Εργαστήριo Η/Υ


check-icon Εργαστήρια Τμήματος
check-icon Εργαστήριο Η/Υ
check-icon Εργαστήριο Λογιστικής
check-icon Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής
accfin labs 01

Το εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος, χωρητικότητας 44 θέσεων εργασίας, διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για να υποστηρίξει την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.
Το εργαστήριο παρέχει πρόσβαση σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
Επίσης, έχει εγκατεστημένα όλα τα σύγχρονα λογισμικά λογιστικής, χρηματοοικονομικής, μαθηματικών, στατιστικής, που χρησιμοποιούνται τόσο στα πλαίσια των μαθημάτων, όσο και της ακαδημαικής έρευνας.

Χώρος Στέγασης Εργαστηρίου:
Κτίριο ΗΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 2ος Όροφος, Νο. 235

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font