Εργαστήριo Η/Υ


check-icon Εργαστήριο Η/Υ
check-icon Εργαστήριο Λογιστικής
check-icon Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής

Το εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος, χωρητικότητας 44 θέσεων εργασίας, διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για να υποστηρίξει την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.
Το εργαστήριο παρέχει πρόσβαση σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
Επίσης, έχει εγκατεστημένα όλα τα σύγχρονα λογισμικά λογιστικής, χρηματοοικονομικής, μαθηματικών, στατιστικής, που χρησιμοποιούνται τόσο στα πλαίσια των μαθημάτων, όσο και της ακαδημαικής έρευνας.