Εργαστήρια Τμήματος


accfin labs 01
Εργαστήριο Η/Υ

Χώρος Στέγασης Εργαστηρίου:
Κτίριο ΗΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 2ος Όροφος, Νο. 235

 

accfin labs 02
Εργαστήριο Λογιστικής
Εργαστήριο Λογιστικής, Ελεγκτικής και Φορολογίας με Ηλεκτρονικές Εφαρμογές

Χώρος Στέγασης Εργαστηρίου:
Κτίριο ΗΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 3ος Όροφος, Νο. 332

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου

 

lab 235
Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής
Εργαστήριο Χρηματιστηριακών, Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών

Χώρος Στέγασης Εργαστηρίου:
Κτίριο ΗΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 2ος Όροφος, Νο. 232

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font