Επικοινωνία


Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΝ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ E-MAIL ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ : finsecr@uom.edu.gr.
ΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Students Web.

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ:

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ::

  • Για Θέματα Φοιτητικά (Πιστοποιητικά, κ.λ.π.) στα τηλέφωνα: 2310 891607, 2310891441
  • Για Θέματα Erasmus+ στο τηλέφωνο: 2310 891687
  • Για θέματα Διδασκόντων στα τηλέφωνα: 2310 891607, 2310 891441, 2310 891461
  • Για Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων στα τηλέφωνα: 2310891441, 2310891607
 

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ - E MAIL::
Για όλα τα θέματα : finsecr@uom.edu.gr

 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
Εγνατία 156, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
κα. Βασιλική Μπογιατζή,
email: vassob@uom.edu,gr,
τηλ. 2310891461
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
κ. Ανέστης Λαδάς,
email: aladas@uom.edu.gr,
τηλ. 2310891874
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
κ. Παναγιώτης Ταχυνάκης,
email: tachinakis@uom.edu.gr,
τηλ. 2310891564

 

 

 

Που βρισκόμαστε