Εξετάσεις


  Φεβρουάριος 2023: Πρόγραμμα εξετάσεων
   Εξετάσεις: Ενημέρωση (νέα, ανακοινώσεις και οδηγίες)
   Κανονισμός Εξετάσεων
   Υπηρεσιακό σημείωμα
   Υπεύθυνη δήλωση αδυναμίας συμμετοχής
   • Υπεθυνη δήλωση αδυναμίας συμμετοχής
    Υπεύθυνη δήλωση αδυναμίας συμμετοχής σε εξ' αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση μαθημάτων, για την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου ακαδ.έτους 2020-2021.
    Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
   Αίτηση δήλωσης μαθημάτων