Επαγγελματικά προνόμια αποφοίτων του Τμήματος


Ο σκοπός του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και η μετάδοση γνώσεων με την έρευνα και τη διδασκαλία στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, καθώς και η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες των οντοτήτων (επιχειρήσεων) και των οργανισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Ενδεικτικά, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να αποκτήσουν-εργαστούν:

  • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (περισσότερες πληροφορίες: https://oe-e.gr)
  • Λογιστής - Φοροτεχνικός (περισσότερες πληροφορίες: https://oe-e.gr/β-τάξη/)
  • Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής (περισσότερες πληροφορίες: https://www.soel.gr/el/ καθώς και Ν. 3148/03, 4336/15, 4449/17)
  • Χρηματιστηριακός Σύμβουλος - Αναλυτής (περισσότερες πληροφορίες: http://hacsa.eu/
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font