμίας συμμετοχής
    Υπεύθυνη δήλωση αδυναμίας συμμετοχής σε εξ' αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση μαθημάτων, για την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου ακαδ.έτους 2020-2021.
    Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
   Αίτηση δήλωσης μαθημάτων
   Wheelchair Blue
   Accessibility Tools
   Fonts PlusIncrease Text
   Fonts MinusDecrease Text
   ContrastHigh Contrast
   GrayscaleGrayscale
   Readable FontReadable Font